Nacionaliniai projektai

Nacionaliniai projektai

 

Algirdo Juliaus Greimo tekstai pasijų semiotikos aspektu

Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programa. Nr. S-LIP-18-27.

Pareiškėjas – LEU Humanitarinio ugdymo fakultetas. Vadovas prof. dr. Dainius Vaitiekūnas.

Projektas vykdomas 2018-07-01 – 2019-06-30.

 

Modernusis Vaižgantas: gyvenimo ir literatūros konstruktai

Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programa. Nr. S-LIP-18-26.

Pareiškėjas – LEU Humanitarinio ugdymo fakultetas. Vadovė dr. Gitana Vanagaitė.

Projektas vykdomas 2018-07-01 – 2019-12-31.

 

„Skraidančių mikrorobotų naujo tipo judesio vykdiklių kūrimas, tyrimas ir taikymas“.
Remiama veiklos kryptis „Mokslininkų grupių projektai“. Sutarties Nr. P-MIP-17-51
Pareiškėjas – LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Vadovas Prof. habil.dr. Piotr Vasiljev.
Projektas vykdomas – 2017-09-01 – 2020-09-30.

 

„Platono „Teaitetas“: tyrimas ir vertinimas“.
Remiama veiklos kryptis „Mokslininkų grupių projektai“. Sutarties Nr. P-MIP-17-31
Pareiškėjas – LEU Humanitarinio ugdymo fakultetas fakultetas. Vadovė habil. dr. Tatjana Aleknienė.
Projektas vykdomas – 2017-09-01 – 2020-09-30.

 

Kalbos redaktorių požiūrio į naujųjų skolinių bei jų atitikmenų vartojimą ir jo sąsajas su norminimu tyrimas.

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 m. programos 6 uždavinio 3 priemonė. Sutarties Nr. K-6/2017.

Pareiškėjas – LEU Humanitarinio ugdymo fakultetas. Vadovė doc. Dr. Jurgita Girčienė.

Projektas vykdomas – 2017-02-01 – 2018-12-31.

 

Specialybės kalbos dėstymas.

Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programa. Sutarties Nr. K-4/2016.

Pareiškėjas – LEU Humanitarinio ugdymo fakultetas. Vadovė doc. dr. Lina Murinienė.

Projektas vykdomas – nuo 2016-01-01 (tęstinis).

 

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės mikropasaulis: Radvilų Kėdainių visuomenė (XV–XVIII a.).

Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programa. Nr. LIP-003/2016.

Pareiškėjas – LEU Humanitarinio ugdymo fakultetas. Vadovė dr. Raimonda Ragauskienė.

Projektas vykdomas  2016-04-01 – 2018-10-08.

 

Pagalbos šeimai politika, siekiant padėti tėvams įgyti pozityvios tėvystės įgūdžius (Nr. DOTSUT-98 (09.3.3.-LMT-K-712-07-0087))

Priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ poveiklė „Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje“.

Pareiškėjas – Lietuvos edukologijos universitetas. Vadovė doc. dr. Sigita Burvytė

Projektas vykdomas – 2018-03-13 – 2018-06-30.

 

Jaunų benamių, gyvenančių nakvynės namuose, ankstyvasis pasitraukimas iš švietimo sistemos (DOTSUT-96 (Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-07-0070))

Priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ poveiklė „Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje“.

Pareiškėjas – Lietuvos edukologijos universitetas. Vadovė doc. dr. Elena Kocai

Projektas vykdomas – 2018-03-13 – 2018-06-30

 

„Kodėl tu gyveni vandenyje?"

Vilniaus miesto savivaldybės 11 programa „Aplinkos ir kraštovaizdžio apsauga"/ Sutarties Nr. A72-1105/17 (31.36-TD2).

Pareiškėjas – Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Vadovė prof. dr. Rita Makarskaitė-Petkevičienė.

Projektas vykdomas – 2017-06-08 – 2017-12-15.

 

„Geroji bibliotekos patirtis + tarptautiškumas = bibliotekos paslaugų kokybė. Dalyvavimas tarptautinėje konferencijoje ir sklaidos seminaro organizavimas“.

„Atminties institucijos (muziejai, bibliotekos, archyvai) V finansuojamos veiklos „Tarptautinio ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo projektai (konferencijos, rinkinių tyrimai, diskusijos, forumai ir kiti panašaus pobūdžio projektai (išskyrus parodas), dalyvavimas tarptautiniuose tinkluose, programose, konferencijose) ir su jais susiję Atminties institucijų leidžiami leidiniai, publikacijos“. Sutarties Nr. S/ATI – 123(6.33)/2017

Pareiškėjas – LEU bibliotekos Atvirosios prieigos ir mokslo komunikacijos skyrius. Vadovė – Irena Kuzminskienė.

Projektas vykdomas – 2017-05-15 – 2017-10-30.

 

Studentų liaudies muzikos festivalis „Linksminkimos"

BĮ Lietuvos kultūros tarybos Tęstinių mėgėjų meno renginiai. Sutarties Nr. S/MEM - S7(6.25)/2017

Pareiškėjas – LEU Kultūros centras. Vadovė Jolanta Kisielytė-Sadauskienė.

Projektas vykdomas – 2017-05-01 – 2017-12-15.

 

Tarptautinė mokslinė konferencija „Reformacija Lietuvoje ir jos poveikis kultūros atnaujinimui“. 

Lietuvos kultūros ministerijos Istorinės atminties išsaugojimo iniciatyvas įgyvendinančių projektų dalinio finansavimo programa. Sutarties Nr. IST 17/30.

Pareiškėjas – LEU Humanitarinio ugdymo fakultetas. Vadovas – doc. dr. Deimantas Karvelis.

Projektas vykdomas – 2017-04-26 – 2017-12-31.

 

Leidinys „Lietuvos reformacijos ir protestantizmo keliais“. Kelionių vadovas. 

 Lietuvos kultūros ministerijos Istorinės atminties išsaugojimo iniciatyvas įgyvendinančių projektų dalinio finansavimo programa. Sutarties Nr. IST 17/32.

Pareiškėjas – LEU Humanitarinio ugdymo fakultetas. Vadovas – doc. dr. Deimantas Karvelis.

Projektas vykdomas – 2017-04-26 – 2017-12-31

 

Mokymai bibliotekų darbuotojams „Mokomės kurti virtualias parodas“.

Lietuvos kultūros tarybos 2017 m. kultūros ir meno finansavimo konkurso programa „Kvalifikacijos kėlimas“. Sutarties Nr. S/KVA-20(6.50)/2017.

Pareiškėjas – LEU bibliotekos Atvirosios prieigos ir mokslo komunikacijos skyrius. Vadovė – Irena Kuzminskienė.

Projektas vykdomas – 2017-03-01 – 2017-10-31.

 

Lietuvių kalbos gramatinių formų dabartinė vartosena, konkurencija ir polinkiai.

Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programa. Sutarties Nr. K-15/2016.

Pareiškėjas – LEU Lituanistikos fakultetas. Vadovė – doc. dr. Lina Murinienė.

Projekto trukmė 2016-02-01–2017-10-31.

 

Platono „Gorgijas": tyrimas ir vertinimas.

Lietuvos mokslo tarybos remiama veiklos kryptis „Mokslininkų grupių projektai“. Nr. MIP-034/2015.

Pareiškėjas – LEU Istorijos fakultetas. Vadovas habil. dr. Tatjana Aleknienė.

Projektas vykdomas 2015-05-01 – 2017-06-30.

 

Studentų liaudiškos muzikos festivalis „Linksminkimos“.
Mėgėjų meno renginių projektų dalinio finansavimo programa. Nr. 04-005-01-02-12.
Pareiškėjas – LEU Kultūros centras. Vadovė dr. Jolanta Sadauskienė. 
Projektas vykdomas 2015-06-01 – 2015-12-15.

 

Platono „Gorgijas": tyrimas ir vertinimas.

Lietuvos mokslo tarybos remiama veiklos kryptis „Mokslininkų grupių projektai“. Nr. MIP-034/2015.

Pareiškėjas – LEU Istorijos fakultetas. Vadovas habil. dr. Tatjana Aleknienė.

Projektas vykdomas 2015-05-01 – 2017-06-30.

 

Iš Radvilų giminės istorijos: Biržų kunigaikštystė ir jos visuomenė 1547 – 1655 m.
Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009 – 2015 metų programa. Nr. LIT-9-42.

Pareiškėjas – LEU Istorijos fakultetas. Vadovas doc. dr. Deimantas Karvelis.

Projektas vykdomas 2015-03-02 – 2015-12-31.

 

Kupiškėnų, panevėžiškių ir uteniškių parobio šnektos XXI a.: kalbų kontaktų aspektas.

Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programa.

Partneris – LEU Lituanistikos fakultetas. Koordinatorė doc.dr. Regina Rinkauskienė.

Proejktas vykdomas 2015 – 2017.

 

Naujųjų svetimžodžių funkcionavimo lietuvių bendrinėje kalboje tyrimas: 2014–2016 m.
Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programa. Nr. K-12/2014.

Pareiškėjas – LEU Lituanistikos fakultetas. Vadovė doc. dr. Jurgita Girčienė.

Projektas vykdomas 2014-04-11 – 2016-12-31.

 

Filonas Aleksandrietis ir filosofinė graikų kultūra

Lietuvos mokslo tarybos remiama veiklos kryptis „Mokslininkų grupių projektai“. Nr. MIP-064/2014.

Pareiškėjas – LEU Istorijos fakultetas. Vadovas habil. dr. Tatjana Aleknienė.

Projektas vykdomas 2014-04-01 – 2015-06-30.

 

Ultragarsinio augalinių bioląstelių skaidymo įrenginio reaktoriaus kūrimas ir tyrimas

Lietuvos mokslo tarybos remiama veiklos kryptis „Mokslininkų grupių projektai“. Nr. MIP-018/2014.

Pareiškėjas – LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Vadovas habil. Dr. Piotr Vasiljev.

Projektas vykdomas 2014-03-01 – 2016-12-31.

 

Grigalius Nysietis, Homilijos apie palaiminimus

Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009-2015 metų programa.  Nr. LIT-8-81.

Pareiškėjas – LEU Istorijos fakultetas. Vadovas dr. Saulius Rumšas.

Projektas vykdomas 2014-03-01 – 2015-12-31.

 

Kazys Grinius ir jo bendražygiai Lietuvos politiniame gyvenime 1926-1940 m.

Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009-2015 metų programa.  Nr. LIT-8-52.

Pareiškėjas – LEU Istorijos fakultetas. Vadovas Mindaugas Tamošaitis.

Projektas vykdomas 2014-03-01 – 2014-12-31.

 

Gilles‘is Deleuze‘as: filosofija ir menas

Lietuvos mokslo tarybos remiama veiklos kryptis „Mokslininkų grupių projektai“. Nr. MIP- 067/2014.

Pareiškėjas – LEU Istorijos fakultetas. Vadovas prof. dr. Jūratė Rubavičienė.

Projektas vykdomas 2014-03-01 – 2016-12-31.

 

Beieškant lietuvių Lietuvos istorijoje: Adolfo Šapokos korespondencija
Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009-2015 metų programa. Nr. LIT – 13046.
Partneris – LEU Istorijos fakultetas. Vadovas doc. dr. Valdas Selenis
Projektas vykdomas 2013-04-01 – 2014-06-30

 

Eugenijaus Jovaišos monografijos “Aisčiai. Raida“ leidyba

Prioritetinės veiklos sritis „Kultūros produktų ir paslaugų kūrimas“, prioritetas „Lietuvių literatūros leidyba“ Nr. LKT/S (5.20)-LEL-109

Pareiškėjas – LEU leidykla. Vadovas Jonas Balčiūnas

2014-01-01 – 2014-12-01.

     

Lietuvių kalbos sintaksės normų ir rekomendacijų santykio su dabartine vartosena tyrimas.
Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programa. Nr. K-2/2012.
Pareiškėjas – LEU Lituanistikos fakultetas. Vadovė doc. dr. Lina Murinienė. 
Projektas vykdomas 2012-02-01 – 2014-12-31.

 

Inovacijos lituanistikoje: nuo mokslo iki praktikos
Lituanistikos (baltistikos) studijų ir mokslinių tyrimų skatinimo užsienio šalių mokslo ir studijų institucijose 2008–2010 metų programa. 
Pareiškėjas – LEU Lituanistikos fakultetas.  Vadovė  doc. dr. Vilma Leonavičienė. 
Projektas vykdomas 2009 – 2013.

 

Hibridinės sistemos dendrimeras-gadolinis Gd(III)- nanodeimantas tyrimas kaip naujo kontrastinio agento magnetinio rezonanso (MRI) vaizdinimui. 
Mokslinių tyrimų ir technologijų 2011–2015 metų programa. Nr. TAP LU 03/2012.
Partneris – LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Koordinatorius prof. Rimantas Vaišnoras.
Projektas vykdomas 2012-02-17 – 2013-12-31.

 

Lietuvių literatūra ir reklama.
Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programa. Nr. LIT-6-11. 
Pareiškėjas – LEU Lituanistikos fakultetas. Vadovas Dainius Vaitiekūnas.
Projektas vykdomas 2012 – 2013 m.

 

Prasmės raiškos problema Vandos Juknaitės kūryboje.
Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programa. Nr. LIT-6-9.
Pareiškėjas – LEU Lituanistikos fakultetas. Vadovė Gitana Vanagaitė.
Projektas vykdomas 2012 – 2013 m.

 

Platono „Filebas“: teksto tyrimas ir vertimas. 
Mokslininkų grupių projektai. Nr. MIP-12191.
Pareiškėjas – LEU Istorijos fakultetas. Vadovė doc. dr. Tatjana Aleknienė. 
Projektas vykdomas 2012-03-01 – 2013-12-31.

 

Šiuolaikinės Lietuvos lenkų laidotuvių giesmės. 
Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programa. Nr. LIT-4-5
Pareiškėjas – LEU Filologijos fakultetas. Vadovė doc. dr. Kristina Syrnicka. 
Projektas vykdomas 2011-04-28 – 2013-12-31.

 

Jaunimo kirčiavimo polinkiai: bendrinės kalbos normos ir šnekamosios kalbos kirčiavimo tendencijos.
Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimas ir kaitos tyrimai 2011–2020 metais. Nr. Nr. K-9/2011.
Partneris – LEU Lituanistikos fakultetas. Koordinatorius prof. Vidas Kavaliauskas.
Vykdomas 2011-01-31 – 2013.

 

Jordano Romana ir Getica: tyrimas, vertimas, mokslinis komentaras, leidimas. 
Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programa. 
Pareiškėjas – LEU Istorijos fakultetas. Vadovas doc. dr. Darius Alekna.
Projektas vykdytas 2011-04-26 – 2013-03-31.

 

Lietuvos olimpinės rinktinės narių rengimo Londono olimpinėms žaidynėms valdymas.
Lietuvos tautinis olimpinis komitetas.
Pareiškėjas – LEU Sporto ir sveikatos fakultetas. Projekto vadovas - Prof. habil. dr. Kazys Milašius.
Projektas vykdytas 2012-02-14 – 2012-12-31.

 

Lietuvos olimpinės rinktinės narių ir olimpinio rezervo sportininkų moksliniai tyrimai.
Lietuvos olimpinis sporto centras.
Pareiškėjas – LEU Sporto ir sveikatos fakultetas. Projekto vadovas - Prof. habil. dr. Kazys Milašius.
Projektas vykdytas  2012-04-18 – 2012-12-31.

 

Plaukimo ergometro VASA Swim Ergometer, baidarių ergometro VASA Kayak Ergometer, jėgos paskirtymo platformos FDM- SX, veloergometro Monark 894E įsigijimas. 
Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo rėmimo programa. 
Pareiškėjas – LEU, Sporto ir sveikatos fakultetas. Vadovas prof.  Kazys Milašius.
Projektas vykdytas 2012-03-15 – 2012-12-31.

 

Naujos faunos. Taksonominė analizė ir naujos mokslui entobiontinių lepidoptera rūšys. 
Mokslininkų grupių projektai. Nr. MIP-11347.
Pareiškėjas – LEU Gamtos mokslų fakultetas. Vadovas prof. Jonas Rimantas Stonis. 
Projektas vykdytas 2011-06-07 – 2012-12-31.

Skysčių transportavimui, skaidymui ir dozavimui skirtų ultragarsinių pjezomechaninių sistemų kūrimas. 
Mokslininkų grupių projektai. Nr. MIP-065/2011.
Partneris – LEU Fizikos ir technologijos fakultetas. Vadovas prof. Piotr Vasiljevas. 
Projektas vykdytas 2011-06-01 – 2012-12-31.

 

Mokesčių ir socialinių draudimo įmokų politikos priemonių įtaka užimtumui, nedarbui ir darbo rinkai. 
Nacionalinė mokslo programa „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui". 
Pareiškėjas – LEU Socialinių mokslų fakultetas. Vadovas doc. dr. Vytas Navickas. 
Projektas vykdytas 2011-05-02 – 2012-04-30.

 

Plotinas ir gnostikai: poleminis dialogas.
Mokslininkų iniciatyva parengti projektai. Nr. MIP-11338.
Pareiškėjas – LEU Istorijos fakultetas. Vadovė dr. Tatjana Aleknienė.
Projektas vykdytas 2011-06-01 – 2012-01-31.

 

VI studentų liaudiškos muzikos festivalis „Linksminkimos“.
Mėgėjų meno renginių projektų dalinio finansavimo programa. 
Pareiškėjas – LEU Kultūros centras. Vadovė dr. Jolanta Sadauskienė. 
Projektas vykdytas 2011-10-03 – 2011-12-01.

 

Istoriko Adolfo Šapokos mokslinis palikimas: tyrimai ir publikavimas.
Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programa. 
Pareiškėjas – LEU Istorijos fakultetas. Vadovas doc. dr. Robertas Jurgaitis. 
Projektas vykdytas 2010-04-12 – 2012-05-31.

 

Tautinės vertybės 1990–2009 m. lietuvių išeivijos literatūroje. 
Mokslininkų grupių projektai. 
Pareiškėjas – LEU Lituanistikos fakultetas. Vadovas prof. dr. Vytautas Martinkus. 
Projektas vykdytas 2010-07-01 – 2012-01-05.

 

Jaunimo deviacinis elgesys: psichiką veikiančių medžiagų vartojimo priežastys bei pasekmės (SIN-09/2010).

Nacionalinė mokslo programa „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui"

Pareiškėjas – LEU Socialinių mokslų fakultetas. Vadovas dr. Tadas Tamošiūnas.

Projektas vykdytas 2010-09-01– 2011-08-31.

 

Technologijos mokslų srities populiarinimas Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose ir gimnazijose.
Pareiškėjas – Fizikos ir technologijos fakultetas. Vadovas doc. dr. Algimantas Rotmanas. 
Projektas vykdytas 2010-11-24 – 2010-12-24.

Europos literatūros komparatyvinio matmens tyrimas.
Mokslininkų grupių projektai.
Pareiškėjas – Lituanistikos fakultetas. Vadovė doc. dr. Sigutė Radzevičienė.
Projektas vykdytas 2010-10-05 – 2010-12-31.

 

Lietuvos įvaizdis prancūzų literatūroje: istorinė raida ir transformacijos
Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programa.
Pareiškėjas – Lituanistikos fakultetas. Vadovė doc. dr. Nijolė Leonora Kašelionienė (Vaičiulėnaitė). 
Projektas vykdytas 2010-06-15 – 2011-01-08.

Estetinė literatūros gyvybė šiuolaikinėje lietuvių prozoje
Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programa.
Pareiškėjas – Lituanistikos fakultetas. Vadovas prof. dr. Vytautas Martinkus. 
Projektas vykdytas 2010-06-15 – 2011-01-08.

Kultūrinė XX amžiaus lietuvių literatūros savimonė (lyginamieji tyrinėjmai). 
Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programa. 
Pareiškėjas – Lituanistikos fakultetas. Vadovė dr. Reda Pabarčienė. 
Projektas vykdytas 2010-06-15 – 2011-01-08.

Neatrastasis Ignas Šeinius. Gyvenimas ir kūryba Švedijoje.
Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programa.
Pareiškėjas – Lituanistikos fakultetas. Vadovė doc. dr. Sigutė Radzevičienė. 
Projektas vykdytas 2010-04-06 – 2010-12-31.

 

Išgyvenimo mokykla Aukštadvaryje.
Vaikų ir jaunimo socializacijos programa.
Pareiškėjas – Socialinės komunikacijos institutas. Vadovas S. Kamarauskas. 
Projektas vykdytas 2009-07-28 – 2009-08-01.

 

Tolerancijos ugdymo mokykla.
Vaikų ir jaunimo socializacijos programa.
Pareiškėjas – Socialinės komunikacijos institutas. Vadovė Lina Bartkutė. 
Projektas vykdytas 2009-06-25 – 2009-12-23.

 

Ekosistemų vystymosi kryptys ir populiacijų filogeografijos molekuliniai tyrimai Baltijos regione.
Valstybinis mokslo ir studijų fondas.
Partneris – Gamtos mokslų fakultetas. Vadovas prof. Jonas Rimantas Stonis. 
Projektas vykdytas 2009-04-10 – 2009-12-12.

 

Ateities pilietis.
Pilietinio ir tautinio ugdymo programa.
Partneris – Socialinės komunikacijos institutas. Atsakingas asmuo Eglė Kvieskaitė.
Projektas vykdytas 2009 m.

Mes – žmonės.
Pilietinio ir tautinio ugdymo programa.
Partneris – Socialinės komunikacijos institutas. Atsakingas asmuo Eglė Kvieskaitė. 
Projektas vykdytas 2009 m.

 

Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programos įgyvendinimo galimybės.
Pareiškėjas – Sporto ir sveikatos fakultetas. Vadovė doc. dr. Stasė Ustilaitė. 
Projektas vykdytas 2008-10-01 – 2008-12-30.

 

Paskutinio apledėjimo Lietuvoje periglacialinės zonos tyrimo objektų ištyrimas (Paleoklimatas).
Valstybinis mokslo ir studijų fondas.
Partneris – Gamtos mokslų fakultetas. Vadovas doc. dr. Kęstutis Jonas Švedas.
Projektas vykdytas 2009-04-10 – 2009-12-01.

Strateginių regionų biologinė įvairovė. Naujos mokslui rūšys. 3 etapas: evoliucinės tendencijos ir norminimas.
Pareiškėjas – Gamtos mokslų fakultetas. Vadovas prof. Jonas Rimantas Stonis. 
Projektas vykdytas 2008-04-09 – 2008-12-20.

Vietos kultūros paveldo tyrimai bendruomenėms.
Tūkstantmečio minėjimo direkcijos šviečiamųjų kultūros paveldo projektų programa.
Pareiškėjas – Istorijos fakultetas. Vadovė doc. dr. Daiva Vaišnienė. 
Projektas vykdytas 2008-04-01 – 2008-11-28.

 

Naujos filogenetinės hipotezės apie augalus minuojančius primityvius Lepidoptera Baltijos regione ir pasaulio faunoje remiantis molekuliniais duomenimis.
Partneris – Gamtos mokslų fakultetas. Vadovas prof.  Jonas Rimantas Stonis. 
Projektas vykdytas 2008-03-19 – 2008-12-12. 

 

Mokytojų ir sporto trenerių profesinių kompetencijų kėlimas.
Pareiškėjas – Sporto ir sveikatos fakultetas. Vadovė doc. dr. E. Riaubienė. 
Projektas vykdytas 2008-01-03 – 2008-10-31.  

Stabilaus jodo papildo įtaka kiaušinių maistinėms savybėms ir morfologiniams rodikliams.
Pareiškėjas – Gamtos mokslų fakultetas. Vadovas prof. Vytautas Konstantinas Sirvydis. 
Projektas vykdytas 2008-01-01 – 2008-12-31.

 

Šviečiamoji veikla: kalbotyros istorija, naujausi tyrinėjimai ir kitos aktualijos.
Pareiškėjas – Lituanistikos fakultetas. Vadovas prof. dr. Vincentas Drotvinas.  
Projektas vykdytas 2008-01-01 – 2008-12-31.

 

Jaunųjų sportininkų rengimo valdymas.
Pareiškėjas – Sporto ir sveikatos fakultetas. Vadovas prof. dr. K. Milašius.  
Projektas vykdytas 2008-01-01 – 2008-12-30.

 

Lietuvos didelio meistriškumo sportininkų rengimo programa (Pekinas 2008).
Pareiškėjas – Sporto ir sveikatos fakultetas. Vadovas prof. dr. K. Milašius.

Projektas vykdytas 2008-01 – 2008-12. 

Lietuvos didelio meistriškumo sportininkų rengimo programa (Vankuveris 2010).
Pareiškėjas – Sporto ir sveikatos fakultetas. Vadovas prof. dr. K. Milašius.
Projektas vykdytas 2008-01 – 2008-12.

Vilniaus žemutinės pilies biografinis žodynas. 
Valdovų rūmų paramos fondo užsakymas.
Pareiškėjas – LEU Istorijos fakultetas. Vadovas prof. dr. Aivas Ragauskas.
Projektas vykdytas 2007 – 2011 m.

 

Klimato kaitos atspindys paskutiniojo ledynmečio-tarpledynmečio ciklo nuosėdose (Paleoklimatas).
Partneris – Gamtos mokslų fakultetas. Vadovas prof.  V. Baltrūnas. 
Projektas vykdytas 2007-06-01 – 2009-12-31.

 

Gyvenamosios vietovės istorija: žmonės, įvykiai, paminklai.
Ilgalaikė pilietinio ir tautinio ugdymo programa.
Pareiškėjas – Istorijos fakultetas. Vadovas doc. dr. Benediktas Šetkus. 
Projektas vykdytas 2007-04-07 – 2008-12-10

 

Europos kultūrų dialogai XX amžiaus pabaigos lietuvių literatūroje.
Pareiškėjas – Lituanistikos fakultetas. Vadovas doc. dr. Vytautas Martinkus. 
Projektas vykdytas 2007-04-01 – 2008-12-15.

Natūralaus antioksidanto karotinoido likopeno poveikis paukščiams.
Pareiškėjas – Gamtos mokslų fakultetas. Vadovas prof. Vytautas Konstantinas Sirvydis.  
Projektas vykdytas 2007-01 – 2007-12.

 

Miško medžių ir krūmų genetinių išteklių išsaugojimas kintančios aplinkos sąlygomis. Genetinės įvairovės tyrimas, vertingų genotipų atranka ir įvertinimas trumpos apyvartos želdinių kūrimui.
Pareiškėjas – Gamtos mokslų fakultetas. Vadovas prof. dr. Remigijus Noreika. 
Projektas vykdytas 2006–2007 m.

 

Gluosnių genetinių išteklių lauko kolekcijų priežiūros, genetinių išteklių atnaujinimo, dauginimo ir augalų genetinės medžiagos pavyzdžių rengimo saugojimui Augalų genų banke.
Partneris – Gamtos mokslų fakultetas. Vadovas prof. dr. Remigijus Noreika.
Projektas vykdytas 2004–2008.

 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Robertas Jurgaitis. Informacija atnaujinta: 2018-09-19 09:17