Nacionaliniai projektai

Nacionaliniai projektai:

 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

 

Sudėtingos infrastruktūros objektų finansavimas

ŠMM Studijų ir mokslo plėtros programa. Sutarties Nr. S-348.

Pareiškėjas – LEU Infrastruktūros direkcijos statinių eksploatacijos ir priežiūros skyrius. Koordinatorius Romas Bobvinkovas.

Projektas vykdytas 2016-06-08–2016-12-30.

 

Tarptautinė mokslinė studentų lituanistų stovykla

Švietimo ir mokslo ministerijos programa „Studijų ir mokslo plėtra“ (kodas – 12-01). Sutarties Nr. S-248.

Pareiškėjas – LEU Mokslo skyrius. Vadovė Brigita Meškonytė.

Projektas vykdytas 2016-05-04–2016-06-30.

 

Gruzijos technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro 2016 m. veiklos prioritetai

ŠMM programa plėtoti studijų tarptautiškumą ir stiprinti Lietuvos aukštojo mokslo tarptautinį pripažinimą. Sutarties Nr. S-161.

Pareiškėjas – LEU Lituanistikos fakultetas. Vadovas doc. dr. Vidas Valskys.

Projektas vykdytas – 2016-03-18–2016-12-09.

 

Praktinis studentų verslumo ugdymas Lietuvos edukologijos universitete: esamos situacijos analizė ir rekomendacijų parengimas

Švietimo ir mokslo ministerijos programa „Studijų ir mokslo plėtra“ (kodas – 12-01). Sutarties Nr.S-667.

Pareiškėjas – LEU Mokslo skyrius. Vadovė Salomėja Lukaitė.

Projektas vykdytas 2015-10-15–2015-12-16.

 

Inovacijos lituanistikoje: nuo mokslo iki praktikos

Lituanistikos (baltistikos) studijų ir mokslinių tyrimų skatinimo užsienio šalių mokslo ir studijų institucijose 2008–2010 metų programa.

Pareiškėjas – LEU Lituanistikos fakultetas. Vadovė Vilma Leonavičienė.

Projektas vykdytas 2009 – 2013.

 

Išgyvenimo mokykla Aukštadvaryje

Vaikų ir jaunimo socializacijos programa.

Pareiškėjas – Socialinės edukacijos fakultetas. Vadovas Sigitas Kamarauskas.

Projektas vykdytas 2009-07-28 – 2009-08-01.

 

Tolerancijos ugdymo mokykla

Vaikų ir jaunimo socializacijos programa.

Pareiškėjas – Socialinės edukacijos fakultetas. Vadovė Lina Bartkutė.

Projektas vykdytas 2009-06-25 – 2009-12-23.

 

Ateities pilietis

Pilietinio ir tautinio ugdymo programa.

Partneris – Socialinės edukacijos fakultetas. Atsakingas asmuo Eglė Kvieskaitė.

Projektas vykdytas 2009 m.

 

Mes – žmonės

Pilietinio ir tautinio ugdymo programa.

Partneris – Socialinės edukacijos fakultetas. Atsakingas asmuo Eglė Kvieskaitė.

Projektas vykdytas 2009 m.

 

Gyvenamosios vietovės istorija: žmonės, įvykiai, paminklai

Ilgalaikė pilietinio ir tautinio ugdymo programa.

Pareiškėjas – Istorijos fakultetas. Vadovas doc. dr. Benediktas Šetkus.

Projektas vykdytas 2007-04-07 – 2008-12-10.

 

 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

 

Tarptautinė mokslinė konferencija „Reformacija Lietuvoje ir jos poveikis kultūros atnaujinimui“.

Lietuvos kultūros ministerijos Istorinės atminties išsaugojimo iniciatyvas įgyvendinančių projektų dalinio finansavimo programa. Sutarties Nr. IST 17/30.

Pareiškėjas – LEU Humanitarinio ugdymo fakultetas. Vadovas – doc. dr. Deimantas Karvelis.

Projektas vykdomas – 2017-04-26 – 2017-12-31.

 

Leidinys „Lietuvos reformacijos ir protestantizmo keliais“. Kelionių vadovas 

 Lietuvos kultūros ministerijos Istorinės atminties išsaugojimo iniciatyvas įgyvendinančių projektų dalinio finansavimo programa. Sutarties Nr. IST 17/32.

Pareiškėjas – LEU Humanitarinio ugdymo fakultetas. Vadovas – doc. dr. Deimantas Karvelis.

Projektas vykdomas – 2017-04-26 – 2017-12-31.

 

Konferencija „Gotfrydas Ostermejeris – lietuvių kalbotyros pradininkas

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtros priemonės projektinis finansavimas. Sutarties Nr. SA-16/3.

Pareiškėjas – LEU Lituanistikos fakultetas. Vadovė Jurga Bikelienė-Trimonytė.

Projektas vykdytas 2016-05-18–2016-05-30.

 

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

 

Augalų nacionalinių genetinių išteklių lauko kolekcijų palaikymas ir atnaujinimas

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos 2016 m. aplinkos apsaugos rėmimo programa. Sutarties Nr. 07S-2016-21-AAP.

Pareiškėjas – LEU Gamtos matematikos ir technologijų fakultetas. Vadovas – prof. dr. Remigijus Noreika.

Projektas vykdytas 2016-08-10–2016-12-30.

 

Lietuvos mokslo taryba

 

Mokslininkų grupių projektaI:

 

„Skraidančių mikrorobotų naujo tipo judesio vykdiklių kūrimas, tyrimas ir taikymas“

Remiama veiklos kryptis „Mokslininkų grupių projektai“. Sutarties Nr. P-MIP-17-51

Pareiškėjas – LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Vadovas Prof. habil.dr. Piotr Vasiljev.

Projektas vykdomas – 2017-09-01 – 2020-09-30.

 

„Platono „Teaitetas“: tyrimas ir vertinimas“

Remiama veiklos kryptis „Mokslininkų grupių projektai“. Sutarties Nr. P-MIP-17-31

Pareiškėjas – LEU Humanitarinio ugdymo fakultetas fakultetas. Vadovė habil. dr. Tatjana Aleknienė.

Projektas vykdomas – 2017-09-01 – 2020-09-30.

 

Platono „Gorgijas": tyrimas ir vertinimas

Lietuvos mokslo tarybos remiama veiklos kryptis „Mokslininkų grupių projektai“. Nr. MIP-034/2015.

Pareiškėjas – LEU Istorijos fakultetas. Vadovas habil. dr. Tatjana Aleknienė.

Projektas vykdomas 2015-05-01 – 2017-06-30.

 

Ultragarsinio augalinių bioląstelių skaidymo įrenginio reaktoriaus kūrimas ir tyrimas

Lietuvos mokslo tarybos remiama veiklos kryptis „Mokslininkų grupių projektai“. Nr. MIP-018/2014.

Pareiškėjas – LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Vadovas habil. dr. Piotr Vasiljev.

Projektas vykdytas 2014-03-01 – 2016-12-31.

 

Gilles‘is Deleuze‘as: filosofija ir menas

Lietuvos mokslo tarybos remiama veiklos kryptis „Mokslininkų grupių projektai“. Nr. MIP- 067/2014.

Pareiškėjas – LEU Istorijos fakultetas. Vadovas prof. dr. Jūratė Rubavičienė.

Projektas vykdytas 2014-03-01 – 2016-12-31.

 

Filonas Aleksandrietis ir filosofinė graikų kultūra

Lietuvos mokslo tarybos remiama veiklos kryptis „Mokslininkų grupių projektai“. Nr. MIP-064/2014.

Pareiškėjas – LEU Istorijos fakultetas. Vadovas habil. dr. Tatjana Aleknienė.

Projektas vykdytas 2014-04-01 – 2015-06-30.

 

Platono „Filebas“: teksto tyrimas ir vertimas

Mokslininkų grupių projektai. Nr. MIP-12191.

Pareiškėjas – LEU Istorijos fakultetas. Vadovė doc. dr. Tatjana Aleknienė.

Projektas vykdytas 2012-03-01 – 2013-12-31.

 

Naujos faunos. Taksonominė analizė ir naujos mokslui entobiontinių lepidoptera rūšys

Mokslininkų grupių projektai. Nr. MIP-11347.

Pareiškėjas – LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Vadovas prof. Jonas Rimantas Stonis.

Projektas vykdytas 2011-06-07 – 2012-12-31.

 

Skysčių transportavimui, skaidymui ir dozavimui skirtų ultragarsinių pjezomechaninių sistemų kūrimas

Mokslininkų grupių projektai. Nr. MIP-065/2011.

Pareiškėjas – LEU Gamtos matematikos ir technologijų fakultetas. Vadovas prof. Piotr Vasiljevas.

Projektas vykdytas 2011-06-01 – 2012-12-31.

 

Plotinas ir gnostikai: poleminis dialogas

Mokslininkų iniciatyva parengti projektai. Nr. MIP-11338.

Pareiškėjas – LEU Istorijos fakultetas. Vadovė dr. Tatjana Aleknienė.

Projektas vykdytas 2011-06-01 – 2012-01-31.

 

Tautinės vertybės 1990–2009 m. lietuvių išeivijos literatūroje

Mokslininkų grupių projektai.Nr. MIP-10536.

Pareiškėjas – LEU Lituanistikos fakultetas. Vadovas prof. dr. Vytautas Martinkus.

Projektas vykdytas 2010-07-01 – 2012-01-05.

 

Europos literatūros komparatyvinio matmens tyrimas

Mokslininkų grupių projektai. Nr. MIP-10495.

Pareiškėjas – Lituanistikos fakultetas. Vadovė doc. dr. Sigutė Radzevičienė.

Projektas vykdytas 2010-10-05 – 2010-12-31.

 

 

Lietuvos mokslo taryba

 

Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016 – 2024 metų programa:

 

Modernusis Vaižgantas: gyvenimo ir literatūros konstruktai

Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programa. Nr. S-LIP-18-26.

Pareiškėjas – LEU Humanitarinio ugdymo fakultetas. Vadovė dr. Gitana Vanagaitė.

Projektas vykdomas 2018-07-01 – 2019-12-31.

 

Algirdo Juliaus Greimo tekstai pasijų semiotikos aspektu

Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programa. Nr. S-LIP-18-27.

Pareiškėjas – LEU Humanitarinio ugdymo fakultetas. Vadovas prof. dr. Dainius Vaitiekūnas.

Projektas vykdomas 2018-07-01 – 2019-06-30.

 

Nuo bajoriškosios savivaldos iki parlamentarizmo: Vilniaus seimelio veikla 1717–1795 m.

Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programa. Nr. LIP-16387.

Pareiškėjas – LEU Istorijos fakultetas. Vadovas – doc. dr. Robertas Jurgaitis.

Projektas vykdytas 2016-09-01 – 2016-12-31.

 

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės mikropasaulis: Radvilų Kėdainių visuomenė (XV–XVIII a.)

Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programa. Nr. LIP-003/2016.

Pareiškėjas – LEU Humanitarinio ugdymo fakultetas. Vadovė dr. Raimonda Ragauskienė.

Projektas vykdomas  2016-04-01 – 2018-12-31.

 

Mokslinės monografijos "Su mirtimi susitarti nepavyko: Biržų ir Dubingių kunigaikščių Radvilų biologinė istorija (XV a. pab.–XVII a.)" leidyba"

Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programa. Nr. LIP-062/2016.

Pareiškėjas – LEU Istorijos fakultetas. Vadovė dr. Raimonda Ragauskienė.

Projektas vykdytas 2016-04-01 – 2016-12-31.

 

Smurtiniai bajorų nusikaltimai ir bausmės XVIII amžiaus Vilniaus paviete

Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programa. Nr. LIP-058/2016.

Pareiškėjas – LEU Istorijos fakultetas. Vadovas dr. Domininkas Burba.

Projektas vykdytas 2016-04-01 – 2016-12-31.

 

 

Lietuvos mokslo taryba

 

Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009 – 2015 metų programa:

 

Iš Radvilų giminės istorijos: Biržų kunigaikštystė ir jos visuomenė 1547 – 1655 m.

Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009 – 2015 metų programa. Nr. LIT-9-42.

Pareiškėjas – LEU Istorijos fakultetas. Vadovas doc. dr. Deimantas Karvelis.

Projektas vykdytas 2015-03-02 – 2015-12-31.

 

Grigalius Nysietis, Homilijos apie palaiminimus

Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009-2015 metų programa. Nr. LIT-8-81.

Pareiškėjas – LEU Istorijos fakultetas. Vadovas doc. dr. Saulius Rumšas.

Projektas vykdytas 2014-03-01 – 2015-12-31.

 

Beieškant lietuvių Lietuvos istorijoje: Adolfo Šapokos korespondencija

Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009-2015 metų programa. Nr. LIT – 13046.

Pareiškėjas – LEU Istorijos fakultetas. Vadovas doc. dr. Valdas Selenis

Projektas vykdytas 2013-04-01 – 2014-06-30.

 

Lietuvių literatūra ir reklama

Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programa. Nr. LIT-6-11.

Pareiškėjas – LEU Lituanistikos fakultetas. Vadovas doc. dr. Dainius Vaitiekūnas.

Projektas vykdytas 2012 – 2013 m.

 

Prasmės raiškos problema Vandos Juknaitės kūryboje

Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programa. Nr. LIT-6-9.

Pareiškėjas – LEU Lituanistikos fakultetas. Vadovė Gitana Vanagaitė.

Projektas vykdytas 2012 – 2013 m.

 

Šiuolaikinės Lietuvos lenkų laidotuvių giesmės.

Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programa. Nr. LIT-4-5

Pareiškėjas – LEU Filologijos fakultetas. Vadovė doc. dr. Kristina Syrnicka.

Projektas vykdytas 2011-04-28 – 2013-12-31.

 

Jordano Romana ir Getica: tyrimas, vertimas, mokslinis komentaras, leidimas

Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programa.

Pareiškėjas – LEU Istorijos fakultetas. Vadovas doc. dr. Darius Alekna.

Projektas vykdytas 2011-04-26 – 2013-03-31.

 

Istoriko Adolfo Šapokos mokslinis palikimas: tyrimai ir publikavimas

Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programa.

Pareiškėjas – LEU Istorijos fakultetas. Vadovas doc. dr. Robertas Jurgaitis.

Projektas vykdytas 2010-04-12 – 2012-05-31.

 

Lietuvos įvaizdis prancūzų literatūroje: istorinė raida ir transformacijos

Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programa.

Pareiškėjas – Lituanistikos fakultetas. Vadovė doc. dr. Nijolė Leonora Kašelionienė (Vaičiulėnaitė).

Projektas vykdytas 2010-06-15 – 2011-01-08.

 

Estetinė literatūros gyvybė šiuolaikinėje lietuvių prozoje

Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programa.

Pareiškėjas – Lituanistikos fakultetas. Vadovas prof. dr. Vytautas Martinkus.

Projektas vykdytas 2010-06-15 – 2011-01-08.

 

Kultūrinė XX amžiaus lietuvių literatūros savimonė (lyginamieji tyrinėjmai)

Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programa.

Pareiškėjas – Lituanistikos fakultetas. Vadovė dr. Reda Pabarčienė.

Projektas vykdytas 2010-06-15 – 2011-01-08.

 

Neatrastasis Ignas Šeinius. Gyvenimas ir kūryba Švedijoje

Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programa.

Pareiškėjas – Lituanistikos fakultetas. Vadovė doc. dr. Sigutė Radzevičienė.

Projektas vykdytas 2010-04-06 – 2010-12-31.

 

Lietuvos mokslo taryba

 

Nacionalinė mokslo programa „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui"

 

Mokesčių ir socialinių draudimo įmokų politikos priemonių įtaka užimtumui, nedarbui ir darbo rinkai

Nacionalinė mokslo programa „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui". Nr. SIN-03/2011.

Pareiškėjas – LEU Socialinių mokslų fakultetas. Vadovas doc. dr. Vytas Navickas.

Projektas vykdytas 2011-05-02 – 2012-04-30.

 

Jaunimo deviacinis elgesys: psichiką veikiančių medžiagų vartojimo priežastys bei pasekmės

Nacionalinė mokslo programa „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui". Nr. SIN-09/2010.

Pareiškėjas – LEU Socialinių mokslų fakultetas. Vadovas dr. Tadas Tamošiūnas.

Projektas vykdytas 2010-09-01– 2011-08-31.

 

 

Lietuvos kultūros taryba

 

„Geroji bibliotekos patirtis + tarptautiškumas = bibliotekos paslaugų kokybė. Dalyvavimas tarptautinėje konferencijoje ir sklaidos seminaro organizavimas“

„Atminties institucijos (muziejai, bibliotekos, archyvai) V finansuojamos veiklos „Tarptautinio ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo projektai (konferencijos, rinkinių tyrimai, diskusijos, forumai ir kiti panašaus pobūdžio projektai (išskyrus parodas), dalyvavimas tarptautiniuose tinkluose, programose, konferencijose) ir su jais susiję Atminties institucijų leidžiami leidiniai, publikacijos“. Sutarties Nr. S/ATI – 123(6.33)/2017

Pareiškėjas – LEU bibliotekos Atvirosios prieigos ir mokslo komunikacijos skyrius. Vadovė – Irena Kuzminskienė.

Projektas vykdomas – 2017-05-15 – 2017-10-30.

 

Studentų liaudies muzikos festivalis „Linksminkimos"

BĮ Lietuvos kultūros tarybos Tęstinių mėgėjų meno renginiai. Sutarties Nr. S/MEM - S7(6.25)/2017

Pareiškėjas – LEU Kultūros centras. Vadovė Jolanta Kisielytė-Sadauskienė.

Projektas vykdomas – 2017-05-01 – 2017-12-15.

 

Mokymai bibliotekų darbuotojams „Mokomės kurti virtualias parodas“

Lietuvos kultūros tarybos 2017 m. kultūros ir meno finansavimo konkurso programa „Kvalifikacijos kėlimas“. Sutarties Nr. S/KVA-20(6.50)/2017.

Pareiškėjas – LEU bibliotekos Atvirosios prieigos ir mokslo komunikacijos skyrius. Vadovė – Irena Kuzminskienė.

Projektas vykdomas – 2017-03-01 – 2017-10-31.

 

Mobilioji aplikacija „VilniusGO“

Lietuvos kultūros tarybos programa Inovatyvių paslaugų kūrimo, sklaidos ir viešinimo projektai. Projekto Nr. S/ATI-152(6.33)/2016.

Partneris – LEU Mokslo ir inovacijų direkcijos Projektų skyrius. Koordinatorius dokt. Vilius Šadauskas.

Projektas vykdytas 2016-05-02– 2016-12-01.

 

Studentų liaudiškos muzikos festivalis "Linksminkimos"

Mėgėjų meno renginių projektų dalinio finansavimo programa. Nr. 04-005-01-02-12.

Pareiškėjas – LEU Kultūros centras. Vadovė dr. Jolanta Sadauskienė.

Projektas vykdytas 2015-06-01 – 2015-12-15.

 

Istoriko A. Šapokos egodokumentinis paveldas

Prioritetinės veiklos sritis „Kultūros produktų ir paslaugų kūrimas“, prioritetas „Lietuvių literatūros leidyba“ Nr. LKT/S (5.20)-LEL-145

Pareiškėjas – LEU istorijos fakultetas. Vadovas dr. Valdas Selenis

Projektas vykdytas 2014-08-01 – 2014-11-30.

 

Eugenijaus Jovaišos monografijos “Aisčiai. Raida“ leidyba

Prioritetinės veiklos sritis „Kultūros produktų ir paslaugų kūrimas“, prioritetas „Lietuvių literatūros leidyba“ Nr. LKT/S (5.20)-LEL-109.

Pareiškėjas – LEU leidykla. Vadovas Jonas Balčiūnas

Projektas vykdytas 2014-01-01 – 2014-12-01.

 

VI studentų liaudiškos muzikos festivalis „Linksminkimos“

Mėgėjų meno renginių projektų dalinio finansavimo programa.

Pareiškėjas – LEU Kultūros centras. Vadovė dr. Jolanta Sadauskienė.

Projektas vykdytas 2011-10-03 – 2011-12-01.

 

 

 Lietuvos kultūros fondas

 

Gintarės Adomaitytės knygos vaikams “Čiobrelių dvaras“ leidyba. Nr. KRF-S-602
Pareiškėjas – LEU leidykla. Vadovas Jonas Balčiūnas
2013-04-22.

 

Vytauto Marcinkaus knygos „Estezė ir vertinimai“ leidyba. Nr. KRF-S-603.
Pareiškėjas – LEU leidykla. Vadovas Jonas Balčiūnas
2013-04-22.

 

 „Išlaidos. Pradėta 1965.: Lietuvos karininko Juozo Palukaičio atsiminimai. Norilsko konclageris“ knygos leidyba. Nr. KRF-S-651.
Pareiškėjas – LEU leidykla. Vadovas Jonas Balčiūnas
2013-04-07.

 

 Kelionių vadovo/turisto žinyno „Prostentazizmo paveldas Lietuvoje (autorius: Rolandas Vytautas Lingys)“ leidyba. Nr. KRF-S-650.
Pareiškėjas – LEU leidykla. Vadovas Jonas Balčiūnas
2013-04-07.

 

Stasio Samalavičiaus darbų rinkinio „Vilniaus ir kitų LDK miestų kultūra ir kasdienybė“ leidyba. Nr. KRF-S-649.
Pareiškėjas – LEU leidykla. Vadovas Jonas Balčiūnas
2013-04-07.

 

 

Valstybinis mokslo ir studijų fondas

 

Paskutinio apledėjimo Lietuvoje periglacialinės zonos tyrimo objektų ištyrimas (Paleoklimatas)

Valstybinis mokslo ir studijų fondas.

Partneris – Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Vadovas doc. dr. Kęstutis Jonas Švedas.

Projektas vykdytas 2009-04-10 – 2009-12-01.

 

 

Valstybinė lietuvių kalbos komisija

 

Kalbos redaktorių požiūrio į naujųjų skolinių bei jų atitikmenų vartojimą ir jo sąsajas su norminimu tyrimas

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 m. programos 6 uždavinio 3 priemonė. Sutarties Nr. K-6/2017.

Pareiškėjas – LEU Humanitarinio ugdymo fakultetas. Vadovė doc. Dr. Jurgita Girčienė.

Projektas vykdomas – 2017-02-01 – 2018-12-31.

 

Lietuvių kalbos gramatinių formų dabartinė vartosena, konkurencija ir polinkiai

Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programa. Sutarties Nr. K-15/2016.

Pareiškėjas – LEU Lituanistikos fakultetas. Vadovė – doc. dr. Lina Murinienė.

Projekto trukmė 2016-02-01–2017-10-31.

 

Specialybės kalbos dėstymas

Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programa. Sutarties Nr. K-4/2016.

Pareiškėjas – LEU Humanitarinio ugdymo fakultetas. Vadovė doc. dr. Lina Murinienė.

Projektas vykdomas – nuo 2016-01-01 iki 2018-12-31.

 

Naujųjų svetimžodžių funkcionavimo lietuvių bendrinėje kalboje tyrimas: 2014–2016 m.
Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programa. Nr. K-12/2014.

Pareiškėjas – LEU Lituanistikos fakultetas. Vadovė doc. dr. Jurgita Girčienė.

Projektas vykdytas 2014-04-11 – 2016-12-31.

 

Lietuvių kalbos sintaksės normų ir rekomendacijų santykio su dabartine vartosena tyrimas.
Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programa. Nr. K-2/2012.
Pareiškėjas – LEU Lituanistikos fakultetas. Vadovė doc. dr. Lina Murinienė. 
Projektas vykdytas 2012-02-01 – 2014-12-31.

 

Jaunimo kirčiavimo polinkiai: bendrinės kalbos normos ir šnekamosios kalbos kirčiavimo tendencijos.
Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimas ir kaitos tyrimai 2011–2020 metais. Nr. Nr. K-9/2011.
Partneris – LEU Lituanistikos fakultetas. Koordinatorius prof. Vidas Kavaliauskas.
Projektas vykdytas 2011-01-31 – 2013.

 

 

 Vilniaus miesto savivaldybė

 

„Kodėl tu gyveni vandenyje?"

Vilniaus miesto savivaldybės 11 programa „Aplinkos ir kraštovaizdžio apsauga"/ Sutarties Nr. A72-1105/17 (31.36-TD2).

Pareiškėjas – Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Vadovė prof. dr. Rita Makarskaitė-Petkevičienė.

Projektas vykdomas – 2017-06-08 – 2017-12-15.

 

Labas, gamta! Štai ir aš!

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės aplinkosauginio švietimo  programa „Aplinkos ir kraštovaizdžio sauga“ Nr. A72-1426116(3.1.36-TD2).

Pareiškėjas – LEU Ugdymo mokslų fakultetas. Vadovė dr. Rita Makarskaitė – Petkevičienė.

Projektas vykdytas 2016-09-12 – 2016-12-15.

 

Žaliojo Vilniaus vaikai

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės aplinkosauginio švietimo  programa „Aplinkos ir kraštovaizdžio sauga“ Nr. A72-1426116(3.1.36-TD2).

Pareiškėjas – LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas.Vadovė dr. Inga Kepalienė.

Projektas vykdytas 2016-09-12 – 2016-12-15.

 

Pradinių klasių mokinių aplinkosauginių įgūdžių, nuostatų ugdymas pasitelkus miesto žaliąsias aplinkas ir augintinius

Vilniaus miesto savivaldybės 11 programa „Aplinkos ir kraštovaizdžio apsauga". Nr. A72-1157/15 (3.1.36-AD4).

Pareiškėjas – LEU Ugdymo mokslų fakultetas. Projekto vadovė dr. Rita Makarskaitė.

Projektas vykdytas 2015-09-28 – 2015-12-15.

 

 

Kūno kultūros ir sporto departamento projektai

 

Sporto inventoriaus įsigijimas

Kūno kultūros ir sporto departamento Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo programa. Sutarties Nr. FS-38.

Pareiškėjas – LEU Sporto ir sveikatos fakultetas. Vadovas prof. dr. Kazys Milašius.

Projektas vykdytas  2016-02-09–2016-12-30.

 

Sporto srities darbuotojų mokslinės kvalifikacijos tobulinimas

Kūno kultūros ir sporto departamento Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo programa. Sutarties Nr. FS-35.

Pareiškėjas – LEU Sporto ir sveikatos fakultetas. Vadovas prof. dr. Kazys Milašius.

Projektas vykdytas 2016-02-09–2016-12-30.

 

Plaukimo ergometro VASA Swim Ergometer, baidarių ergometro VASA Kayak Ergometer, jėgos paskirtymo platformos FDM- SX, veloergometro Monark 894E įsigijimas

Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo rėmimo programa.

Pareiškėjas – LEU, Sporto ir sveikatos fakultetas. Vadovas prof. habil. dr. Kazys Milašius.

Projektas vykdytas 2012-03-15 – 2012-12-31.

 

Lietuvos tautinio olimpinio komiteto ir Lietuvos olimpinio sporto centro projektai:

 

Lietuvos olimpinės rinktinės narių rengimo Londono olimpinėms žaidynėms valdymas

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas.

Pareiškėjas – LEU Sporto ir sveikatos fakultetas. Projekto vadovas prof. habil. dr. Kazys Milašius.

Projektas vykdytas 2012-02-14 – 2012-12-31.

 

Lietuvos olimpinės rinktinės narių ir olimpinio rezervo sportininkų moksliniai tyrimai

Lietuvos olimpinis sporto centras.

Pareiškėjas – LEU Sporto ir sveikatos fakultetas. Projekto vadovas prof. habil. dr. Kazys Milašius.

Projektas vykdytas 2012-04-18 – 2012-12-31.

 

Lietuvos didelio meistriškumo sportininkų rengimo programa (Pekinas 2008)

Pareiškėjas – Sporto ir sveikatos fakultetas. Vadovas prof. dr. Kazys Milašius.

Projektas vykdytas 2008-01 – 2008-12.

 

Lietuvos didelio meistriškumo sportininkų rengimo programa (Vankuveris 2010)

Pareiškėjas – Sporto ir sveikatos fakultetas. Vadovas prof. dr. Kazys Milašius.

Projektas vykdytas 2008-01 – 2008-12.

 

 

Kiti projektai:

 

Technologijos mokslų srities populiarinimas Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose ir gimnazijose

Pareiškėjas –Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Vadovas doc. dr. Algimantas Rotmanas.

Projektas vykdytas 2010-11-24 – 2010-12-24.

 

Ekosistemų vystymosi kryptys ir populiacijų filogeografijos molekuliniai tyrimai Baltijos regione

Valstybinis mokslo ir studijų fondas.

Partneris – Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Vadovas prof. Jonas Rimantas Stonis.

Projektas vykdytas 2009-04-10 – 2009-12-12.

 

Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programos įgyvendinimo galimybės

Pareiškėjas – Sporto ir sveikatos fakultetas. Vadovė doc. dr. Stasė Ustilaitė.

Projektas vykdytas 2008-10-01 – 2008-12-30.

 

Strateginių regionų biologinė įvairovė. Naujos mokslui rūšys. 3 etapas: evoliucinės tendencijos ir norminimas

Pareiškėjas – Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Vadovas prof. Jonas Rimantas Stonis.

Projektas vykdytas 2008-04-09 – 2008-12-20.

 

Vietos kultūros paveldo tyrimai bendruomenėms

Tūkstantmečio minėjimo direkcijos šviečiamųjų kultūros paveldo projektų programa.

Pareiškėjas – Istorijos fakultetas. Vadovė doc. dr. Daiva Vaišnienė.

Projektas vykdytas 2008-04-01 – 2008-11-28.

 

Naujos filogenetinės hipotezės apie augalus minuojančius primityvius Lepidoptera Baltijos regione ir pasaulio faunoje remiantis molekuliniais duomenimis

Partneris – Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Vadovas prof. Jonas Rimantas Stonis.

Projektas vykdytas 2008-03-19 – 2008-12-12.

 

Mokytojų ir sporto trenerių profesinių kompetencijų kėlimas

Pareiškėjas – Sporto ir sveikatos fakultetas. Vadovė doc. dr. E. Riaubienė.

Projektas vykdytas 2008-01-03 – 2008-10-31.

 

Stabilaus jodo papildo įtaka kiaušinių maistinėms savybėms ir morfologiniams rodikliams

Pareiškėjas – Gamtos mokslų fakultetas. Vadovas prof. Vytautas Konstantinas Sirvydis.

Projektas vykdytas 2008-01-01 – 2008-12-31.

 

Šviečiamoji veikla: kalbotyros istorija, naujausi tyrinėjimai ir kitos aktualijos

Pareiškėjas – Lituanistikos fakultetas. Vadovas prof. dr. Vincentas Drotvinas.

Projektas vykdytas 2008-01-01 – 2008-12-31.

 

Jaunųjų sportininkų rengimo valdymas

Pareiškėjas – Sporto ir sveikatos fakultetas. Vadovas prof. dr. Kazys Milašius.

Projektas vykdytas 2008-01-01 – 2008-12-30.

 

Vilniaus žemutinės pilies biografinis žodynas.

Valdovų rūmų paramos fondo užsakymas.

Pareiškėjas – LEU Istorijos fakultetas. Vadovas prof. dr. Aivas Ragauskas.

Projektas vykdytas 2007 – 2011 m.

 

Klimato kaitos atspindys paskutiniojo ledynmečio-tarpledynmečio ciklo nuosėdose (Paleoklimatas)

Partneris – Gamtos mokslų fakultetas. Vadovas prof. Valentinas Baltrūnas.

Projektas vykdytas 2007-06-01 – 2009-12-31.

 

Europos kultūrų dialogai XX amžiaus pabaigos lietuvių literatūroje

Pareiškėjas – Lituanistikos fakultetas. Vadovas doc. dr. Vytautas Martinkus.

Projektas vykdytas 2007-04-01 – 2008-12-15.

 

Natūralaus antioksidanto karotinoido likopeno poveikis paukščiams

Pareiškėjas – Gamtos mokslų fakultetas. Vadovas prof. Vytautas Konstantinas Sirvydis.

Projektas vykdytas 2007-01 – 2007-12.

 

Miško medžių ir krūmų genetinių išteklių išsaugojimas kintančios aplinkos sąlygomis. Genetinės įvairovės tyrimas, vertingų genotipų atranka ir įvertinimas trumpos apyvartos želdinių kūrimui

Pareiškėjas – Gamtos mokslų fakultetas. Vadovas prof. dr. Remigijus Noreika.

Projektas vykdytas 2006–2007 m.

 

Gluosnių genetinių išteklių lauko kolekcijų priežiūros, genetinių išteklių atnaujinimo, dauginimo ir augalų genetinės medžiagos pavyzdžių rengimo saugojimui Augalų genų banke

Partneris – Gamtos mokslų fakultetas. Vadovas prof. dr. Remigijus Noreika.

Projektas vykdytas 2004–2008.

 

 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Robertas Jurgaitis. Informacija atnaujinta: 2018-09-26 14:19