2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektai

2014–2020 m. programavimo periodu Europos Sąjungos struktūrinių fondų vykdomi projektai

 

 

„Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas“ (Nr. 09.3.3-ESFA- V-711- 01-0004).

2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų

išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.3.3-ESFA- V-711 „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“.

Partneris – LEU Mokslo ir inovacijų direkcija. Projekto koordinatorius doc. dr. Robertas Jurgaitis.

Pareiškėjas – Lietuvos mokslų akademija.

Projektas vykdomas 2016 m. gegužės 20 d. – 2019 m. gegužės 20 d.

 

„Studijų prieinamumo didinimas“ ( Nr. 09.3.1-ESFA-V708-01-0001).

2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų

išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonė 09.3.1-ESFA-V708 „Studijų prieinamumo didinimas“.

Parojekto vykdytojas – Valstybinis studijų fondas.

Parteneis – Lietuvos edukologijos universitetas. Projekto koordinatorė Regina Makarkova.

Projektas vykdomas 2015 m. rugsėjo 1 d. – 2012 m. balandžio 22 d. (LEU kaip partneris nuo 2016 m. rugsėjo 29 d.)

 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Robertas Jurgaitis. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Vilius Šadauskas. Informacija atnaujinta: 2016-10-26 12:11