2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektai

2014–2020 m. programavimo periodu Europos Sąjungos struktūrinių fondų vykdomi projektai:

 

 

Pagalbos šeimai politika, siekiant padėti tėvams įgyti pozityvios tėvystės įgūdžius

Priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ poveiklė „Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje“. Nr. DOTSUT-98 (09.3.3.-LMT-K-712-07-0087

Pareiškėjas – Lietuvos edukologijos universitetas. Vadovė doc. dr. Sigita Burvytė

Projektas vykdomas – 2018-03-13 – 2018-06-30.

 

Jaunų benamių, gyvenančių nakvynės namuose, ankstyvasis pasitraukimas iš švietimo sistemos

Priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ poveiklė „Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje“. Nr. (DOTSUT-96 (Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-07-0070))

Pareiškėjas – Lietuvos edukologijos universitetas. Vadovė doc. dr. Elena Kocai

Projektas vykdomas – 2018-03-13 – 2018-06-30

 

Paukštininkystės produktyvumo efektyvinimas ir amoniako kiekio mažinimas panaudojant du sinergiškus poliprobiotikus, girdomą ir paskleidžiamą ant kraiko inotyvia įranga (Nr. 14PA-KV-17-1-01110-PR001)

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla" veiklos srities „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai".

Pareiškėjas – LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Projekto vadovė doc. dr. Rasa Bobinienė.

Projektas vykdomas 2018-02-01 – 2021-02-01.

 

Aukštos skyros daugelio laisvumo laipsnių pjezoelektrinės sistemos precizinėms technologijoms (Nr. DOTSUT-234 (01.2.2-LMT-K-718-01-0010)

Priemonės Nr. 01-2.2-LMT-K-718 „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje" veikla „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai".

Projekto vykdytojas – Vilniaus Gedimino technikos universitetas.

Projekto partneris – Lietuvos edukologijos universitetas. Koordinatorius prof. habil. dr. Piotr Vasiljev.

Projektas vykdomas 2017-12-20 – 2021-12-19 m.

 

Trenerių-sportininkų-tėvų ugdomoji sąveika kaip edukacinė sistema (Nr. DOTSUT-170 (09.3.3-LMT-K-712-02-0083)).

Priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentųmokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veikla „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“ .

Pareiškėjas – Lietuvos edukologijos universitetas. Vadovė dr. Aušra Lisinskienė

Projektas vykdomas – 2017-12-13 – 2019-12-12.

 

„Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002).

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonė „Studijų tarptautiškumo didinimas“.

Projekto vykdytojas – Vilniaus universitetas.

Projekto partneris – Lietuvos edukologijos universitetas. Koordinatorė doc. dr. Jurga Bikelienė.

Projektas vykdomas – 2017-02-02 – 2023-02-01.

 

„Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas“ (Nr. 09.3.3-ESFA- V-711- 01-0004).

2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų

išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.3.3-ESFA- V-711 „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“.

Partneris – LEU Mokslo ir inovacijų direkcija. Projekto koordinatorius doc. dr. Robertas Jurgaitis.

Pareiškėjas – Lietuvos mokslų akademija.

Projektas vykdomas 2016-05-20 – 2019-05-20

 

„Studijų prieinamumo didinimas“ ( Nr. 09.3.1-ESFA-V708-01-0001).

2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų

išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonė 09.3.1-ESFA-V708 „Studijų prieinamumo didinimas“.

Projekto vykdytojas – Valstybinis studijų fondas.

Partneris – Lietuvos edukologijos universitetas. Projekto koordinatorė Regina Makarkova.

Projektas vykdomas 2015 -09-01 – 2021-04-22 (LEU kaip partneris nuo 2016 m. rugsėjo 29 d.)

 

 

 

 

 

 

 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Robertas Jurgaitis. Informacija atnaujinta: 2018-12-05 10:39