2004–2006 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektai

 

 

2004–2006 m. programavimo periodu Europos Sąjungos struktūrinių fondų vykdyti projektai

 

Švietimo vadybos magistrantūros studijų sukūrimas Vilniaus pedagoginiame universitete. (BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0051-03).

2 prioritetas „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.5 priemonė „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“.

Pareiškėjas – Socialinių mokslų fakultetas. Vadovas doc. dr. Raimundas Dužinskas.
Projektas vykdytas 2006-06-01 – 2008-10-15.

Aukštosios mokyklos dėstytojų pedagoginės kompetencijos tobulinimas. (BPD 2004-ESF-2.4-03-05/0161).
2 prioritetas „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.4 priemonė „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“.

Pareiškėjas – Pedagogikos ir psichologijos fakultetas. Vadovė prof. Marija Barkauskaitė. 
Projektas vykdytas 2006-05-05 – 2008-01-31.

 

Mokymo ir metodinės medžiagos mokytojams sukūrimas, siekiant suteikti jiems naujų vartotojų ugdymo kompetencijų, atitinkančių šiuolaikinės visuomenės poreikius. (BPD2004-ESF-2.4.0-03-05/0058-01).
2 prioritetas „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.4 priemonė „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“.

Pareiškėjas –  Gamtos mokslų fakultetas. Vadovė doc. dr. Rūta Dačiulytė.
Projektas vykdytas 2006-05-05 – 2008-04-31. 

Studijų kokybės gerinimas ir mokymo paslaugų plėtra diegiant inovatyvias mokymo formas ir metodus Vilniaus pedagoginiame universitete. (BPD2004-ESF-2.4.0-03-05/0066-04).
2 prioritetas „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.4 priemonė „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“.

Pareiškėjas – Socialinių mokslų fakultetas. Vadovas doc. dr. Raimundas Dužinskas.
Projektas vykdytas 2006-05-05 – 2008-10-15.

 

Vaikų gerovės srities specialistų rengimui bei kvalifikacijos kėlimui būtinos infrastruktūros sukūrimas Vilniaus pedagoginiame ir Klaipėdos universitetuose. (BPD2004-ERPF-1.5.0-01-04/0027-09).

1 prioritetas „Socialinės ir ekonominės infrastruktūros plėtra“ 1.5. priemonė „Darbo rinkos, švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijų institucijų bei socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra (papildanti ESF remiamas priemones)“.

Pareiškėjas – Socialinės komunikacijos institutas. Vadovė prof.  Giedrė Kvieskienė.
Projektas vykdytas 2005-04-01 – 2008-02-16.

 

Atvira virtuali informatikos mokytojų mokymo aplinka(BPD2004-ESF-2.4.0-01-04/0038-01).
2 prioritetas „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.4 priemonė „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“.

Pareiškėjas – Matematikos ir informatikos fakultetas. Vadovė prof. Joana Lipeikienė.
Projektas vykdytas 2005-03-17 – 2006-09-16.

 

Studijų praktikos ir pradedančių dirbti mokytojų globos sistemos tobulinimas, parengiant mentoriaus kompetencijas turinčius pedagogus globėjus. (BPD2004-ESF-2.4.0-01-04/0037-02).
2 prioritetas „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.4 priemonė „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“.

Pareiškėjas – Pedagogikos ir psichologijos fakultetas. Vadovas doc. dr. Vytautas Bernotas.
Projektas vykdytas 2005-03-16 – 2008-06-30.

 

Vaiko gerovės specialistų, dirbančių su socialinės atskirties vaikais, profesinių - pedagoginių kompetencijų tobulinimo modulių sukūrimas bei įgyvendinimas. (BPD2004-ESF-2.4.0-01-04/0028-02).

2 prioritetas „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.4 priemonė „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“.

Pareiškėjas – Socialinės komunikacijos institutas. Vadovė prof. Giedrė Kvieskienė. 
Projektas vykdytas 2005-03-16 – 2008-04-30.

 

Neįgalumą turinčių mokinių verslumo kompetencijos ugdymo programos. (BPD2004-ESF-2.4.0-01-04/0158-05).
2 prioritetas „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ priemonė 2.4. „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“.

Partneris – Pedagogikos ir psichologijos fakultetas. Vadovė doc. dr. Alvyra Galkienė.
Projektas vykdytas 2005-03-16 – 2008-02.

 

Magistrantūros studijų modulinės programos Karjeros konsultavimas sukūrimas ir įgyvendinimas. (BPD2004-ESF-2.5.0-01-04/0011-03).

2 prioritetas „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.5 priemonė „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“.
Partneris – Pedagogikos ir psichologijos fakultetas. Vadovė dr. E. Rodzevičiūtė. 
Projektas vykdytas 2005-03-02 – 2008-02.

 

Profesijos pedagogų rengimo tinklo išplėtimas į Lietuvos regionus. (BPD2004-ESF-2.4.0-01-04/0033-02).
2 prioritetas „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ piemonė 2.4. „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“.

Partneris – Pedagogikos ir psichologijos fakultetas. Vadovė dr. E. Rodzevičiūtė.

Projektas vykdytas 2005-03-16 – 2008-02.

 

Švietimo kokybės vadybininkų rengimas plėtojant kokybės užtikrinimo sistemą Lietuvoje. (BPD2004-ESF-2.5.0-01-04/0014-05).
2 prioritetas „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.5 priemonė „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“.

Partneris – Pedagogikos ir psichologijos fakultetas. Vadovė doc. dr. Dalia Survutaitė.
Projektas vykdytas 2005-03-02 – 2008.

Tarpuniversitetinis edukologijos doktorantūros konsorciumo sukūrimas. (BPD2004-ESF-2.5.0-01-04/0012-04).
2 prioritetas „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.5 priemonė „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“.

Partneris – Pedagogikos ir psichologijos fakultetas. Vadovė prof.  Marija Barkauskaitė. 
Projektas vykdytas 2005-03-02 – 2007.

 

 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Robertas Jurgaitis. Informacija atnaujinta: 2014-05-16 11:02