PROFESINIŲ KOMPETENCIJŲ
TOBULINIMO INSTITUTAS
 

"Mokykla ir darbas"

 

 

„Erasmus +” projektas „Mokykla ir Darbas“

Bukletas

 

Trukmė: 2014.09.01 –  2016.08.30

6 ES šalys, 7 partneriai: Italija , Belgija, Ispanija, Prancūzija, Rumunija, Lietuva 

 

 

Projekto vadovai: 

Italijos Profesinio rengimo institucijų  konsorciumas CIPAT, direktorius - Giuseppe Italiano ir Italijos  edukacinė, kvalifikacijos tobulinimo institucija PIXEL, Projektų skyriaus vedėjas  Lorenzo Martellini.


Projekto koordinatorė  Lietuvoje:

Irena Navickienė, Lietuvos edukologijos universiteto Profesinių kompetencijų  tobulinimo instituto Kalbų mokymo centro vedėja  irena.navickiene@leu.lt

 

Partneriai:

Belgija, INFOREF- Informacinių technologijų  mokytojų ir ekspertų asociacija;

Ispanija , CREA – Darbdavių konfederacija;

Prancūzija, RENASUP – Katalikiškų licėjų asociacija;

Rumunija, EUROED – edukacinė, kvalifikacijos tobulinimo institucija;

Lietuva – Lietuvos edukologijos universiteto  Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas.

 

Lietuvos  švietimo įstaigos,  dalyvaujančios  projekte  savanoriškumo principu:

Vilniaus Verslo ir technologijų  profesinio mokymo centras

Vilnius “Saulėtekio“ vidurinė mokykla

Kauno J.Dobkevičiaus vidurinė mokykla

Kauno Jono Pauliaus II – progimnazija

Kauno Socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų  profesinio rengimo centras

Klaipėdos „ Žemynos“ gimnazija

Trakų rajono Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija

Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokykla  

 

Projekto tikslas:

Gerinti  mokyklų  ir verslo įstaigų  bendradarbiavimą  vykdant prevencinę veiklą  dėl ankstyvojo moksleivių pasitraukimo iš švietimo sistemos.

Aktyviau įtraukti darbdavius stiprinant  moksleivių motyvaciją tęsti mokymąsi mokykloje. 

Tikslinės grupės

Mokyklos, mokytojai, karjeros ugdymo konsultantai, moksleiviai

 

Pagrindinės veiklos sritys:

Daugiašalio mokyklų tinklo kūrimas

Moksleivių įgūdžių ir  gebėjimų nustatymas

Aktualiausių  darbo profilių, reikalingų darbo rinkai, apžvalga

Moksleivių verslumo skatinimas

Interviu su sėkmingai dirbančiais verslininkais, darbdaviais ir garsiais žmonėmis

Kvalifikacijos tobulinimo programos, skirtos  mokytojams ir karjeros ugdymo konsultantams , pagrįstos mokyklų ir verslo įstaigų bendradarbiavimu, rengimas.

 

Rezultatai

Daugiašalis mokyklų tinklas

Įgūdžių ir gabumų nustatymo testų duomenų bazė

Aktualiausių  darbo profilių Europos darbo rinkoje duomenų bazė

 

Priemonių rinkinys moksleivių verslumo skatinimui 

 

Sėkmingųžmonių rekomendacijos, sėkmės istorijos

 

Kvalifikacijos tobulinimo programa mokytojams ir karjeros ugdymo konsultantams

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Algimantas Šventickas. Informacija atnaujinta: 2015-03-24 09:51