PROFESINIŲ KOMPETENCIJŲ
TOBULINIMO INSTITUTAS
 

Vykdomi projektai

Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektas

Projekto pavadinimas:

„Kūrybingumo plėtra Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose pritaikant ir įdiegiant kūrybinių partnerysčių modelį“/"
"Creative partnerships Lithuania"
Programa:
Lietuvos 2007-2013 metų laikotarpio Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-04-V priemonę ‚Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“
Projekto vykdymo trukmė:
Nuo 2011-08-03 iki 2014-10-01
LEU statusas (pareiškėjas / partneris):
LEU - partneris. Pareiškėjas – Ugdymo plėtotės centras
Vadovas: Dr. Algimantas Šventickas

 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektas

Projekto pavadinimas:

"Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“ (II-III etapas)/
"Development of Teachers' In-service Training and Retraining" (II-III stage)

Projekto vykdymo trukmė: Nuo 2012-05-22 iki 2014-05-22
LEU statusas (pareiškėjas / partneris):

LEU - partneris. Pareiškėjas – Ugdymo plėtotės centras

Vadovas: Dr. Algimantas Šventickas

 

Tarptautiniai projektai

Projekto pavadinimas: "European Policy Network on School Leadership“/

“Mokyklų lyderystė Europos politikos kontekste“
Programa:

Europos Komisija, Generalinis direktoratas „Švietimas ir kultūra“ EAC, Mokymasis visą gyvenimą: politika ir programa

Projekto vykdymo trukmė:

Nuo 2011-07-27 iki 2015-07-11

LEU statusas (pareiškėjas / partneris):

LEU - partneris. Pareiškėjas – Foundation for Research and Technology (FORTH)

Vadovas: Dr. Algimantas Šventickas

 

Tarptautiniai projektai

 Projekto pavadinimas:

"Learning at the Hearth" (LATH) / "Prie židinio".

 Programa:

LLP Grundtvig.

Projekto vykdymo trukmė:

Nuo 2012-08-01 iki 2014-07-31

LEU statusas (pareiškėjas / partneris): Partneris

 Vadovas: Irena Navickienė

 

Tarptautiniai projektai

 Projekto pavadinimas:

"Mokykla ir darbas" 

Nr. 2014-1-IT02-KA201-003985

 Programa:

Erasmus +

Projekto vykdymo trukmė:

Nuo 2014-09-01 iki 2016-09-01

LEU statusas (pareiškėjas / partneris): Partneris

 Vadovas: Irena Navickienė

 

Tarptautiniai projektai

 Projekto pavadinimas:

,,Tvarios plėtros skatinimas stiprinant viešojo sektoriaus socialinę partnerystę“ (Nr. NOR-LT10-VRM-01-K-02-006)

 Programa:

2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“.

Projekto vykdymo trukmė:

Nuo 2015-09-11 iki2017-04-30

LEU statusas (pareiškėjas / partneris): Pareiškėjas

 Vadovas: doc. dr. Angelė Kaušylienė

 

Tarptautiniai projektai

 Projekto pavadinimas:

“Fostering Competencies Development in Belarusian Higher Education – FOSTERC” /lt.“Kompetencijų tobulinimo skatinimas Baltarusijos aukštosiose mokyklose” (FOSTERC) Nr. 574087-EPP-1-2016-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP (2016-3219/001-001)

 Programa:

Erasmus + KA 2 Aukštojo mokslo gebėjimų stiprinimo programa (ang. Programme Capacity Building in Higher Education).

Projekto vykdymo trukmė:

Nuo 2016 m. spalio 15 d. iki 2019 m. spalio 19 d.

LEU statusas (pareiškėjas / partneris): Pareiškėjas

Vadovas: doc. dr. Algimantas Šventickas

 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Algimantas Šventickas. Informacija atnaujinta: 2017-03-28 16:01