PROFESINIŲ KOMPETENCIJŲ
TOBULINIMO INSTITUTAS
 

Įvykdyti projektai

Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektai

Projekto pavadinimas:

„Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas ankstyvojo užsienio kalbų mokymo srityje“/

„Teacher Professional Development in Teaching Young Learners“

Programa:

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos prioriteto VP1-2 „Mokymasis visą gyvenimą“ uždavinio VP1-2.2 priemonė VP1-2.2-ŠMM-05-K „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“.

Projekto vykdymo trukmė: Nuo 2011-09-30 iki 2012-06-15 d.

LEU statusas (pareiškėjas / partneris):

LEU - partneris. Pareiškėjas – VŠĮ „Užsienio kalbų mokymo centras“

Vadovas: Dr. Algimantas Šventickas

  

Tarptautiniai projektai

Projekto pavadinimas:

Melior (Quality measuring tool in training)/(Mokymų kokybės matavimo įrankis)

Programa:

Leonardo da Vinci Naujovių perkėlimo programa
Projekto vykdymo trukmė: Nuo 2010-10-01 iki 2012-09-30

Statusas (pareiškėjas / partneris):

LEU – Partneris, pareiškėjas – Saragosos Pramonės ir prekybos rūmai

Vadovas: Dr. Algimantas Šventickas

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Algimantas Šventickas. Informacija atnaujinta: 2013-10-22 10:19