PROFESINIŲ KOMPETENCIJŲ
TOBULINIMO INSTITUTAS
 

EPNoSL

 Lietuvos edukologijos universitetas (LEU) projekte “Mokyklų lyderystė Europos politikos kontekste“/”European Policy Network on School Leadership” (EPNoSL) dalyvauja nuo 2010 metų.

 

Kodėl buvo sukurtas EPNoSL - Europos politikos tinklas mokyklų lyderystės klausimais?

Europos politikų ir mokslininkų susirūpinimą kelia lyderystė mokykloje kaip pagrindinis veiksnys, lemiantis mokymą(si) bei mokymo(si) aplinką.

Tinklo tikslas yra suburti įvairių suinteresuotų socialinių grupių atstovus, siekiant tobulinti mokyklos lyderystės politikos ir praktikos aspektus Europoje, keistis tyrimų, gerosios patirties medžiaga, mokytis vieniems iš kitų.

 

Maloniai kviečiame dalyvauti EPNoSL veiklose:

  • Nuotoliniuose mokymuose (webinaruose);
  • E-forumuose;
  • Dalytis gerąja patirtimi;
  • Susipažinti su kitų šalių profesionalų gerąja darbo patirtimi ir tyrimų medžiaga;
  • dalyvauti tarptautiniuose mokymuose.

 

 Maloniai kviečiame jungtis į EPNoSL – Europos politikos tinklą mokyklos lyderystės klausimais!

Tapti tinklo nariu paprasta – tereikia užsiregistruoti projekto internetiniame puslapyje http://www.schoolleadership.eu

 

Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) ir Europos politikos tinklo mokyklų lyderystės klausimais (EPNoSL) organizuotas socialinių partnerių renginys, turintis Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai susitikimostatusą, „Mokyklų lyderystė- impulsas švietimo politikos reformai”/"School Leadership as an Impetus to Educational Policy Reforms", vyko 2013 m. lapkričio 25-27 d.

Maloniai kviečiame skaityti Europos politikos tinklo mokyklų lyderysės klausimais (EPNoSL) naujienlaikraštį, kuriame pristatoma socialinių partnerių renginio, turinčio Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai susitikimo statusą "Mokyklų lyderystė-impulsas švietimo politikos reformai", video medžiaga, nutarimai ir rekomendacijos. EPNoSL naujienlaikraštį rasite paspaudę nuorodą doc.

 

Europos politikos tinklas mokyklų lyderystės klausimais (EPNoSL) 2014 m. rugsėjo 25-26 dienomis Nicoje, Prancūzija, organizuoja tarptautinį renginį. Daugiau sužinoti apie tarptautinio renginio programą ir kitas EPNoSL veiklas galėsite naujausiame EPNoSL naujienlaikraštyje

čia.

2014 m. rugsėjo 25-26 d. Prancūzijoje, Nicoje, vyko projekto "Mokyklų lyderystė Europos politikos kontekste", kurį įgyvendina Europos politikos tinklas mokyklų lyderystės klausimais (EPNoSL), tarptautinis renginys "Positioning School Leadership in the Agenda for School Reforms". Projekto tinklalapyje skelbiami renginyje skaityti pranešimai šiomis temomis: apie lyderystės tinklus ES ir JAV; apie regioninius mokyklų lyderystės pavyzdžius ES; apie mokyklų lyderystės politikos raidą Prancūzijoje; apie inovacijas švietimo politikos srityje įvairiose ES šalyse, siekiant padrąsinti mokyklų lyderystę; apie politikos kūrimo ir įgyvendinimo refleksijų priemones; apie veiksmų planus mokyklų lyderystės klausimais ES regionuose. Pranešimus galite skaityti čia. Renginio nuotraukų galerija. Video medžiaga mokyklų lyderystės tema Europoje.

 Europos politikos tinklo mokyklų lyderystės klausimais (EPNoSL) naujienlaikraštyje rasite tarptautinio renginio "Positioning School Leadership in the Agenda for School Reforms" dokumentus ir kitas naujienas. EPNoSL naujienlaikraštį rasite čia.

 

Nuotolinių mokymų (webinarų) programa 2014 m. lapkritis - 2015 m. kovas skelbiama EPNoSL naujienlaikraštyje.

Naujame EPNoSL naujienlaikraštyje maloniai kviečiame peržiūrėti video medžiagą tema "Politikos veiksmingumas", taip pat susipažinti su gruodžio 9 d. įvyksiančių nuotolinių mokymų programa "Pasidalytojoji lyderystė".

 

Naujausią informaciją apie Europos politikos tinklo (EPNoSL) veiklą rasite naujienlaikraštyje. Numeryje aprašoma, kaip jungtis ir dalyvauti nuotoliniuose mokymuose, pristatoma ESHA konferencijos rezultatai, EPNoSL nacionaliniai mokymai Kretoje ir kitos naujienos.

 

2015 m. vasario mėnesio EPNoSL naujienlaikraštyje yra skelbiama registracija į tarptautinį EPNoSL renginį, kuris vyks gegužės mėnesį, kviečiama dalyvauti nuotolinėje Europinėje konferencijoje “Autonomija ir suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimas”, viešinama EPNoSL sklaidos ataskaita.

 

EPNoSL kovo mėnesio naujienlaikraštyje yra viešinamas naujai parengtas „Priemonių komplektas mokyklos lyderystės klausimais“ (ang. „EPNoSL School Leadership Toolkit“), „Gerosios patirties atvejų analizė“ (angl. „Case Studies Report“), kvietimas į nuotolinius mokymus atskaitomybės tema ir kiti aktualūs klausimai.

 

Europos Tarybos išvadose dėl efektyvios lyderystės švietime (angl. Council Conclusions on Effective Leadership in Education), kurioms pritarė Europos Sąjungos (ES) šalys narės (taip pat ir Lietuva), 2013 m. lapkričio 25–26 d. Briuselyje buvo kviečiama siekti, kad mokyklų lyderystė taptų patrauklesnė, remti švietimo institucijų autonomiją ir pedagoginę lyderystę, pasirūpinti, kad mokyklos būtų aprūpintos ištekliais, reikalingais efektyviai atliepti specifinius vietos iššūkius.

 

Europos politikos tinklas mokyklos lyderystės klausimais (angl. European Policy Network on School Leadership, EPNoSL) vienija 42 švietimo institucijas iš įvairių ES šalių. Šio tinklo veikloje Lietuvos edukologijos universitetas (LEU) dalyvauja nuo 2010 m. Siekdamas, kad švietimo politikos kūrimo ir įgyvendinimo darbe aktyviai bendradarbiautų švietimo politikai, administratoriai, mokytojai ir pagalbos specialistai, mokslininkai, tyrėjai ir kitos suinteresuotos šalys, Europos politikos tinklas sukūrė įrankių rinkinį (angl. SL Toolkit) ir e. forumą mokyklų lyderystės klausimais.

 

Įrankių rinkinys padės apmąstyti švietimo politiką ir praktiką, identifikuoti iššūkius ir numatyti prioritetines sritis, planuoti veiksmus, kurie stiprintų mokyklų lyderystę, siekiant teisingumo, lygiateisio dalyvavimo ir ugdymo kokybės. Įrankių rinkinys mokyklų lyderystės klausimais apima tekstinę ir audiovizualinę medžiagą, kuria siekiama didinti specifinių mokyklos lyderystės sričių supratimą. Rinkinyje pateikiamas ES šalių narių žemėlapis, kuriame pavaizduoti šalių skirtumai įvairių rodiklių mokyklų lyderystės klausimais aspektu. Taip pat pateikiamos rekomendacijos, kaip plėtoti mokyklų lyderystės politiką, nurodomi literatūros šaltiniai tolesnėms studijoms.

 

Įrankių rinkinį sudaro 9 įrankiai:

 

Įrankių rinkinys mokyklų lyderystės klausimais buvo pristatytas ir aptartas inovatyvioje nuotolinėje konferencijoje „Lyderystės svarba tobulinant ugdymo procesą ugdymo institucijose“, kuri vyko 2014 m. lapkričio ir 2015 m. kovo mėnesiais.

 

Konferencijos nuotolinių pranešimų vaizdo medžiagą galima peržiūrėti čia:

  • Vaizdo medžiaga apie konferenciją Lietuvos edukologijos universiteto Profesinių kompetencijų tobulinimo institute (PKTI)
  • Vaizdo pranešimas „Mokyklos autonomija ir suinteresuotų šalių bendradarbiavimas“ (angl. School Autonomy and Stakeholders‘ Collaboration)

 

Inovatyvios nuotolinės konferencijos „Lyderystės svarba tobulinant ugdymo procesą ugdymo institucijose“ pranešimų ir diskusijų medžiaga lietuvių kalba spausdinama LT e. forume (http://forums.schoolleadership.eu/lt/). Maloniai kviečiame jungtis į Europos politikos tinklo mokyklų lyderystės klausimais (EPNoSL) LT e. forumą, skaityti, dalytis gerąja patirtimi ir diskutuoti aktualiais mokyklų lyderystės klausimais lietuvių kalba.

 

Daugiau aktualios medžiagos rasite projekto „Mokyklų lyderystė Europos politikos kontekste“ (angl. European Policy Network on School Leadership) tinklalapyje (http://www.schoolleadership.eu/) ir EPNoSL naujienlaikraštyje.

 

Maloniai kviečiame peržiūrėti video filmą, kuriame apibendinama EPNoSL veikla (anglų k.).

Europos politikos tinklas sukūrė vaizdo įrašą, kuriame pristato siekius ir įgyvendinamą veiklą mokyklų lyderystės klausimais lietuvių kalba.

 

Baigiamosios konferencijos "School Leadership Policy Developments: The Way Forward to Support Inclusive Education in Europe", kuri vyko Kretoje, Graikija, gegužės 28-29 dienomis pranešimai ir nuotraukos, video medžiaga.

 

Skelbiama projekto "Europos politikos tinklas mokyklų lyderystės klausimais" (EPNoSL) išorės ekspertų vertinimo ataskaita

 

Projektą remia Europos Komisijos Švietimo ir kultūros generalinio direktorato Mokymosi visą gyvenimą programa.

 

 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Algimantas Šventickas. Informacija atnaujinta: 2015-07-13 11:47