PROFESINIŲ KOMPETENCIJŲ
TOBULINIMO INSTITUTAS
 

Studijos

2013 - 2014 m .m. vykdomos studijų programos:

Anglų filologijos perkvalifikavimo studijų programa;

Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studijų programos ikimokyklinio ugdymo pedagoginės specializacijos modulis (90 kreditų);

Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogikos perkvalifikavimo studijų programa;

Rusų filologijos pedagogikos ir tarpkultūrinės komunikacijos studijų programos rusų filologijos pedagogikos modulis (90 kreditų);

Pedagogika (pedagogo kvalifikacijai įgyti) - 60 kreditų

Kursai:

Pedagoginių - psichologinių žinių kursas (120 val.). Skirtas asmenims, besirengiantiems dirbti ir dirbantiems pirminio profesinio mokymo profesijos mokytoju arba neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokykliniį ir priešmokyklinį ugdymą) mokytoju ir neišklausiusiems šio kurso.

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Algimantas Šventickas. Informacija atnaujinta: 2014-12-12 14:46