PROFESINIŲ KOMPETENCIJŲ
TOBULINIMO INSTITUTAS
 

Studijos

2016 - 2017 m .m. vykdomos studijų programos:

Vilniuje:

Profesinių studijų  Pedagogikos  programa (pedagogo kvalifikacijai įgyti) - 60 kreditų;

Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos perkvalifikavimo studijų programa (neturintiems pedagogo kvalifikacijos);

Kaune:

Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studijų programos ikimokyklinio ugdymo pedagoginės specializacijos modulis (90

kreditų);

Profesinių studijų Pedagogika studijų komitetas

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Algimantas Šventickas. Informacija atnaujinta: 2017-03-08 16:53