Magistrantūros studijų programa Biologijos edukologija
 

Studijų programos sandara

Magistrantai studijuoja edukologinių tyrimų metodologiją, iInformacines–komunikacines technologijos švietime, ES ir Lietuvos švietimo politiką, dalykinę komunikaciją, gilinasi į darnų vystymąsi švietime, specialių poreikių mokinių ugdymą, švietimo projektų vadybą, tarpdalykinę didaktiką, edukaciją žaliose aplinkose, biologijos didaktikos raidą, biologinę įvairovę, žmogaus biologiją ir kt. disciplinas

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Remigijus Noreika. Informacija atnaujinta: 2017-01-11 18:46