Magistrantūros studijų programa Biologijos edukologija
 

Mokslo tiriamoji praktika

Tiriamoji praktika yra privaloma magistrantų mokslinio tiriamojo darbo įgūdžių formavimo ir gilinimo dalis, įgalinanti magistrantus praktiškai taikyti įgytas teorines specialybės dalykų žinias, kaupti mokslinės ir akademinės veiklos patyrimą. Praktikos metu studentai kartu su magistro darbo vadovais suplanuoja darbą visam praktikos laikui; toliau organizuoja ir vykdo mokslinį tyrimą, tyrimo rezultatus pristato katedroje ir/ar SMD konferencijoje; praveda ne specialistų auditorijai mokslo populiarinimo paskaitą arba parengia mokslo populiarinimo straipsnį; parengia ir praveda paskaitą / seminarą bakalaurams.

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Remigijus Noreika. Informacija atnaujinta: 2017-01-02 07:57