Magistrantūros studijų programa Biologijos edukologija
 

Karjeros galimybės

Baigusieji biologijos edukologijos magistrantūros programą magistrai galės stoti į trečios studijų pakopos socialinių mokslų srities edukologijos doktorantūrą, galės dirbti bendrojo ugdymo mokyklose, gimnazijose, profesinėse mokyklose, kolegijose, neformaliojo ugdymo įstaigose, valstybinėse, privačiose ir visuomeninėse su gamtos mokslais susijusiose organizacijose arba kurti verslą švietimo srityje.

 

Kita svarbi absolventų būsima veiklos sritis-dalyvavimas (vadovavimas) nevyriausybinėse pilietinės iniciatyvos organizacijose. Tokios galimybės numatomos LR Vyriausybės nutarime dėl nevyriausybinių organizacijų plėtros koncepcijos nutarime (2010), Bendruomenių NVO veiklos galimybių Lietuvoje tyrime (BG-consultin, 2012), Participatory Citizenship in the European Union Institute of Education (Europos Komisija, 2012) ataskaitoje stiprinant bendruomenių potencialą ir resursus per socialinį švietimą ir tokių specialistų rengimą.

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Remigijus Noreika. Informacija atnaujinta: 2017-01-02 07:59