MOKSLAS
 

Studentų mokslinė ir meninė veikla

Rektoriaus įsakymas „Dėl Lietuvos edukologijos universiteto studentų mokslinės (meno) draugijos įsteigimo" (PDF)

Lietuvos edukologijos universiteto studentų mokslinės (meno) draugijos nuostatai (PDF)

Lietuvos edukologijos universiteto elektroninio leidinio "Studentų moksliniai darbai" redakcinė kolegija (PDF)

Išleistas pirmasis „Lietuvos edukologijos universiteto studentų mokslinių darbų“ numeris (PDF).

 

Studentų mokslinė (meno) draugija

Informacija atnaujinta: 2017-03-15 08:19