MOKSLAS
 

Pedagoginių vardų teikimas

 LEU Pedagoginių vardų suteikimo tvarkos aprašas  (Rektoriaus 2015 m. balandžio 9 d. įsakymas Nr. 1-207) (PDF).

 


Asmuo, pageidaujantis gauti pedagoginį profesoriaus ar docento vardą, Universiteto Personalo direkcijai pateikia šiuos dokumentus:

 

- prašymą Rektoriaus vardu suteikti pedagoginį vardą, nurodant mokslo sritį ir kryptį;

- mokslo laipsnio diplomo ir pedagoginio vardo (jei yra) atestato kopijas;

- gyvenimo aprašymą, pagal patvirtintą formą  (Rektoriaus 2013 m. rugsėjo 19 d. įsakymas Nr. 1-923) (DOC);

- akademinės (pedagoginės ir mokslinės (meninės)) veiklos aprašą (DOC);

- mokslinių (metodinių) publikacijų sąrašą po daktaro disertacijos gynimo (DOC);

- per kadenciją paskelbtų mokslinių (metodinių) publikacijų sąrašą iš Universiteto publikacijų duomenų bazės, patvirtintą atsakingo bibliotekos darbuotojo  (DOC).


 

LEU Profesoriaus emerito ir afilijuotojo profesoriaus vardo suteikimo nuostatai (Rektoriaus 2015 m. balandžio 9 d. įsakymas Nr. 1-208) (PDF)

 


 

Archyvas

 

Informacija atnaujinta: 2017-03-30 10:16