MOKSLAS
 

Humanitarinių mokslų srities atestacijos, konkursų ir priėmimo komisija

prof. dr. Gintautas Kundrotas (Lietuvos edukologijos universitetas),

prof. dr. Grasilda Blažienė (Lietuvių kalbos institutas),

doc. dr. Regina Rinkauskienė (Lietuvos edukologijos universitetas),

prof. dr. Juozas Skirius (Lietuvos edukologijos universitetas),

doc. dr. Sigita Rackevičienė (Mykolo Romerio universitetas),

doc. dr. Linas Selmistraitis (Lietuvos edukologijos universitetas),

dr. Jurgita Ūsaitytė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas),

vyresn. m. darb. dr. Manvydas Vitkūnas (Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Karo mokslų institutas),

Agnė Krivičiūtė (Lietuvos edukologijos universitetas, studentė).

Informacija atnaujinta: 2017-04-20 15:43