MOKSLAS
 

Valdyba

Mokslo fondo valdybos sudėtis:

 

doc. dr. Robertas Jurgaitis, l.e.p. Mokslo ir plėtros prorektorius,

prof. dr. Sigutė Radzevičienė, Senato mokslo komiteto pirmininkė,

doc. dr. Raimundas Žaltauskas, Mokslo ir inovacijų direkcijos Mokslo skyriaus vedėjas,

dr. Ramunė Kasperavičiūtė-Černiauskienė, l.e.p. Mokslo ir inovacijų direkcijos Projektų ir inovacijų skyriaus vedėja,

doc. dr. Daiva Jakavonytė-Staškuvienė, Edukologijos fakulteto Edukacinių tyrimų instituto direktorė (švietimo ir ugdymo mokslo atstovė),

prof. doc. dr. Dainius Vaitiekūnas, Lituanistikos fakulteto prodekanas (humanitarinių mokslų atstovas),

doc. dr. Romualda Lazauskaitė, Gamtos, matematikos ir technologijų fakulteto prodekanė (biomedicinos ir fizinių mokslų atstovė),

doc. dr. Vilmantė Aleksienė, Socialinės edukacijos fakulteto Socialinio darbo ir sociologijos katedros docentė (socialinių mokslų atstovė),

Evelina Truncienė, Gamtos, matematikos ir technologijų fakulteto studentų mokslinės (meno) draugijos narė.

 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Raimundas Žaltauskas. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Salomėja Vanagienė. Informacija atnaujinta: 2018-03-23 09:48