MOKSLAS
 

Kvietimai

 


 

Lietuvos edukologijos universiteto Mokslo fondas skelbia konkursą mokslo produkcijos tarptautiškumui didinti

 

Paramos tikslas

Didinti Universiteto mokslo produkcijos tarptautiškumą, skatinti dėstytojus ir mokslo darbuotojus atlikti mokslinius tyrimus kartu su užsienio mokslininkais bei tyrimų rezultatus publikuoti aukšto lygio tarptautiniuose recenzuojamuose mokslo žurnaluose.

 

Parama gali būti teikiama:

-        mokslo straipsnių vertimui į užsienio kalbą;

-        parengtų mokslo straipsnių užsienio kalbos redagavimui;

-        mokesčiui už straipsnių paskelbimą.

Rengiamo (parengto) mokslo straipsnio tematika turi atitikti bent vieną iš prioritetinių ilgalaikių mokslo programų tematikų.

 

Galimi pareiškėjai

Prašymus gali teikti mokslo programų, temų vadovai ar pavieniai tyrėjai.

 

Prašymų teikimo tvarka

Norintieji gauti paramą turi Fondo valdybai pateikti prašymą (WORD).

Užpildytą formą siųsti elektroniniu paštu: mid.direkcija@leu.lt.

 

Parama gali būti teikiama tuo atveju, jei mokslo straipsnis (-iai) bus publikuoti arba priimti spaudai iki 2017 m. gruodžio 31 d.

 

Prašymai priimami nuolat.

Pareiškėjai apie sprendimus dėl paramos skyrimo bus informuojami kiekvieno mėnesio paskutinę savaitę.

 

Ataskaitos pateikimas

Ataskaitą Fondo valdybai apie gautų lėšų panaudojimą privaloma pateikti iki 2017 m. gruodžio 15 d. Informacija apie mokslo straipsnio publikavimą (priėmimą spaudai) Mokslo fondui pateikiama paskelbus mokslo straipsnį, bet ne vėliau kaip iki 2017 m. gruodžio 31 d.

 

Papildoma informacija

Išsamesnę informaciją teikia Mokslo ir inovacijų direkcijos Mokslo skyriaus vedėjas Raimundas Žaltauskas (tel. 279 00 53, vidaus tel. 1276, el. paštas raimundas.zaltauskas@leu.lt).

 


 

2016 m. produktyviausiai ir kokybiškiausiai mokslinį (meninį) darbą dirbę LEU mokslininkai ir doktorantai

 

Siekiant skatinti Lietuvos edukologijos universiteto (LEU)  mokslinį (meninį) darbą dirbančius mokslo darbuotojus, dėstytojus, menininkus ir doktorantus kelti mokslo (meno) produkcijos kokybę ir tarptautiškumą, LEU Mokslo fondas buvo paskelbęs 2016 metais produktyviausiai ir kokybiškiausiai mokslinį (meninį) darbą dirbusių mokslo darbuotojų, dėstytojų ir doktorantų konkursą.

 

Mokslo ir plėtros prorektoriaus Aivo Ragausko iniciatyva geriausi mokslininkai apdovanojami nuo 2015 m. Prorektorius pažymi, jog iki tol buvo apdovanojami tik geriausi dėstytojai. Mokslinė veikla yra gyvybiškai būtina aukšto lygio universitetui, jo inovatyvumui bei studijų kokybei.

 

2017 m. gegužės 15 d. Mokslo fondo valdybos posėdyje buvo svarstomos pateiktos kandidatūros.

 

Mokslo fondo valdybos nutarimu buvo nuspręsta, atsižvelgiant į mokslininkų ir doktorantų tyrimų produktyvumą, kokybę ir inovatyvumą, vietas pagal mokslų sritis ir meno veiklą paskirstyti taip:

 

Dirbantiems socialinių mokslų srityje:

I vieta – doc. dr. Daiva Jakavonytė-Staškuvienė (UMF),

II vieta – prof. habil. dr. Antanas Buračas (SEF),

III vieta – prof. dr. Palmira Pečiuliauskienė (UMF).

 

Dirbantiems humanitarinių mokslų srityje:

I vieta – prof. habil. dr. Tatjana Aleknienė (HUF),

II vieta – prof. habil. dr. Algirdas Gaižutis (SEF),

III vieta – dr. Domininkas Burba (HUF).

 

Dirbantiems biomedicinos mokslų srityse:

I vieta – prof. habil. dr. Jonas Rimantas Stonis (GMTF),

II vieta – prof. habil. dr. Kazys Milašius (SSF).

 

Vykdantiems meninę veiklą:

I vieta – prof. Giedrė Riškutė Karinauskienė (UMF) ir Giedrė Subotinaitė-Gabriūnienė (UMF).

 

Doktorantams:

I vieta – Loreta Andziulienė (HUF),

II vieta – Agnė Liubertaitė (SEF),

III vieta – Lina Česnulevičienė HUF).

 

Nugalėtojai bus apdovanoti Senato posėdyje, kuris vyks 2017 m. gegužės 17 d. 15 val. 204 kab.

 


Archyvas

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Raimundas Žaltauskas. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Salomėja Lukaitė. Informacija atnaujinta: 2018-01-08 08:25