MOKSLAS
 

Dokumentai

Mokslo fondo nuostatai (Patvirtinta Lietuvos edukologijos universiteto senato 2014 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 327 PDF)

Paramos meno veiklos tarptautiškumui didinti (meno kūriniui skelbti užsienio meno erdvėje) ataskaita (DOC)

Paramos mokslo veiklos tarptautiškumui didinti (mokslo kūriniui parengti) ataskaita (DOC)

Paramos mokslinių tyrimų vykdymui ataskaita (DOC)

Monografijų / mokslo studijų vertinimo kriterijai (monografijos / mokslo studijos recenzijos forma) (DOC)

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Raimundas Žaltauskas. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Salomėja Vanagienė. Informacija atnaujinta: 2018-01-08 08:30