MOKSLAS
 

Mokslo fondas

 
Mokslo fondas yra Lietuvos edukologijos universiteto Tarybos patvirtinta Universiteto biudžeto lėšų dalis, skirta organizuoti ir remti mokslinę (meninę) veiklą ir eksperimentinę plėtrą prioritetinėse švietimo ir ugdymo bei kitose srityse. 
 
Fondo uždaviniai: 
  • Pagal Senato patvirtintas prioritetinių tyrimų kryptis ir programas skirti papildomą konkursinį finansavimą kokybiškiems švietimo ir ugdymo tyrimams. 
  • Pagal Senato patvirtintas prioritetinių tyrimų kryptis ir programas skirti papildomą konkursinį finansavimą kitiems prioritetiniams mokslo (meno) tyrimams. 
  • Skirti papildomą konkursinį finansavimą tarpdalykiniams tyrimams plėtoti. 
  • Teikti papildomą konkursinį finansavimą mokslo (meno) veiklos tarptautiškumui didinti. 
  • Remti konkurso tvarka Universiteto I, II ir III pakopų studentų mokslinę veiklą. 
  • Pagal Senato patvirtintą Universiteto mokslinės ir meninės veiklos reglamentą skirti finansavimą Senato patvirtintų prioritetinių švietimo bei ugdymo ir kitų tyrimų programų vadovams. 
  • Remti Universiteto mokslo periodinių (tęstinių) leidinių leidybą. 
  • Remti Universiteto istorijos rengimo ir leidybos darbus. 
  • Skatinti produktyviausiai ir kokybiškiausiai mokslinį (meninį) darbą dirbančius mokslo darbuotojus, dėstytojus, doktorantus.
Už informacijos turinį atsakingas (-a) Raimundas Žaltauskas. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Salomėja Vanagienė.