MOKSLAS
 

Archyvas

PATVIRTINTA

2012 m. kovo 5 d. Rektoriaus įsakymu Nr. 1- 330 (PDF)
 

LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETO MOKSLINIŲ TYRIMŲ TEMATIKOS

SOCIALINIAI MOKSLAI (OOOS)

 

EDUKOLOGIJA (07S)

1. Šiuolaikinė bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos ir aukštojo mokslo didaktika: mokslas, studijos, praktika.

2. Pedagogų rengimo modeliai tautinio tapatumo ir kultūrinės kaitos kontekstuose.

3. Ugdymo prieinamumo psichologinės prielaidos.

4. Edukologijos metodologija mokslinių tyrimų raidos kontekste.

5. Socialinės komunikacijos paradigmos.

EKONOMIKA (04S)

Ekonomikos konkurencingumas ir socialinė sanglauda.

SOCIOLOGIJA (O5S)

Socialinių bei politinių santykių tinklų tyrimai.

HUMANITARINIAI MOKSLAI (OOOH)

 

FILOLOGIJA (04H)

1. Lyginamieji ir gretinamieji. sinchroniniai ir diachroniniai kalbų tyrimai.

2. Tarpdisciplininiai lingvistiniai. literatūriniai ir kultūriniai ryšiai.

3. Lyginamosios literatūros studijos.

FILOSOFIJA (O1H)

Modernioji ir postmodernioji ugdymo filosofija.

TEOLOGIJA (02H)

Krikščioniškoji antropologija.

ISTORIJA (05H), ETNOLOGIJA (07H)

1. Lietuvos ir pasaulio istorija.

2. Istorijos edukacija.

 

FIZINIAI MOKSLAI (OOOP)

 

MATEMATIKA (O1P)

Stochastiniai modeliai.

FIZIKA (02P)

Atomo, hibridinių nanodarinių ir kondensuotų medžiagų fizika.

GEOGRAFIJA (06P)

Antropogeninių procesų įtaka Lietuvos kraštovaizdžiui.

INFORMATIKA (09P)

Optimalių sprendimų paieška u daugiaprocesorinių   skaičiavimų vystymas bei signalų

modeliavimo metodų tyrimas.

 

BIOMEDICINOS MOKSLAI (OOOB)

 

BIOLOGIJA (O1B)

Biologinės įvairovės funkcionavimas aplinkoje.

 

TECHNOLOGIJOS MOKSLAI (OOOT)

 

INFORMATIKOS INŽINERIJA (07T), MECHANIKOS INŽINERIJA (09T)

Metalo-pjezokeraminių keitiklių modeliavimas, tyrimas ir taikymas, kuriant mechatronines

sistemas.

 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Raimundas Žaltauskas. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Salomėja Vanagienė. Informacija atnaujinta: 2015-08-26 08:16