MOKSLAS
 

Reglamentai

 
Įstojusiems nuo 2017 m. birželio 1 d.:
 •  Edukologijos mokslo krypties jungtinės LEU, KTU, LSU, ŠU mokslo doktorantūros reglamentas (2017-05-17) (PDF)
 •  Filologijos mokslo krypties jungtinės LEU ir MRU mokslo doktorantūros reglamentas (2017-05-17) (PDF)
 •  Menotyros mokslo krypties jungtinės VDU ir LEU mokslo doktorantūros reglamentas (2017-05-03) (PDF)
 • LR ŠMM ministro įsakymas „Dėl Mokslo doktorantūros nuostatų patvirtinimo“, 2017 m. kovo 8 d., Nr. V-149 (PDF)
 • LR ŠMM ministro įsakymas „Dėl Apeliacinės komisijos dėl priimtų sprendimų nesuteikti mokslo ar meno doktorantūros teisėsnuostatų patvirtinimo“, 2017 m. balandžio 10 d., Nr. V-241 (PDF)

 

Įstojusiems nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d.:

 • Filologijos mokslo krypties jungtinės LEU ir MRU doktorantūros reglamentas (2014-06-30) (PDF)

 

Įstojusiems nuo 2011 m. rugpjūčio 1 d.:

 • Edukologijos mokslo krypties jungtinės LEU, KTU, LSU, ŠU doktorantūros reglamentas (2011-07-12) (PDF)
 • Filologijos mokslo krypties jungtinės LEU ir MRU doktorantūros reglamentas (2011-07-12) (PDF)
 • Menotyros mokslo krypties jungtinės VDU ir LEU doktorantūros reglamentas (2011) (PDF)
 • LRV doktorantūros nuostatai (2010-05-12 LRV nutarimas Nr. 561) (PDF)

 

Kiti dokumentai:

 • LEU rektoriaus įsakymas Dėl LEU studijų ir mokslo elektroninių dokumentų teikimo į Lietuvos mokslų ir studijų elektroninių dokumentų informacinę sistemą (eLABa) tvarkos tvirtinimo", 2014 m. liepos 18 d., Nr. 1-493 (PDF)
 • LR ŠMM įsakymas „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. V-1019 „Dėl doktorantūros teisės suteikimo" pakeitimo", 2017 m. liepos 17 d., Nr. V-574 (PDF)   
 • Dėl minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų aprašo patvirtinimo (Lietuvos mokslo tarybos nutarimas 2011 m. gegužės 16 d., Nr. VII-71) (PDF)

 


Archyvas

Informacija atnaujinta: 2017-08-28 09:33