MOKSLAS
 

Archyvas

 

LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETAS SU MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETU SKELBIA 2016 M. PAPILDOMĄ PRIĖMIMĄ Į FILOLOGIJOS MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŪRĄ

2016 m. į filologijos mokslo krypties doktorantūrą priimama:
         Mykolo Romerio universitete

-       į ištęstines valstybės finansuojamas studijas (1 vieta).


Dokumentų priėmimas ir registracija nuo 2016-10-24 iki 2016-10-31.

- Rektoriaus įsakymas dėl 2016 m. papildomo priėmimo į filologijos mokslo krypties doktorantūrą atviro konkurso paskelbimo (PDF)
- Filologijos mokslo krypties disertacijų tematikos ir doktorantų vadovai (PDF)
- Atviro papildomo konkurso į filologijos mokslo krypties doktorantūrą SĄLYGOS IR TVARKA (PDF)

- Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, vokiečių, lietuvių (užsieniečiams) filologijos krypties doktorantūros stojamojo egzamino struktūra (PDF)
- Lietuvių kaip užsienio kalbos egzamino struktūra (PDF)
- Rekomendaciniai mokslinio tyrimo projekto reikalavimai (PDF)

- Prašymo forma, pateikiant dokumentus (DOC)

 

Filologijos mokslo krypties doktorantūros stojamasis užsienio kalbos egzaminas įvyks lapkričio 3 d. LEU Centriniuose rūmuose (Studentų g. 39):

anglų/prancūzų/vokiečių kalba – 8.00 val. 254 aud.

lietuvių kalba – 11.00 val. LEU II rūmuose (Ševčenkos g. 31), 325 kab.

Projekto pristatymas lapkričio 11 d. 14.00 val. LEU Antruosiuose rūmuose (Ševčenkos g. 31), 222 aud. 

LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETAS, KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS, LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETAS, ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS SKELBIA 2016 M. PRIĖMIMĄ Į EDUKOLOGIJOS MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŪRĄ


2016 m. Lietuvos edukologijos universitete į edukologijos mokslo krypties doktorantūrą priimama:
- į nuolatines valstybės finansuojamas studijas (5 vietos);
- į nuolatines ir ištęstines valstybės nefinansuojamas studijas.

Dokumentų priėmimas ir registracija nuo 2016-08-22 iki 2016-09-02.

 

- Rektoriaus įsakymas dėl 2016 m. priėmimo į edukologijos mokslo krypties doktorantūrą atviro konkurso paskelbimo (PDF)
- Edukologijos mokslo krypties disertacijų tematikos ir doktorantų vadovai (PDF)

- 2016 m. vykdomo atviro konkurso į edukologijos mokslo krypties trečiąją studijų pakopą (doktorantūrą) TAISYKLĖS IR TVARKA (PDF)
- Prašymo forma, pateikiant dokumentus Lietuvos edukologijos universitete (DOC)

- Edukologijos stojamojo egzamino programa (stojant į Lietuvos edukologijos universiteto tematikas) (PDF)

 


 

LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETAS SU MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETU SKELBIA 2016 M. PRIĖMIMĄ Į FILOLOGIJOS MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŪRĄ

2016 m. į filologijos mokslo krypties doktorantūrą priimama:
Lietuvos edukologijos universitete:

·        į nuolatines valstybės finansuojamas studijas (2 vietos);

·        į nuolatines ir ištęstines valstybės nefinansuojamas studijas.

Mykolo Romerio universitete:

·        į nuolatines valstybės finansuojamas studijas (1 vieta);

·        į nuolatines ir ištęstines valstybės nefinansuojamas studijas.


Dokumentų priėmimas ir registracija nuo 2016-08-25 iki 2016-09-05.

- Rektoriaus įsakymas dėl 2016 m. priėmimo į filologijos mokslo krypties doktorantūrą atviro konkurso paskelbimo (PDF)
- Filologijos mokslo krypties disertacijų tematikos ir doktorantų vadovai (
PDF)
- Atviro konkurso į filologijos mokslo krypties doktorantūrą SĄLYGOS IR TVARKA (
PDF)

- Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, vokiečių, lietuvių (užsieniečiams) filologijos krypties doktorantūros stojamojo egzamino struktūra (PDF)
- Lietuvių kaip užsienio kalbos egzamino struktūra (
PDF)
- Rekomendaciniai mokslinio tyrimo projekto reikalavimai (
PDF)

- Prašymo forma, pateikiant dokumentus (DOC)

 

Filologijos mokslo krypties doktorantūros stojamasis užsienio kalbos egzaminas įvyks rugsėjo 8 d. LEU Centriniuose rūmuose (Studentų g. 39):

anglų kalba – 8.00 val. 257 aud.,

prancūzų kalba - 8.30 val. 503 aud.,

vokiečių kalba - 8.00 val. 502 aud.,

lietuvių kalba - 11.00 val. LEU Antruosiuose rūmuose (Ševčenkos g. 31), 325 kab.

 

Projekto pristatymas rugsėjo 16 d. 14.00 val. LEU Antruosiuose rūmuose (Ševčenkos g. 31), 222 aud.

 

PRIĖMIMO REZULTATAI
 
 • Priėmimo į filologijos mokslo krypties doktorantūrą rezultatai:
  • Užsienio kalbos (PDF).
  • Mokslinio tyrimo projekto įvertinimas (PDF).
  • Priėmimo į filologijos mokslo krypties doktorantūrą rezultatai (PDF).

 


 

LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETAS SU VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETU SKELBIA 2016 M. PRIĖMIMĄ Į MENOTYROS MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŪRĄ

 

Dokumentų priėmimas ir registracija nuo 2016-07-01 iki 2016-08-26

- Rektoriaus įsakymas dėl 2016 m. priėmimo į menotyros mokslo krypties doktorantūrą atviro konkurso paskelbimo (PDF)
- Menotyros mokslo krypties disertacijų tematikos ir doktorantų vadovai (PDF)
- Atviro konkurso į menotyros mokslo krypties doktorantūrą SĄLYGOS IR TVARKA (PDF)
- Prašymo forma, pateikiant dokumentus (DOC)

 

 


 

2016 m. LEU, MRU jungtinės doktorantūros filologijos mokslo krypties disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursas (įsakymas)

 

Konkurso rezultatai (PDF).

 

Filologijos mokslo krypties disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkurso TVARKA (DOC)

Dokumentus galima teikti iki 2016 m. gegužės 20 d.

 

 Konkursui teikiami dokumentai:

- prašymas dalyvauti doktorantų vadovų konkurse (DOC)

- disertacijos tematikos pateikimo pagrindimas (DOC)

- mokslinės veiklos aprašas su publikacijų sąrašu (DOC)

- gyvenimo aprašymas (CV) (DOC
 

2016 m. jungtinės LEU ir VDU menotyros mokslo krypties doktorantūros disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursas (PDF)

 

Konkurso rezultatai (PDF).

 

Menotyros mokslo krypties disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkurso TVARKA (DOC)

Menotyros mokslo krypties doktorantūros komiteto nutarimas (PDF)

 

Prašymus konkursui galima teikti iki balandžio 29 d.

 

Konkursui teikiami dokumentai:

- disertacijos tematikos pristatymas (DOC);

- prašymas dalyvauti doktorantų vadovų konkurse (DOC);

- mokslinės veiklos aprašas su publikacijų sąrašu (DOC).

 


 

2016 m. LEU, KTU, LSU, ŠU jungtinės doktorantūros edukologijos mokslo krypties disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursas

Konkurso rezultatai (PDF)

 

2016 m. LEU, KTU, LSU, ŠU jungtinės doktorantūros edukologijos mokslo krypties disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursas (įsakymas)

 

Edukologijos mokslo krypties disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkurso TVARKA (DOC)

 

Dokumentus galima teikti iki 2016 m. gegužės 13 d.

 

 Konkursui pateikiami dokumentai:

- prašymas dalyvauti doktorantų vadovų konkurse (DOC)

- disertacijos tematikos ir vadovo kompetencijos pagrindimas (DOC)

 


 

PRIĖMIMO REZULTATAI
 • Priėmimo į filologijos mokslo krypties doktorantūrą rezultatai (PDF):
  • Užsienio kalbos (PDF).
  • Mokslinio tyrimo projekto įvertinimas (PDF).

 


 

LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETAS SU MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETU SKELBIA 2015 M. PAPILDOMĄ PRIĖMIMĄ Į FILOLOGIJOS MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŪRĄ

 

2015 m. į filologijos mokslo krypties doktorantūrą Lietuvos edukologijos universitete papildomai priimama į nuolatinių studijų valstybės finansuojamą 1 vietą.

 

Dokumentų priėmimas ir registracija nuo 2015-10-01 iki 2015-10-05:

 

- Rektoriaus įsakymas dėl 2015 m. papildomo priėmimo į filologijos mokslo krypties doktorantūrą atviro konkurso paskelbimo (PDF)
- Filologijos mokslo krypties disertacijų tematikos ir doktorantų vadovai (
PDF)
- Atviro konkurso į filologijos mokslo krypties doktorantūrą SĄLYGOS IR TVARKA (
PDF)

- Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, vokiečių) filologijos krypties doktorantūros stojamojo egzamino struktūra (PDF)
- Lietuvių kaip užsienio kalbos egzamino struktūra (
PDF)
- Rekomendaciniai mokslinio tyrimo projekto reikalavimai (
PDF)

- Prašymo forma, pateikiant dokumentus (DOC)

 


 

LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETAS, KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS, LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETAS, ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS SKELBIA 2015 M. PRIĖMIMĄ Į EDUKOLOGIJOS MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŪRĄ


2015 m. Lietuvos edukologijos universitete į edukologijos mokslo krypties doktorantūrą priimama:
- į nuolatines valstybės finansuojamas studijas (3 vietos);

- į ištęstines valstybės finansuojamas studijas (2 vietos);
- į nuolatines ir ištęstines valstybės nefinansuojamas studijas.

Dokumentų priėmimas ir registracija nuo 2015-08-20 iki 2015-09-02.

 

- Rektoriaus įsakymas dėl 2015 m. priėmimo į edukologijos mokslo krypties doktorantūrą atviro konkurso paskelbimo (PDF)
-
Edukologijos mokslo krypties disertacijų tematikos ir doktorantų vadovai (PDF)

 • Lietuvos edukologijos universiteto tematikų pagrindimas (PDF)
 • Kauno technologijos universiteto tematikų pagrindimas (PDF)
 • Lietuvos sporto universiteto tematikų pagrindimas (PDF)
 • Šiaulių universiteto tematikų pagrindimas (PDF)

- 2015 m. vykdomo atviro konkurso į edukologijos mokslo krypties trečiąją studijų pakopą (doktorantūrą) TAISYKLĖS

IR TVARKA (PDF)
- Prašymo forma, pateikiant dokumentus Lietuvos edukologijos universitete (DOC)

- Edukologijos stojamojo egzamino programa (stojant į Lietuvos edukologijos universiteto tematikas) (PDF)

 


 

LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETAS SU MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETU SKELBIA 2015 M. PRIĖMIMĄ Į FILOLOGIJOS MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŪRĄ

2015 m. į filologijos mokslo krypties doktorantūrą priimama:
Lietuvos edukologijos universitete:

·        į nuolatines valstybės finansuojamas studijas (3 vietos);

·        į nuolatines ir ištęstines valstybės nefinansuojamas studijas.

Mykolo Romerio universitete:

·        į nuolatines valstybės finansuojamas studijas (1 vieta);

·        į nuolatines ir ištęstines valstybės nefinansuojamas studijas.


Dokumentų priėmimas ir registracija nuo 2015-08-24 iki 2015-09-07.

- Rektoriaus įsakymas dėl 2015 m. priėmimo į filologijos mokslo krypties doktorantūrą atviro konkurso paskelbimo (PDF)
- Filologijos mokslo krypties disertacijų tematikos ir doktorantų vadovai (PDF)
- Atviro konkurso į filologijos mokslo krypties doktorantūrą SĄLYGOS IR TVARKA (PDF)

- Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, vokiečių, lietuvių (užsieniečiams)) filologijos krypties doktorantūros stojamojo egzamino struktūra (PDF)
- Lietuvių kaip užsienio kalbos egzamino struktūra (PDF)
- Rekomendaciniai mokslinio tyrimo projekto reikalavimai (PDF)

- Prašymo forma, pateikiant dokumentus (DOC)

 

Filologijos mokslo krypties doktorantūros stojamasis užsienio kalbos egzaminas įvyks rugsėjo 10 d. LEU Centriniuose rūmuose:
anglų kalba - 14.00 val. 505 aud.,
prancūzų kalba  - 10.00 val. 215 aud.,
vokiečių kalba  - 14.00 val. 504 aud.,
lietuvių kalba (užsieniečiams) - rugsėjo 10 d. 14.00 val. LEU Antruosiuose rūmuose (Ševčenkos g. 31), 212 kab.
 
Projekto pristatymas rugsėjo 18 d. 14.00 val. LEU Antruosiuose rūmuose (Ševčenkos g. 31), 222 aud.

 


 

LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETAS SU VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETU SKELBIA 2015 M. PRIĖMIMĄ Į MENOTYROS MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŪRĄ

 

Dokumentų priėmimas ir registracija nuo 2015-07-01 iki 2015-09-04

- Rektoriaus įsakymas dėl 2015 m. priėmimo į menotyros mokslo krypties doktorantūrą atviro konkurso paskelbimo (PDF)
- Filologijos mokslo krypties disertacijų tematikos ir doktorantų vadovai (PDF)
- Atviro konkurso į filologijos mokslo krypties doktorantūrą SĄLYGOS IR TVARKA (PDF)
-
Prašymo forma, pateikiant dokumentus (DOC)

 


 

2015 m. LEU, KTU, LSU, ŠU jungtinės doktorantūros edukologijos mokslo krypties disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursas (įsakymas)

Konkurso rezultatai (PDF)

Edukologijos mokslo krypties disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkurso TVARKA (DOC)

Dokumentus galima teikti iki 2015 m. gegužės 8 d.

 Konkursui pateikiami dokumentai:

- prašymas dalyvauti doktorantų vadovų konkurse (DOC)

- disertacijos tematikos ir vadovo kompetencijos pagrindimas (DOC)

 

  

2015 m. LEU, MRU jungtinės doktorantūros filologijos mokslo krypties disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursas (įsakymas)

Konkurso rezultatai (PDF)

Filologijos mokslo krypties disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkurso TVARKA (DOC)

Dokumentus galima teikti iki 2015 m. gegužės 19 d.

 Konkursui teikiami dokumentai:

- prašymas dalyvauti doktorantų vadovų konkurse (DOC)

- disertacijos tematikos pateikimo pagrindimas (DOC)

- mokslinės veiklos aprašas su publikacijų sąrašu (DOC)

- gyvenimo aprašymas (CV) (DOC)

 

 

2015 m. LEU, VDU jungtinės doktorantūros menotyros mokslo krypties disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursas (įsakymas)

Konkurso rezultatai (PDF)

Menotyros mokslo krypties disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkurso TVARKA (DOC)

Menotyros mokslo krypties doktorantūros komiteto nutarimas (PDF)

 Dokumentus galima teikti iki 2015 m. gegužės 6 d.

Konkursui teikiami dokumentai:

- disertacijos tematikos pristatymas (DOC)

- prašymas dalyvauti doktorantų vadovų konkurse (DOC);

- mokslinės veiklos aprašas su publikacijų sąrašu (DOC);


 

 

 

Informacija atnaujinta: 2016-11-03 11:25