MOKSLAS
 

Doktorantūra

Lietuvos edukologijos universitetui kartu su kitomis mokslo institucijomis suteikta mokslo doktorantūros teisė šiose mokslo srityse ir kryptyse:
 
 • socialiniai mokslai, edukologija (07S)
  Lietuvos edukologijos universitetas su Kauno technologijos universitetu, Lietuvos sporto universitetu, Šiaulių universitetu.
   
 • humanitariniai mokslai, filologija (04H)
  Lietuvos edukologijos universitetas su Mykolo Romerio universitetu.
   
 • humanitariniai mokslai, menotyra (03H)
  Vytauto Didžiojo universitetas su Lietuvos edukologijos universitetu.