MOKINIAMS
 

Rektoriaus žodis

 

 

Jaunųjų rankų ir širdžių šilumos laukia žmonės ir jų šventovė - mokykla 

 

   Prieš Jūsų akis: antai, pažvelki, pasak poeto, tai Vilniaus rūmai dunkso... Ant aukštojo sostinės upių sesers Neries kranto – Lietuvos edukologijos universitetas. Ateikite, įkopkite į tuos kuorus – iš jų toli matyti... Mūsų Alma Mater netrukus pažymės savo oficialiosios biografijos aštuoniasdešimtmetį. Tačiau pačios humaniškiausios pasaulyje profesijos, mokytojų, rengimas tarnauti žmogaus ateičiai, jo gerovės, proto galių, išminties kūrybai Lietuvoje siekia senovę – net XVIII amžių. Kita vertus, šiandieninė mūsų aukštoji mokykla, patyrusi garbingą kaitą, yra viena jauniausių šalyje. Tik prieš dvejus metus ji gavo Lietuvos edukologijos universiteto vardą ir tapo svarbiausia prestižine ugdymo, visuomenės švietėjų parengimo institucija. Čia Jūs mokysitės būti ne tik mokytojais, bet ir žmonių gyvensenos, jų gerovės, švietimo vadybos specialistais, kurių karjerą visada lydi žmogaus grožio vertybės, t. y. pareiga, atsakomybė, sąžiningumas, darbštumas, atjauta. Patikėkite, aš įsitikinęs, kad daugiausia ant šių pagrindų ir tvirčiausiai laikosi pasaulis. Todėl ateikite čia. Būkime kartu. Būkime kartu plačiajame pasaulio vieškelyje tie, kuriems brangus Tėvynės Lietuvos likimas jame.

                 

LEU rektorius akademikas Algirdas Gaižutis   

Informacija atnaujinta: 2013-10-15 12:36