MOKINIAMS
 

Trukmė ir kaina

Laikas: dirbama darbo dienomis vakarais arba šeštadieniais, sudaromas palankus tvarkaraštis mokytis kelių dalykų. Kursai organizuojami ištisus metus. Prie grupių galima prisijungti nuolat.

 

Kursų trukmė: vieno užsiėmimo trukmė 1,5 val. (2 akademinės valandos). Numatoma 40 – 60 akademinių valandų kursų sesija.

 

Kaina:10 EUR už užsiėmimą (2 akademines valandas).

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Dainius Vaitiekūnas. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Ginta Čingaitė-Kiznienė. Informacija atnaujinta: 2016-04-15 23:36