MOKINIAMS
 

Kontaktai

T. Ševčenkos g. 31-216
LT-03111 Vilnius

Tel. (8 5) 233 36 35, 8 615 89960

iuc@leu.lt

 
Už informacijos turinį atsakingas (-a) Dainius Vaitiekūnas. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Ginta Čingaitė-Kiznienė. Informacija atnaujinta: 2016-02-28 17:30