MOKINIAMS
 

Atviros pamokos

LEU Ikiuniversitetinio ugdymo centras koordinuoja įvairių specialybių universiteto dėstytojų dalykines išvykas į Lietuvos mokyklas. Maloniai kviečiame užsisakyti nemokamas atviras pamokas ar jų ciklą Jūsų mokykloje!

Bendradarbiaukime! Lituanistikos fakulteto dėstytojų atvirų pamokų sąrašas:

 1. Kalba ir tarmė – lyg nepakartojami langai, pro kuriuos mes žvelgiame į pasaulį (doc. dr. Vida Česnulienė, doc. dr. Sonata Vaičiakauskienė, el. p. vida.cesnuliene@leu.lt)
 2. Vilnius Juditos Vaičiūnaitės ir Česlovo Milošo kūryboje (prof. habil. dr. Virginija Šlekienė, el. p. virginija.slekiene@leu.lt)
 3. Ar mokame skaityti poeziją? (prof. habil. dr. Virginija Šlekienė, el. p. virginija.slekiene@leu.lt)
 4. Literatūros archeologija: lietuvių literatūros skaitymas etnografinių regionų savitumo kodais (lekt. Vilija Janušauskienė, el. p. vilija.janusauskiene@leu.lt)
 5. Veiksmingas skaitymas: kaip galėtume jo išmokti? (lekt. Nijolė Toleikytė, el. p. nijole.toleikyte@leu.lt)
 6. Kam tinklažmogiui naktynės, arba per naujus žodžius pažįstame pasaulį (doc. dr. J. Girčienė, el. p. jurgita.girciene@leu.lt)
 7. Istorijos perkūrimas ir žaidimas kultūros ženklais Mariaus Ivaškevičiaus pjesėje „Madagaskaras“ (lekt. dr. Ginta Čingaitė-Kiznienė, el. p. ginta.cingaite@leu.lt)
 8. Modernaus pasakojimo ypatumai Romualdo Granausko apsakymuose (lekt. dr. Ginta Čingaitė-Kiznienė, el. p. ginta.cingaite@leu.lt)
 9. Ezopinės kalbos kodas parabolinėse Kazio Sajos pjesėse („Maniakas“, „Mamutų medžioklė“) (lekt. dr. Ginta Čingaitė-Kiznienė, el. p. ginta.cingaite@leu.lt)
 10. Vaižganto perskaitymo problemos ir galimybės šiandien (doc. dr. Gitana Vanagaitė, el. p. gitana.vanagaite@leu.lt)
 11. Ar literatūra gali padėti suprasti save? (doc. dr. Gitana Vanagaitė, el. p. gitana.vanagaite@leu.lt)
 12. Naujausia lietuvių poezija (prof. dr. Dainius Vaitiekūnas, el. p. dainius.vaitiekūnas@leu.lt)
 13. Vizualinio raštingumo pagrindai (prof. dr. Dainius Vaitiekūnas, el. p. dainius.vaitiekūnas@leu.lt)
 14. Pasakojimo kūrimo principai (prof. dr. Dainius Vaitiekūnas, el. p. dainius.vaitiekūnas@leu.lt)
 15. Jurgio Kunčino „Tūlos“ pasaulis (doc. dr. Žydronė Kolevinskienė, el. p. zydrone.kolevinskiene@leu.lt)
 16. Ar (mūsų) kalbai reikia priežiūros? (doc. dr. Vidas Valskys, el. p. vidas.valskys@leu.lt)

 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Dainius Vaitiekūnas. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Ginta Čingaitė-Kiznienė. Informacija atnaujinta: 2016-04-18 06:25