LEU alumnų draugija
 

Renginiai

2018 m. kovo 23 d. įvykusiame Alumnų draugijos narių visuotiniame susirinkime buvo svarstoma ir nutarta:

1.      LEU alumnų draugijos veiklos analizė ir uždaviniai 2018 metams (Pranešėjas: prezidentas Džeraldas Dagys).

         Susirinkime buvo pateikta draugijos 2017 metų veiklos analizė, aptarti draugijos vizja, misija, tikslai ir uždaviniai 2018 metams.

         Nutarta draugijos veiklą tęsti toliau, plėtojant ir remiant Respublikos pedagoginio instituto, Vilniaus pedagoginio instituto,                   Vilniaus pedagoginio universiteto, Lietuvos edukologijos universiteto alumnų tarpusavio ryšius ir jų ryšius su alma mater,                   siekiant pedagogo profesijos prestižo, universiteto veiklos vystymo ir plėtros.

2.      LEU alumnų draugijos veiklos plano 2018 m. tvirtinimas.

         Susirinkime patvirtintas draugijos veiklos planas 2018 metams (jo projektas buvo svarstytas 2018-02-07 d. įvykusiame                       Valdybos posėdyje).

3.      Dėl kandidatų į Lietuvos edukologijos universiteto alumnų draugijos valdybą siūlymų ir Valdybos nario rinkimai.

         Į Valdybos narius pasiūlytos Alumnų draugijos narių E. Kocai, R. Ginkaus kandidatūros.

         Bendru pritarimu į Valdybą išrinkta Elena Kocai (Lietuvos edukologijos universiteto Socialinės edukacijos fakulteto Socialinio             darbo ir sociologijos katedros vedėja).

4.      Dėl kandidatų į Lietuvos edukologijos universiteto alumnų draugijos valdybos pirmininko pareigas siūlymų ir                       Valdybos pirmininko rinkimai.

         Į Valdybos pirmininko pareigas pasiūlyta Valdybos narės R. Šainer kandidatūra. 

         Bendru pritarimu Valdybos pirmininke išrinkta Romutė Šainer (Lietuvos edukologijos universiteto Profesinių kompetencijų                 tobulinimo instituto koordinatorė).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pranešimas apie įvykusią Lietuvos edukologijos universiteto alumnų spaudos konferenciją dėl kreipimosi – peticijos, skirtos Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) neskaidymo ir padalinimo tarp Vilniaus ir Kauno aukštųjų mokyklų bei Lietuvos švietimo sistemos būklės ir švietimo darbuotojų socialinių garantijų 

2017 gruodžio 11 d.

 http://mokslolietuva.lt/2017/12/pranesimas-apie-ivykusia-lietuvos-edukologijos-universiteto-alumnu-spaudos-konferencija-del-kreipimosi-peticijos-skirtos-lietuvos-edukologijos-universiteto-leu-neskaidymo-ir-padalinimo-tarp-vilni/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lietuvos edukologijos universiteto Alumnai parengė peticiją: „Kreipimasis dėl švietimo ir aukštojo mokslų reformų“.

Kviečiame pasirašyti: http://peticijos.lt/visos/74552.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 m. gruodžio 1 d. 15 val. Lietuvos edukologijos universitete (LEU) buvo atidengtas stendas, skirtas Respublikos pedagoginio instituto-LEU alumnų-studentų savivaldos vadovų įamžinimui.

Studentų organizacija gyvuoja nuo 1935 m. Pirmasis organizacijos vadovas Sikstas Varnelis su Respublikos pedagoginio instituto dr. Vytautu Sobliu įvedė tradiciją – iki 1940 m. juosteles su tautiniu motyvu įteikdavo naujai išrinktam studentų korporacijos nariui.

Studentų savivaldos vadovai, baigę studijas, dirba pedagogais, mokslininkais, valstybės tarnautojais, sėkmingai vadovauja švietimo įstaigoms, renkami miestų ir rajonų merais, Tarybų nariais.  Kai kurie pasirinko dvasininko kelią, atrado save politikos, kultūros, meno, sporto, srityse. Dar kiti dalyvavo rezistencinėje veikloje, teko jiems patirti ir tremtinių dalią. Karta keičia kartą, dalis čia įamžintų asmenybių jau iškeliavę Anapilin, bet mums išliko jų nuveikti darbai ir šviesus atminimas.   

Į renginį atvyko apie 50 alumnų, jie taip pat turėjo galimybę pasirašyti peticiją „Kreipimasis dėl švietimo ir aukštojo mokslų reformų“. 

Gruodžio 1 d. vykusio Alumnų renginio nuotraukas galite pamatyti adresu: http://www.media.leu.lt/thumbnails.php?album=1135

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://leu.lt/lt/leu_naujienos/renginiai/showContentNews/leu-bus-atidengtas-yaxg.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LEU ALUMNŲ DRAUGIJOS VALDYBOS POSĖDŽIŲ PRANEŠIMAI:

2017-09-13

Pranešimas „LEU alumnų praeities ir dabarties sąsajos“ (Pranešėjai -  prof. A. Kiveris, prof. Z. Žebrauskienė). Skaityti čia.

2017-05-17

Pranešimas „Alumnų vieta ir vaidmuo Lietuvos edukologijos universiteto bendruomenėje“ (Pranešėjas – doc. dr. R. Kontvainas). Skaityti čia.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Druskininkų švietimo centre – universiteto alumnų susitikimas su švietimiečiais

Portalas: http://www.manodruskininkai.lt/druskininku-aktualijos/druskininku-svietimo-centre-universiteto-alumnu-susitikimas-su-svietimieciais/

Druskininkų švietimo centre balandžio 12 dieną organizuotas Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) alumnų draugijos susitikimas su Druskininkų švietimo bendruomene: mokytojais iš įvairių Druskininkų savivaldybės mokyklų bei Švietimo centro ir Druskininkų savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus atstovais. Druskininkų švietimo centro direktoriaus Vytauto Gintučio teigimu, susitikime su universiteto alumnais buvusieji absolventai, iš kurių daugelis dabar dirba mokytojo darbą, aptarė ir šiandienines švietimo aktualijas, dalinosi darbo patirtimi.

 

Susitikime su LEU alumnais aptartos ir šiandieninės švietimo aktualijos /Ramunės Žilienės nuotrauka

 

Susitikime dalyvavo LEU alumnų draugijos valdybos pirmininkas, Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo „Kregždutė“ direktorius, rašytojas Jonas Endrijaitis, LEU tarybos narys prof. dr. Antanas Kiveris, Profesinių kompetencijų tobulinimo instituto koordinatorė Romutė Šainer, doc. dr. Rimantas Kontvainas, TEV leidyklos vyriausiasis redaktorius Valdas Vanagas.

Susitikimo dalyviai susidomėję išklausė V. Vanago pranešimą „Alumnų vaidmuo, populiarinant mokytojo profesiją“. A. Kiveris pasidalino prisiminimais apie tuomečių Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto, Vilniaus pedagoginio universiteto, Vilniaus edukologijos universiteto istoriją, veiklą. J. Endrijaitis pasisakė dėl LEU alumnų draugijos skyriaus Druskininkuose steigimo. Septyni Druskininkų švietimo atstovai pareiškė norą būti LEU alumnų draugijos skyriaus Druskininkuose nariais.

LEU alumnų draugija siekia palaikyti tvirtus šio universiteto alumnų tarpusavio ryšius ir jų ryšius su savąja Alma Mater, padėti užtikrinti aukštą studijų ir mokslo lygį, bendradarbiauti, siekiant geresnės studijų kokybės universitete.

Parengė Ramunė Žilienė

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2017 m. vasario 20 d. vykusiame Alumnų draugijos narių visuotiniame susirinkime buvo aptartos Lietuvos edukologijos universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto integracijos problemos, patvirtinta draugijos vizija ir misija, 2017 metų veiklos planas, aptarti kiti aktualūs (bendradarbiavimo, nario mokesčio ir pan.) klausimai.

Pranešimas „Dėl LEU ir VDU integracijos problemų“ (Pranešėjas - prof. dr. A. Kiveris) (doc).

Pranešimas „Alumnų draugija: vizija ir misija“ (Pranešėjas - Alumnų draugijos prezidentas Dž. Dagys) (doc).

Svarstyti ir patvirtinti dokumentai:

LEU alumnų draugijos veiklos 2017 m.  planas (doc).

LEU alumnų draugijos nario mokesčio mokėjimo tvarka (doc).

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rašykite mums, jei turite idėjų, pasiūlymų ar norite prisidėti prie alumnų veiklos universitete, fakultetuose ar regionuose organizavimo. 

Pageidavimus, pasiūlymus siųskite el. p. adresu: alumnudraugija@leu.lt

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 m. rugsėjo 16 d. Lietuvos edukologijos universiteto (Studentų g. 39, Vilnius) bibliotekoje buvo atidaryta LEU alumno

doc. dr. Rimanto Kontvaino darbų paroda, Gamtos, matematikos ir technologijų fakulteto tarybos salėje vyko prelegento parengtos knygos "Mano gyvenimo universitetas" sutiktuvės.

Foto iš vykusio renginio: žr. http://media.leu.lt/thumbnails.php?album=997

Kultūra > Parodos > LEU Geografijos katedros doc. dr. Rimanto Kontvaino darbų parodos atidarymas. 20160916

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 m. birželio 29 d. 17.00 val. Lietuvos edukologijos universiteto Rektorato posėdžių salėje (204 aud.) vyko visuotinis asociacijos Vilniaus pedagoginio universiteto Alumni klubo narių susirinkimas, kurio metu buvo nutarta keisti asociacijos pavadinimą ir pavadinti asociaciją Lietuvos edukologijos universiteto alumnų draugija, juridinio asmens kodas 301889534 (skelbta: Respublika, 2016 m. liepos 22-28 d.)

Foto iš vykusio renginio: žr. www.facebook.com/universitetas/photos/ nuorodą:

https://www.facebook.com/universitetas/photos/a.1380269275322360.1073742224.244503068898992/1380269335322354/?type=3&theater

Informacija atnaujinta: 2018-04-19 16:13