LEU alumnų draugija
 

Apie mus

LEU ALUMNŲ DRAUGIJA – tai asociacija (draugijos įstatai - doc), savanoriškumo principu jungianti Lietuvos edukologijos universiteto absolventus, buvusius ar esamus Lietuvos edukologijos universiteto darbuotojus, kitus esamus ar buvusius Lietuvos edukologijos universiteto akademinės bendruomenės narius, taip pat rėmėjus, bičiulius ar kitaip prie Lietuvos edukologijos universiteto veiklos prisidėjusius asmenis, raštu pareiškusius prezidentui norą stoti į draugiją.

LEU ALUMNŲ DRAUGIJOS VIZIJA

Lietuvos edukologijos universiteto alumnų draugijos vizija – darni draugija, plėtodama ir remdama Respublikos pedagoginio instituto, Vilniaus pedagoginio instituto, Vilniaus pedagoginio universiteto, Lietuvos edukologijos universiteto alumnų tarpusavio ryšius ir jų ryšius su alma mater, sieks pedagogo profesijos prestižo, universiteto veiklos vystymo ir plėtros.

LEU ALUMNŲ DRAUGIJOS MISIJA

Lietuvos edukologijos universiteto alumnų draugijos misija – tvirti Respublikos pedagoginio instituto, Vilniaus pedagoginio instituto, Vilniaus pedagoginio universiteto, Lietuvos edukologijos universiteto alumnų tarpusavio ryšiai ir jų ryšiai su alma mater. Draugija siekia Respublikos pedagoginio instituto, Vilniaus pedagoginio instituto, Vilniaus pedagoginio universiteto, Lietuvos edukologijos universiteto alumnų gerovės, įtvirtinti jų išskirtinę vietą Lietuvos ir Europos Sąjungos aukštojo mokslo erdvėje – studijų, mokslo ir praktikos srityse.

LEU ALUMNŲ DRAUGIJOS TIKSLAI

- švietimas, mokslo ir profesinis tobulinimas;
- neformalus ir pilietinis ugdymas;
- orientuojantis į visos visuomenės sluoksnius skatinti privačią iniciatyvą skleidžiant informaciją bei teikiant paramą visuomenei;
- palaikyti tvirtus alumnų tarpusavio ryšius ir jų ryšius su alma mater;
- teikti labdarą, paramą ir kitokią pagalbą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo ir Lietuvos Respublikos labdaros ir          paramos fondų įstatymo nustatyta tvarka fiziniams ir juridiniams asmenims.

LEU ALUMNŲ DRAUGIJOS VEIKLOS UŽDAVINIAI
- alumnų kontaktinių duomenų bazės sukūrimas ir palaikymas;
- informacijos sklaida ir pasikeitimas tarp Respublikos pedagoginio instituto, Vilniaus pedagoginio instituto, Vilniaus pedagoginio          universiteto, Lietuvos edukologijos universiteto absolventų;
- alumnų susitikimų ir kitų renginių inicijavimas, organizavimas bei koordinavimas;
- alumnų diskusijų ir bendravimo forumų kūrimas bei jų palaikymas;
- socialinė partnerystė.

Informacija atnaujinta: 2018-03-25 20:25