Visuomenei

   Liepos 1 d. Lietuvos edukologijos universitetas tapo Vytauto Didžiojo Universiteto Švietimo akademija – svarbiausiu pedagogų rengimo centru. Akademija ruoš pradinio, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo specialistus bei dalyko pedagogus.
   Švietimo akademija imasi iniciatyvos siūlyti unikalias, Lietuvoje dar nevykdytas studijas, kurios leis iš karto tapti dviejų ar daugiau dalykų mokytojais. Geriausius specialistus subūrusi akademija mokytojams suteiks visas XXI amžiaus pedagogų kompetencijas, mokomo dalyko išmanymą ir platų, visapusišką išsilavinimą, ugdant užsienio kalbų, technologijų, verslumo, kūrybiškumo ir kitus gebėjimus.
   Studentai, norintys studijuoti edukologijos krypties programas jas gali rinktis VDU Švietimo akademijoje. Dabartiniai LEU studentai studijas baigs Vilniuje – jiems bus užtikrintos sąlygos įgyti kokybišką visapusį aukštąjį išsilavinimą.

Informacija atnaujinta: 2018-07-02 10:16