5-oji nacionalinė mokslinė konferencija „Geografija: mokslas ir edukacija“
 

Pradžia

Pavadinimas: 5-oji nacionalinė konferencija „Geografija: mokslas ir edukacija”

Data: 2016 m. lapkričio 25 d.

Organizuoja: Gamtos matematikos ir technologijų fakultetas, Geografijos ir turizmo katedra

Atsakingas asmuo:  Doc. dr. Zigmas Kairaitis, el. p. zigmas.kairaitis@leu.lt, tel. (8 5) 279 06 21

Konferencijos tematika:

                      Geografijos mokslo ir edukacijos dialogas

Konferencijos medžiagos publikavimas: Periodinis mokslo darbų leidinys Geografija ir edukacija: mokslo almanachas, nr.5, 2017

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Zigmas Kairaitis. Informacija atnaujinta: 2016-06-08 19:32