UNIVERSITETO NAUJIENOS IR RENGINIAI
 

Studijų ir mokslo naujienos

Paskelbti 2016 m. produktyviausiai mokslinį (meninį) darbą dirbę LEU mokslininkai

2017-05-17

Siekiant skatinti Lietuvos edukologijos universiteto (LEU)  mokslinį (meninį) darbą dirbančius mokslo darbuotojus, dėstytojus, menininkus ir doktorantus kelti mokslo (meno) produkcijos kokybę ir tarptautiškumą, LEU Mokslo fondas buvo paskelbęs 2016 metais produktyviausiai ir kokybiškiausiai mokslinį (meninį) darbą dirbusių mokslo darbuotojų, dėstytojų ir doktorantų konkursą.

 

Mokslo ir plėtros prorektoriaus Aivo  Ragausko iniciatyva geriausi mokslininkai apdovanojami nuo 2015 m. Prorektorius pažymi, jog iki tol buvo apdovanojami tik geriausi dėstytojai. Mokslinė veikla yra  gyvybiškai būtina aukšto lygio universitetui, jo inovatyvumui bei studijų kokybei.

 

2017 m. gegužės 15 d. Mokslo fondo valdybos posėdyje buvo svarstomos pateiktos kandidatūros.

 

Mokslo fondo valdybos nutarimu buvo nuspręsta, atsižvelgiant į mokslininkų ir doktorantų tyrimų produktyvumą, kokybę ir inovatyvumą, vietas pagal mokslų sritis ir meno veiklą paskirstyti taip:

 

Dirbantiems socialinių mokslų srityje:

I vieta – doc. dr. Daiva Jakavonytė-Staškuvienė (UMF),

II vieta – prof. habil. dr. Antanas Buračas (SEF),

III vieta – prof. dr. Palmira Pečiuliauskienė (UMF).

 

Dirbantiems humanitarinių mokslų srityje:

I vieta – prof. habil. dr. Tatjana Aleknienė (HUF),

II vieta – prof. habil. dr. Algirdas Gaižutis (SEF),

III vieta – dr. Domininkas Burba (HUF).

 

Dirbantiems biomedicinos mokslų srityse:

I vieta – prof. habil. dr. Jonas Rimantas Stonis (GMTF),

II vieta – prof. habil. dr. Kazys Milašius (SSF).

 

Vykdantiems meninę veiklą:

I vieta – prof. Giedrė Riškutė Kariniauskienė (UMF) ir Giedrė Subotinaitė Gabriūnienė (UMF).

 

Doktorantams:

I vieta – Loreta Andziulienė (HUF),

II vieta – Agnė Liubertaitė (SEF),

III vieta – Lina Česnulevičienė HUF).

 

Nugalėtojai apdovanoti Senato posėdyje, kuris vyko 2017 m. gegužės 17 d. 15 val. 204 kab. 

 
 
Informacija atnaujinta: 2017-05-18 18:21