UNIVERSITETO NAUJIENOS IR RENGINIAI
 

Studijų ir mokslo naujienos

LMT paskelbė kvietimą teikti paraiškas aukšto lygio MTEP projektams finansuoti

2017-04-19

Lietuvos mokslo taryba (LMT) kartu su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) vykdo Europos Sąjungos investicinių fondų Visuotinės dotacijos priemonės įgyvendinimo sutartį ir skelbia pirmą paraiškų konkursą šalies mokslininkams aukšto lygio moksliniams tyrimams atlikti. Laimėjusiems konkursą šiais metais iš Europos Sąjungos fondų investicijų lėšų bus paskirstyta 21,6 mln. eurų mokslinimas tyrimas, kuriuos atliksiantys mokslininkai įpareigojami siekti Europos mokslo tarybos dotacijos, atlikti.

 

Pagal šio konkurso sąlygas vienam 3,5–4 metų trukmės projektui gali būti suteikta iki 600 tūkst. eurų – dvigubai daugiau nei gali būti suteikta pagal kitas Lietuvos konkursinio finansavimo priemones. Supaprastintas projektų administravimas, todėl teikdami paraiškas ir vykdydami projektus mokslininkai galės daugiau dėmesio skirti mokslinio tyrimo idėjai bei siekiamiems rezultatams.

 

Remiantis tarptautine dotacijų praktika, mokslininkų, teikiančių paraiškas dotacijai gauti, neriboja tyrimų temos, o pagrindiniai projektų atrankos kriterijai yra projekto kokybė, tyrimo perspektyvumas ir pareiškėjo mokslinė kvalifikacija.

 

Paraiškos pirmajam konkursui priimamos iki 2017 m. birželio 5 d. Pareiškėjams LMT rengs paraiškų rengimo mokymus Vilniuje ir Kaune. Antras kvietimas numatomas 2018 m. antrą ketvirtį.

 

Pagal šią priemonę iki 2021 m. numatyta skirti 32,8 mln. eurų. Apskritai iš Europos Sąjungos fondų investicijų lėšų mokslininkų kompetencijoms vykdant mokslinę-praktinę veiklą ugdyti numatyta skirti 49,5 mln. eurų.

 

LMT konkursą skelbia pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“. Ši veikla skirta mokslininkų ir tyrėjų kompetencijoms vykdant mokslinę veiklą ir įgyvendinant mokslinius projektus kelti. Pagal priemonės įgyvendinimo sutartį su ŠMM, LMT atsakinga už šios priemonės konkursų organizavimą, projektų finansavimą ir administravimą.

 

Daugiau informacijos apie projektą ir reikalavimus teikiant paraiškas rasite čia.

 
 
Informacija atnaujinta: 2017-04-21 15:43