UNIVERSITETO NAUJIENOS IR RENGINIAI
 

Studijų ir mokslo naujienos

Mokslo žurnalas „Pedagogika“ pristato mokslinius tyrimus, skirtus įvairių įtraukiojo ugdymo aspektų analizei

2018-06-25

Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) mokslo žurnalo „Pedagogika“ 2018 m. t. 129, Nr. 1 publikacijose Lietuvos ir užsienio mokslininkai pristato mokslinius tyrimus, skirtus įvairių įtraukiojo ugdymo aspektų analizei. Diskutuojamos skirtingos požiūrio į specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus perspektyvos, išskiriant tradicinę individo perspektyvą, ryškinančią individo sutrikimus, ligas, negales, ir įtraukiojo ugdymo sistemos perspektyvą, interpretuojančią kiekvieną individą kaip aktyvų, lygiavertį kitiems veikėją ir mokyklos socialinės bendruomenės narį.

 

Tyrimais pagrindžiamos mokinius įgalinančio ugdymo strategijos heterogoniškoje klasėje, kompleksinės pagalbos vaikui modelio įgyvendinimo poveikis mokyklos bendruomenės pokyčiams ir vaikų mokymosi motyvacijos bei elgsenos kaitai, ugdymo(si) proceso transformavimo, pritaikant jį mokinių įvairovei, galimybės. Atskleidžiamos vaikų, mokinių, tėvų bei pedagogų patirtys, paramos poreikis ir jos galimybės įtraukiosiose ugdymo įstaigose bei įtraukioję bendruomenėje. Keletas publikacijų skirta pedagogo, pasirengusio dirbti įtraukiojo ugdymo sistemoje, studijų organizavimo aukštosiose mokyklose ir profesinio tobulėjimo klausimams. 

 

Vyriausioji redaktorė

Prof. habil. dr. M. Barkauskaitė

 

Kviečiame žurnalą skaityti: čia. 

 

 
 
Informacija atnaujinta: 2018-06-28 15:34