UNIVERSITETO NAUJIENOS IR RENGINIAI
 

Studijų ir mokslo naujienos

LEU Mokslo fondas kviečia teikti paraiškas

2018-04-25

 

Nuo 2014 m. Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) Mokslo fondas, kurio lėšomis skatinami mokslininkai, tyrėjai aktyviau vykdyti mokslinius tyrimus, publikuoti mokslo produkciją tarptautiniuose leidiniuose bei meno kūrinius skelbti užsienio meno erdvėse.

 

 

 

 

 

Kviečiame teikti paraiškas papildomam konkursiniam rėmimui:

  • mokslinių tyrimų vykdymui;
  • mokslo kūrinių publikavimui tarptautiniuose leidiniuose;
  • meno kūrinių skelbimui (atlikimui) užsienio meno erdvėse;
  • inovatyvių edukacinių projektų vykdymui. 

 

Prašymų teikimo tvarka

Parama gali būti teikiama tik tuo atveju, jei tyrimai gali būti įgyvendinti iki 2018 m. gruodžio 31 d.

 

Norintieji gauti paramą turi Fondo valdybai pateikti prašymą elektroniniu būdu, užpildant formą Intranete (jungtis Universiteto svetainėje: Intranetas/Informacija visiems/Mokslo ir inovacijų direkcija/Mokslo fondas).

 

Prašymai priimami iki 2018 m. balandžio 23 d. (imtinai)

Planuojama pareiškėjus apie sprendimus dėl paramos skyrimo informuoti iki 2017 m. gegužės 10 d.

 

Ataskaitos pateikimas

Galutinę (tarpinę) darbo ataskaitą Fondo valdybai privaloma pateikti iki 2018 m. gruodžio 31 d. (finansinę ataskaitą – iki 2018 m. gruodžio 15 d.).

 

Publikuojant mokslo straipsnį, monografiją ar pan. būtina nurodyti, kad straipsnio (monografijos) parengimas (vertimas, spausdinimas ir pan.) finansuotas Lietuvos edukologijos universiteto Mokslo fondo lėšomis.

 

Papildoma informacija

Išsamesnę informaciją teikia Mokslo ir inovacijų direkcijos Mokslo skyriaus vedėjas Raimundas Žaltauskas (tel. 279 00 53, vidaus tel. 1276, el. paštas raimundas.zaltauskas@leu.lt).

 

Dėl klausimų, iškilusių jungiantis į intranetą, prašome kreiptis į Informacinių technologijų centro specialistę Gitaną Čechamirienę (tel. 275 05 68, el. paštas gitana.cechamiriene@leu.lt)

 

Dėmesio, nebaigtos pildyti paraiškos išsaugoti negalėsite, todėl reikalingą tekstą pasiruoškite iš anksto.

 
 
Informacija atnaujinta: 2018-04-25 09:14