UNIVERSITETO NAUJIENOS IR RENGINIAI
 

Studijų ir mokslo naujienos

LEU Mokslo fondas kviečia teikti paraiškas

2017-08-28

Lietuvos edukologijos universiteto Mokslo fondas, atsižvelgdamas į strateginę publikavimosi užsienio leidiniuose svarbą tyrėjams bei institucijoms, kviečia teikti paraiškas papildomam konkursiniam rėmimui mokslo straipsniams publikuoti tarptautiniuose ir (ar) užsienio recenzuojamuose leidiniuose.

 

Paramos tikslas

Skatinti tyrėjus mokslo straipsnius publikuoti tarptautiniuose tarptautiniuose ir (ar) užsienio recenzuojamuose mokslo leidiniuose. Parama gali būti teikiama mokslo straipsnio vertimui į užsienio kalbą, mokesčiui už straipsnio paskelbimą (jei paskelbimas yra mokamas).

 

Galimi pareiškėjai

Prašymus gali teikti mokslinių tyrimų temų vadovai ar atskiri tyrėjai.

 

Prašymų teikimo tvarka

Norintieji gauti paramą turi Fondo valdybai pateikti prašymą elektroniniu būdu, užpildant formą (DOC). Prašymą siųskite el. paštu mid.direkcija@leu.lt. Prie paraiškos prašome pridėti mokslo publikacijos rankraštį. Prašymai priimami iki 2017 m. rugsėjo 8 d. (imtinai).

 

Ataskaitos pateikimas

Ataskaitą Fondo valdybai apie gautų lėšų panaudojimą privaloma pateikti iki 2017 m. gruodžio 31 d. Informacija apie mokslo kūrinio publikavimą Mokslo fondui pateikiama paskelbus mokslo kūrinį, bet ne vėliau kaip iki 2018 m. gruodžio 31 d. Publikuojant mokslo straipsnį būtina nurodyti, kad straipsnio parengimas finansuotas Lietuvos edukologijos universiteto Mokslo fondo lėšomis.

 

Papildoma informacija

Išsamesnę informaciją teikia Mokslo ir inovacijų direkcijos Mokslo skyriaus vedėjas Raimundas Žaltauskas (tel. 279 00 53, vidaus tel. 1276, el. paštas raimundas.zaltauskas@leu.lt).

 

Prašome atkreipti dėmesį, kuriuose Mokslo žurnaluose paskelbti straipsniai LMT ekspertų buvo neįskaityti, vertinant 2012–2014 m. mokslo produkciją http://www.lmt.lt/lt/veikla/mvv/2012-2014.html. LMT tinklapyje adresu http://www.lmt.lt/lt/veikla/mvv/2015-2016.html yra paskelbtas mokslo žurnalų, kuriuose paskelbti straipsniai neįskaitomi kaip 2015 metų II lygmens fizinių, žemės ūkio, biomedicinos, technologijos mokslo darbų rezultatai, sąrašas.

 
 
Informacija atnaujinta: 2017-08-28 10:03