UNIVERSITETO NAUJIENOS IR RENGINIAI
 

Studijų ir mokslo naujienos

Laimėtas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros projektas

2018-02-12

Lietuvos edukologijos universiteto Gamtos, matematikos, technologijų fakultetas laimėjo projektą „Paukštininkystės produktyvumo efektyvinimas ir amoniako kiekio mažinimas panaudojant du sinergiškus poliprobiotikus, girdomą ir paskleidžiamą ant kraiko inovatyvia įranga“.

 

Projekto numeris: Nr.14PA-KV-17-1-01110-PR001 
Projekto finansavimo šaltinis - Europos  žemės ūkio fondo kaimo plėtros bei Lietuvos valstybės biudžeto lėšos.
Projekto finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo data – 2018-02-01
Projekto trukmė – 36 mėn.
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2018-02-01
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2021 -02-01
 
Projekto tikslas
 
Inovatyvių paukščių auginimo technologijų įdiegimas gamyboje, siekiant padidinti paukščių produktyvumą ir pagerinti produkcijos kokybę, mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir amoniako kiekį paukštidėse, skatinti biologinės degradacijos procesą, gauti ekonominę naudą ir didinti paukščių augintojų konkurencingumą bei vykdyti projekto rezultatų sklaidą.
 
Projekto veiklų aprašymas
 
Pagal patvirtintą parodomojo bandymo atlikimo metodiką projekto vykdytojai (Lietuvos edukologijos universiteto mokslo darbuotojai) atliks parodomojo bandymo įrengimą, vykdymą ir priežiūrą. Parodomojo bandymo informavimo veiklas numatoma organizuoti daugiau nei 5 apskrityse. 
 
Projekto veikloje numatoma kompleksiškai, lygiagrečiai tuo pačiu metu paukščių auginime naudoti  poliprobiotiką per geriamąjį vandenį bei poliprobiotiką, išpurkštą ant kraiko bei kitų paukščių auginimo patalpų paviršių. Šie produktai pagaminti pagal patentuotą JAV technologiją. Poliprobiotikas per geriamąjį vandenį yra visiškai natūralus pieno rūgšties bakterijų ir mielių pagrindu pagamintas produktas, kuris stabilizuoja virškinimo trakto mikroflorą ir pagerina virškinimo procesus. Išpurškiamas ant kraiko poliprobiotikas - natūralus biologinis kvapo naikiklis su efektyviais mikrobais, antioksidantais ir enzimais, kurie slopina kvapą ir prisideda prie amoniako kiekio mažinimo.  Pastarąjį paskleisti ant kraiko bus naudojamas inovatyvus įrenginys. Jis pasižymi ypač tyliu darbo režimu, nes šio įrenginio darbinis oro kompresorius pastatomas ne paukštidės viduje, bet už pastato, kas leidžia išvengti triukšmo, sukeliančio stresą paukščiams. Taip pat svarbus šio įrenginio privalumas, kad jo darbo režimui nereikalingas žmogaus dalyvavimas. Šis įrenginys tiksliai dozuoją reikiamą  išpurkšti medžiagos kiekį, todėl išvengiama medžiagų pereikvojimo. Gautų rezultatų sklaida numatoma tarp ūkininkų, jų partnerių, ūkio darbuotojų, kitų fizinių ar juridinių asmenų, užsiimančių žemės, maisto  ūkio veikla, įregistravusių valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, taip pat kaimo vietovėse ūkine veikla užsiimančių žemės valdytojų, labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojų, kaimo plėtros srities konsultantų, profesinių mokyklų ar kolegijų dėstytojų, įgyvendinančių kaimo plėtros srities formaliojo ir neformaliojo mokymo programas.
 
Numatomi projekto rezultatai
 
Parodomojo bandymo įrengimo gautų rezultatų sklaidos vykdymas, organizuojant lauko dienas, seminarus, grupės susitikimus bei konferenciją. Numatoma suorganizuoti 4 lauko dienas ir 4 seminarus, iš kurių viena lauko diena ir vienas seminaras bus skirti žemės, maisto, miškų ūkio ar kaimo plėtros srities konsultantams, profesinių mokyklų ar kolegijų dėstytojams, įgyvendinantiems žemės, maisto, miškų ūkio ar kaimo plėtros srities formaliojo ir neformaliojo mokymo programas.

Ne mažiau kaip 300 galutinių naudos gavėjų bus supažindinti su projekto vykdymo gautais rezultatais.
Kiekvienais projekto įgyvendinimo metais bus parengti du lankstinukai ir du informaciniai straipsniai, publikuojami laikraštyje ir internete apie įgyvendinamą projektą.
 
 
Informacija atnaujinta: 2018-02-12 10:44