UNIVERSITETO NAUJIENOS IR RENGINIAI
 

Studijų ir mokslo naujienos

Kviečiame užsakyti knygas bibliotekai

2018-02-13

Kviečiame iki 2018 m. vasario 19 d. susipažinti su naujausių 2018 m. Lietuvoje išleistų leidinių sąrašu (Nr.  6) „Informacija apie Lietuvoje išleistus leidinius, gautus Nacionalinėje bibliotekoje

ir pateikti užsakymus LEU bibliotekai, naudojantis „Elektronine Lietuvos edukologijos universiteto knygų užsakymo ir analizės duomenų baze.

 

Prisijungimo prie duomenų bazės adresas http://www.leu.lt/biblioteka/uzsakymas/.

Išsamią knygų užsakymo atmintinę darbuotojams rasite čia (PDF).

 

SVARBU: užsakymus knygoms galite pateikti tik naudojantis Elektronine Lietuvos edukologijos universiteto knygų užsakymo ir analizės duomenų baze.

 

Jūsų pateiktus pageidaujamų knygų užsakymus tvirtins akademinių padalinių atstovai:

Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetui – doc. dr. Romualda Lazauskaitė, romualda.lazauskaite@leu.lt,

Humanitarinio ugdymo fakultetui – prof. dr. Sandra Grigaravičiūtė, sandra.grigaraviciute@leu.lt,

Ugdymo mokslų fakultetui – dr. Asta Meškauskienė, asta.meskauskiene@leu.lt,

Socialinės edukacijos fakultetui – dr. Viktorija Stasytytė, viktorija.stasytyte@leu.lt,

Sporto ir sveikatos fakultetui – prof. dr. Sniegina Poteliūnienė, sniegina.poteliuniene@leu.lt,

Profesinių kompetencijų tobulinimo institutui – doc. dr. Algimantas Šventickas, algimantas.sventickas@leu.lt.

 

Jeigu kils klausimų dėl knygų užsakymų, kreipkitės į Bibliotekos Informacinių išteklių formavimo skyriaus vedėją

Audrą Sadeckienę (el. paštas audra.sadeckiene@leu.lt, Studentų g. 39, 109 kab., tel. (8 5)  279 03 13, vidaus – 1 287).

 

Primename, kad biblioteka nuolat priima užsakymus ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje leistiems leidiniams, būtiniems studijoms, mokslo tiriamajam darbui, universiteto valdymui.

Užsakymus tokiems leidiniams, naudojantis Elektronine Lietuvos edukologijos universiteto knygų užsakymo ir analizės duomenų baze, prašome pateikti tuomet, kai yra poreikis.

 

Kviečiame susipažinti su naujausiais leidiniais ir užsakyti Jums reikalingas knygas.

 
 
Informacija atnaujinta: 2018-02-13 13:36