UNIVERSITETO NAUJIENOS IR RENGINIAI
 

Studijų ir mokslo naujienos

Kviečiame teikti straipsnius tarptautinio mokslo leidiniui

2018-03-28

Kviečiame teikti straipsnius tarptautinio mokslo leidinio „Baltische Studien Zur Erziehungs-und Sozialwissenschaft“ 33 numeriui. 

 

33 numerio tema. Tautinis tapatumas – daugiakultūriškumo įvairovės dialogas ieškant bendrų sąlyčio taškų (švietime, kultūroje, politikoje) / National Identity and Multiculturalism: in serach of common touchpoints (PDF)

 

Techniniai reikalavimai straipsniui:

  • Mokslo straipsnio išnašos ir literatūros sąrašas pateikiamas APA (angl. American Psychology Association) stiliumi;
  • Straipsnis pateikiamas taisyklinga ir suredaguota anglų kalba – straipsniai pateikti lietuvių kalba nebus verčiami į anglų kalbą ir teikiami publikavimui. Esant poreikiui apmokėti parengto straipsnio vertimą ar redagavimą anglų kalba, prašome kreiptis į Lietuvos edukologijos universiteto Mokslo fondą žr. http://leu.lt/lt/mokslas/mokslo_fondas/kvietimai.html
  • Iliustracijos ir lentelės straipsniui pateikiamos taikant juodai-baltus ženklinimo variantus;
  • Straipsnio apimtis (įskaitant anotaciją ir literatūros sąrašą) 8–10 puslapių;
  • Straipsnio rengimo pavyzdys (PDF).

 

Metodiniai reikalavimai:

  • Leidinyje publikuojami socialinių mokslų, humanitarinių mokslų ir tarpdisciplininiai mokslo straipsniai;
  • Priimami tik straipsniai turintys aiškią asociaciją su nurodyta pagrindine leidinio 33 numerio tema;
  • Siekiant kokybiškai išnaudoti leidinio potencialą ir didinti Universiteto tyrėjų mokslinės veiklos tarptautiškumo rodiklius, rengiant straipsnius, privaloma atsižvelgti į Lietuvos mokslo tarybos (LMT) mokslo publikacijų kokybinio (ekspertinio) vertinimo – originalumo, reikšmingumo ir metodologinio pagrįstumo kriterijus.

 

Straipsnius prašome teikti elektroniniu paštu adresu: bodo.leu33@gmail.com

Straipsniai priimami iki 2018–05–01.

 

Leidinio 33 tomo sudarymo atsakingasis redaktorius

dokt. Vilius Šadauskas

 
 
Informacija atnaujinta: 2018-03-28 16:48