UNIVERSITETO NAUJIENOS IR RENGINIAI
 

Studijų ir mokslo naujienos

Kviečiame užsakyti knygų bibliotekai

2017-05-09

Iki 2017 m. gegužės 16 d. kviečiame susipažinti su naujausiu Lietuvoje išleistų leidinių sąrašu (Nr. 18) „Informacija apie Lietuvoje išleistus leidinius, gautus Nacionalinėje bibliotekoje“. Užsakymus pateikite Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) bibliotekai, naudodamiesi „Elektronine Lietuvos edukologijos universiteto knygų užsakymo ir analizės duomenų baze“.

 

Išsami knygų užsakymo atmintinė darbuotojams (PDF).

 

Svarbu! Knygų užsakymus galite pateikti tik naudodamiesi „Elektronine Lietuvos edukologijos universiteto knygų užsakymo ir analizės duomenų baze“.

 

Jūsų pateiktus pageidaujamų knygų užsakymus tvirtins akademinių padalinių atstovai:

Gamtos, matematikos ir technologijų fakulteto – doc. dr. Romualda Lazauskaitė (el. p. romualda.lazauskaite@leu.lt),

Humanitarinio ugdymo fakulteto – prof. dr. Sandra Grigaravičiūtė (el. p. sandra.grigaraviciute@leu.lt), 

Ugdymo mokslų fakulteto – dr. Asta Meškauskienė (el. p. asta.meskauskiene@leu.lt),

Socialinės edukacijos fakulteto – dr. Viktorija Stasytytė (el. p. viktorija.stasytyte@leu.lt),

Sporto ir sveikatos fakulteto – prof. dr. Sniegina Poteliūnienė (el. p. sniegina.poteliuniene@leu.lt),

Profesinių kompetencijų tobulinimo instituto – doc. dr. Algimantas Šventickas (el. p. algimantas.sventickas@leu.lt).

 

Jeigu kils klausimų dėl knygų užsakymų, kreipkitės į LEU bibliotekos Informacinių išteklių formavimo skyriaus vedėją Audrą Sadeckienę (Studentų g. 39, Vilnius, 109 kab., el. p. audra.sadeckiene@leu.lt, tel. (8 5) 279 0313, vidaus – 1 287).

 

Primename, kad LEU biblioteka nuolat priima ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje leistų leidinių, būtinų studijoms, mokslo tiriamajam darbui, universiteto valdymui, užsakymus. Tokių leidinių užsakymus pateikite naudodamiesi „Elektronine Lietuvos edukologijos universiteto knygų užsakymo ir analizės duomenų baze“ tik tuomet, kai yra poreikis.

 

Kviečiame susipažinti su naujausiais leidiniais ir užsakyti Jums reikalingų knygų!

 
 
Informacija atnaujinta: 2017-05-09 13:33