UNIVERSITETO NAUJIENOS IR RENGINIAI
 

Studijų ir mokslo naujienos

In memoriam LEU prorektorei Valerijai Aurylienei

2018-10-19

Spalio 18 d. anapilin iškeliavo Lietuvos edukologijos universiteto buvusi prorektorė, alumnė Valerija Aurylienė. 

 

Valerija Aurylienė gimė 1927 m. birželio 14 d. Rokiškio apskr. Obelių valsčiuje, Kriaunėnų kaime. 

1936 m. pradėjo lankyti Kriaunėnų pradinę mokyklą. 1942 m. įstojo į Rokiškio gimnazijos II-ąją klasę. 1947 m. baigė gimnaziją. 

 

Nuo 1947m. rugsėjo 1d. studijavo Vilniaus universitete lietuvių kalbą ir literatūrąBaigusi du kursusstudijas nutraukė. Pradėjo dirbti Rokiškio I-oje vidurinėje mokyklojedėstė lietuvių kalbą ir literatūrą. 

 

1950 m. paskirta Rokiškio II vidurinės mokyklos direktore. Iki 1952 m. pabaigos ėjo šias pareigas 

1951m. Įstojo į Vilniaus pedagoginį institutą neakivaizdinį skyrių Lietuvių kalbos ir literatūros fakultetą. 

1952 m. Ištekėjo ir persikėlė gyventi į Vilnių. 

1952 m. Dirbo Respublikiniame tobulinimosi institute Užklasinio-užmokyklinio darbo kabineto vedėjo pareigose 

 

Nuo 1956 m. pradėjo dirbti Vilniaus pedagoginiame institute pedagoginės praktikos vadovevyr. dėstytojaNuo 1963–1989 m. dirbo prorektore neakivaizdinio mokymo reikalams Prorektorė paliko ryškų ir neišdildomą pėdsaką mokytojų rengime. 

 

Spalio 20 d. (šeštadienį) nuo 14 val. bus pašarvota Šv. Petro ir Povilo bažnyčios šarvojimo salėje. Sekmadienį 14 val. vyks laidotuvės Antakalnio kapinėse. 

 

 

 
 
Informacija atnaujinta: 2018-10-22 14:16