UNIVERSITETO NAUJIENOS IR RENGINIAI
 

Studijų ir mokslo naujienos

In memoriam chemijos mokslų daktaras Bronislovas Šalkus (1944-10-20 – 2018-02-06)

2018-02-08

Staiga netekome chemijos mokslų daktaro, ilgamečio Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) buvusio Gamtos mokslų fakulteto dekano, Lietuvos radijo ir televizijos buvusio ilgamečio komisijos nario ir pirmininko pavaduotojo, Svėdasiškių draugijos „Alaušas“ nario Bronislovo Šalkaus (1944-10-20-2018-02-06).                                         

 

Doc. dr. Brionislovas Šalkus 1951–1962 m. mokėsi Svėdasų (Anykščių r.) vidurinėje mokykloje. 1962–1963 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijos Hidromelioracijos fakultete, kol buvo mobilizuotas į privalomąją tarnybą sovietinėje kariuomenėje, 1963–1966 m. tarnavo ryšių daliniuose Elektrostalyje ir Maskvoje (Rusija). Demobilizuotas 1966–1970 m. studijavo Kauno politechnikos instituto Mechanikos fakultete, įgijo chemijos pramonės mašinų ir aparatų inžinieriaus išsilavinimą. Studijuodamas jis sportavo – buvo lengvaatletis ilgų nuotolių bėgikas, Lietuvos lengvosios atletikos rinktinės narys, įvairių varžybų nugalėtojas ir prizininkas. Jis buvo 10 kilometrų bėgimo Lietuvos vicečempionas (1968 m.)                                                                                                                                                          

 

1982 m. Bronilsovas Šalkus yra tapęs respublikinio išradėjų konkurso „Eureka“ nugalėtoju (su Mindaugu Mickumi). 

1978–1985 m. B. Šalkus buvo Lietuvos mokslų akademijos Chemijos ir cheminės technologijos instituto Dangų fizinių ir mechaninių tyrimų laboratorijos vyresnysis inžinierius, jaunesnysis mokslinis bendradarbis. B. Šalkus yra trijų išradimų bendraautoris, dalyvavo kuriant originalią elektrocheminio chromavimo technologiją, kuri įdiegta gaminant daugelį automobilių prietaisų, radioelektronikos įmonėse.

 

1985 m. B. Šalkus Chemijos ir cheminės technologijos institute apsigynė chemijos mokslų kandidato disertaciją „Chromavimo elektrolitų aktyvuojančios galios ryšys su metalinio chromo elektronusodinimo procesu“. 1985–2012 m. jis dirbo Vilniaus pedagoginiame institute (Vilniaus pedagoginiame universitete, dabar Lietuvos edukologijos universitetas) Technologijos ir dailės pagrindų, Chemijos katedrų dėstytoju, nuo 1992 m. buvo docentas, 1993 m. nostrifikuotas fizinių mokslų, chemijos daktaras. 1995–2005 m. B. Šalkus dvi kadencijas iš eilės buvo renkamas Gamtos mokslų fakulteto Chemijos katedros vedėju. 2005–2012 m. jis buvo šio universiteto Gamtos mokslų fakulteto dekanas, Chemijos katedros docentas.                                                                                                                                                            

1996–2003 m. B. Šalkus buvo Lietuvos Respublikos Seimo deleguotas į Lietuvos radijo ir televizijos komisijos narius. 1999–2003 m. jis buvo išrinktas Radijo ir televizijos komisijos pirmininko pavaduotoju.                                                                                                                                                                                                                                     

Doc. dr. Bronislovas Šalkus parengė ir paskelbė per 20 mokslinių ir pedagoginių publikacijų, skaitė pranešimus mokslinėse konferencijose. Jis parengė ir išleido vadovėlį „Cheminė technologija : pasirenkamasis kursas 10–12 klasei“(1998 m., kiti leidimai – 2000, 2002 m.), metodines priemones „Organinio kuro perdirbimas : pasirenkamasis kursas“ (2003 m.) ir „Automobilių eksploatacinės medžiagos“ (su Jonu Tiškevičiumi, 2008 m.).                                                                                   

 

Bronislovas Šalkus buvo Anykščių rajono Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos Garbės galerijos narys (nuo 2006 m.), Svėdasiškių draugijos „Alaušas" narys (nuo 2007 m.) ir šios draugijos tarybos narys, atsakingas už darbą su jaunimu (nuo 2012 m.).   

                                            

Velionis doc. dr. B. Šalkus mūsų atmintyje išliko nuoširdus, santūrus, tikras pedagogas savo mokslo srities profesionalas. Išėjęs į užtarnautą poilsį, laiką skyrė sportui, mėgo vaikščioti gamtoje ir visada buvo nepamainomas optimistas, toks Jis išliks ir jį pažinojusiųjų atmintyje.

 

Reiškiame nuoširdžią užuojautą velionio žmonai Zitai Marijai, jo sūnums ir artimiesiems.

 

Atsisveikinimas su velionio urna vasario 8 d. (ketvirtadienį), laidojimo namuose „Nutrūkusi Styga“ (Ąžuolyno g. 10, Vilniuje) –6 salėje, nuo 15.00 val. Urna išnešama vasario 9 d. (penktadienį) 12.00 val., laidotuvės Karveliškių kapinėse.

 

Liūdi LEU bendruomenė.

 
 
Informacija atnaujinta: 2018-02-09 17:49