UNIVERSITETO NAUJIENOS IR RENGINIAI
 

Studijų ir mokslo naujienos

2014 m. kvietimas teikti paraiškas pagal Lietuvos–Baltarusijos programą (iki kovo 31 d.)

2014-03-04

Lietuvos mokslo taryba paskelbė kvietimą teikti mokslinių tyrimų projektų, kurie bus įgyvendinami pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Baltarusijos Respublikos valstybinio mokslo ir technologijų komiteto bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programą, paraiškas finansavimui 2015–2016 m. gauti. Paraiškos priimamos iki 2014 m. kovo 31 d. 16 val.

Remiamos veiklos

Pagal šį kvietimą skiriamos lėšos projekte dalyvaujančių tyrėjų mobilumo ir rezultatų sklaidos išlaidoms (vizitams, konferencijoms, seminarams, bendrų straipsnių, leidinių techniniam rengimui bei leidybai). Moksliniams tyrimams vykdyti lėšos iš programos neskiriamos.

Galimi pareiškėjai

Bendras Lietuvos ir Baltarusijos partnerių projektų paraiškas Lietuvoje gali teikti mokslininkų grupės iš Lietuvos mokslo ir studijų institucijų.

Pagal šį kvietimą paraiškų negali teikti tie projektų vadovai ir vykdytojai, kurių teikti projektai buvo ar yra finansuojami pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Baltarusijos Respublikos valstybinio mokslo ir technologijų komiteto bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programą 2011–2012 m. ar 2013–2014 m.

Paraiškų teikimo tvarka

Paraiškos teikiamos abejose šalyse. Lietuvos partneriai paraiškas teikia Tarybai.

Lietuvoje paraišką sudaro:

  1. Projekto aprašas;
  2. Prašymas dalyvauti konkurse;
  3. Vykdančiosios institucijos raštas apie teikiamą paraišką.

Paraiška teikiama elektroniniu būdu užpildant formą elektroninėje sistemoje iki 2014 m. kovo 31 d. 16 val. Patarimus paraiškos elektroninei formai pildyti rasite prisijungę prie elektroninės sistemos.

Prašymas, kurį pasirašo projekto vadovas ir kiti projekto vykdytojai tyrėjai, ir vykdančiosios institucijos raštas rengiami pagal Tarybos pirmininko patvirtintas formas ir nuskenuoti įkeliami prie projekto aprašo elektroninėje sistemoje iki paraiškų teikimo termino pabaigos. Spausdinta paraiška Tarybai neteikiama.

Paraiškų rengimo nuostatos

  1. Projektas turi prasidėti ne anksčiau kaip 2015 m. sausio 1 d., baigtis – ne vėliau kaip 2016 m. gruodžio 31 d. Projekto trukmė iki 2 metų.
  2. Iš Lietuvos biudžeto finansuojamos Lietuvos tyrėjų kelionės į partnerio instituciją Baltarusijoje ir sveikatos draudimo išlaidos.
  3. Iš Lietuvos biudžeto finansuojamos Lietuvos tyrėjų išlaidos nakvynei, maitinimui ir miesto transportui Baltarusijoje (parai skiriama iki 390 litų).
  4. Iš Lietuvos biudžeto finansuojamos bendrų seminarų, konferencijų, susitikimų Lietuvoje organizavimo išlaidos, atvykstančių partnerių ir kitų tyrėjų kelionių Lietuvoje išlaidos.
  5. Lietuvos ir Baltarusijos partnerių bendrų straipsnių, leidinių techninio rengimo bei leidybos išlaidas finansuoja abi šalys.
  6. Projekto lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir kiekvieniems kalendoriniams metams.

Paraiškos pildomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Baltarusijos Respublikos valstybinio mokslo ir technologijų komiteto bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programos įgyvendinimo tvarkos aprašu (Žin., 2013, Nr. 26-1272) ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Baltarusijos Respublikos valstybinio mokslo ir technologijų komiteto bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programa.

Papildoma informacija

Daugiau informacijos apie programą galite rasti Lietuvos–Baltarusijos programos tinklalapyje.

Išsamesnę informaciją teikia Tarptautinių programų skyriaus vyriausioji specialistė Asta Aleksandravičienė tel.  (8 5) 236 0506, e. p. asta aleksandraviciene@lmt.lt, techniniais klausimais (pildant paraišką elektroniniu būdu) – vyriausioji specialistė Danutė Vansevičienė e. p. danute.vanseviciene@lmt.lt.

 
 
Informacija atnaujinta: 2014-03-04 10:10