SUSITIKIMAI IR VIZITAI
 

Susitikimai ir vizitai

„Mokytojo TV“ diskusijoje dalyvaus LEU prof. dr. Dalia Survutaitė

2018-02-21

2018 m. vasario 22 d. (ketvirtadienį) 14.00–14.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Metodinio leidinio „Gera mokykla: nuo geros prie geresnės“ pristatymas“.

 

Per transliaciją bus galima tiesiogiai užduoti klausimų, pateikti savo nuomonę. Klausimus taip pat galima iš anksto siųsti Jelizavetai Tumlovskajai el. paštu jelizaveta.tumlovskaja@nmva.smm.lt, užduoti tel. (8 5)  204 5373.

 

Transliacijoje kviečiami dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, savivaldybių administracijų švietimo padalinių darbuotojai, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų darbuotojai, mokytojai, švietimo konsultantai, kiti švietimo bendruomenės nariai.

 

Transliacijos tikslas – pristatyti NMVA vykdyto vidinio projekto „Gera mokykla: nuo geros prie geresnės“ rezultatą – bendrojo ugdymo mokyklų, Kokybės siekiančių mokyklų klubo narių to paties pavadinimo gerosios patirties leidinį, skirtą atnaujintų veiklos kokybės įsivertinimo rodiklių turiniui atskleisti, įsivertinimo organizavimo, integralumo ir tvarumo klausimams aptarti.

Remiantis projekto dalyvių, ekspertės ir koordinatorių patirtimi, bus pristatytas bendrojo ugdymo mokykloms skirtas metodinis leidinys, jo struktūra, turinio gairės, mokymosi ir leidinio panaudojimo galimybės. Taip pat bus kalbama apie projekto dalyvių lūkesčių ir rezultato dermę.

 

Transliacijos metu aptarsime ir analizuosime šiuos klausimus:

  • Mokymosi iš patirties galimybės ir svarba.
  • Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodikos rodiklių turinio interpretavimo ir adaptavimo svarba.
  • Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo integralumas, tvarumas ir sąsajos su veiklos tobulinimu.

Dalyviai (vaizdo transliacijų salėje):

  • Laima Gudaitė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų įsivertinimo skyriaus vedėja;
  • prof. dr. Dalia Survutaitė, Lietuvos edukologijos universiteto Ugdymo mokslų fakulteto Edukologijos ir filosofijos katedros profesorė;
  • Jelizaveta Tumlovskaja, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų įsivertinimo skyriaus metodininkė, kuruojanti išorės vertintoja;
  • Loreta Vainauskienė, Kaišiadorių r. Kruonio gimnazijos mokytoja, įsivertinimo konsultantė.

Transliacijos programa
14.00–14.05 val. Dalyvių pristatymas, įvadas.
14.05–14.35 val. Pokalbis. Patirčių ir projekto rezultato – metodinio leidinio „Gera mokykla: nuo geros prie geresnės“ pristatymas. Pokalbį veda J. Tumlovskaja, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų įsivertinimo skyriaus metodininkė.
14.35–14.45 val. Apibendrinimas. Klausimai.

 

Transliacijos pradžia 14 val. Jungtis kviečiame nuo 13.55 val. 

Prie Ugdymo plėtotės centro vaizdo transliacijų svetainės prisijungsite vadovaudamiesi prisijungimo instrukcija

Transliacijos nuoroda►

Transliaciją galima tiesiogiai stebėti „Mokytojo TV“ interneto svetainėje.

 
 
Informacija atnaujinta: 2018-02-23 15:24