SUSITIKIMAI IR VIZITAI
 

Susitikimai ir vizitai

LEU įvyks A. Remeikio disertacijos gynimas, kuriame dalyvaus pasaulinio lygio mokslininkai

2017-09-04

Rugsėjo 7 d. 14 val. Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) Gamtos, matematikos ir technologijų fakultete (GMTF) A11 auditorijoje vyks disertacijos gynimo išvažiuojamasis posėdis. Vilniaus universiteto (VU)  Gamtos tyrimų centro doktorantūros Gynimo tarybos posėdyje Andrius Remeikis gins daktaro disertaciją.  Gynime dalyvaus pasaulinio lygio mokslininkai: dr. David C. Lees (Londono Gamtos muziejus / Kembridžo universitetas),  dr. Liliana Katinas (La Platos universitetas Argentinoje). 

 

 

Andriaus Remeikio disertacijos tema „Vidurio ir Pietų Amerikos Nepticuloide fauna ir mitybiniai ryšiai“ (Biomedicinos mokslai, ekologija ir aplinkotyra, 03 B). Mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Jonas Rimantas Stonis (LEU).

 

Disertacijos gynimo taryba: prof. habil. dr. Vincas Būda (pirmininkas, Gamtos tyrimų centras, Vilnius); prof. dr. Algimantas Paulauskas (Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas); doc. dr. Jurga Turčinavičienė (Vilniaus universitetas, Vilnius); prof. dr. Liliana Katinas (La Platos universitetas, Argentina); dr. David C. Lees (Londono Gamtos muziejus, Jungtinė Karalystė).

 

Gynimas vyks lietuvių k.; jo trukmė – apie 2 val.

 

Disertacijos anotacija

 

Disertacinio darbo tikslas – Vidurio ir Pietų Amerikos Nepticuloidea faunos (Lepidoptera: Nepticulidae, Opostegidae) taksonominis ir trofinis įvertinimas, daugiausiai remiantis duomenimis apie naujai atrastų taksonų mitybinius ryšius. Disertacija sudaryta iš įvado, literatūros apžvalgos, medžiagos ir metodų, rezultatų ir jų apžvalgos, išvadų, literatūros sąrašo, autoriaus publikacijų sąrašo (57 pozicijos) ir priedo (preliminaraus tirtos faunos katalogo). Disertacijoje pateikiami Vidurio ir Pietų Amerikos Nepticulidae ir Opostegidae taksonominės analizės rezultatai, kuriais remiantis išskirtos naujos rūšių grupės ir pateiktos diagnostinės schemos. Disertacijoje taip pat aprašomos naujai atskleistos ekologinės Nepticulidae adaptacijos. Pateikta Neotropinio ir Ando-Patagonijos regionų Nepticulidae trofinė analizė atskleidė tiriamųjų Nepticulidae trofinius ryšius su 24 mitybinių augalų šeimomis, priklausančioms 16 augalų eilių, bei Asteridae ir Rosidae mitybinių augalų vyravimą. Iš viso buvo identifikuoti nauji 114-os Nepticulidae taksonų mitybiniai augalai, t. y. trofinių ryšių duomenų naujumas siekia apie 86 proc. Taip pat darbo metu buvo atrastos 146 iki šiol nežinomos (naujos mokslui) Nepticulidae ir Opostegidae rūšys.

 

Su disertacija galima susipažinti Gamtos tyrimų centro, Vilniaus universiteto bibliotekose ir VU interneto svetainėje adresu: čia. 

 

Kviečiame dalyvauti!

 
 
Informacija atnaujinta: 2017-09-08 09:19