UNIVERSITETO NAUJIENOS IR RENGINIAI
 

Naujienos

Knygų mugėje įvyko sėkmingas V. Petrulionienės knygos pristatymas

 

17-oje tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje buvo pristatyta LEU Ugdymo mokslų fakulteto magistrės Vidos Petrulionienės knyga „Nežymų intelekto sutrikimą turinčių mokinių kūrybinė raiška“.

 

Anot autorės, pradėjus giliau domėtis vaiko kūrybingumo tema, išryškėjo du aspektai: teigiamas požiūris į kūrybingumą ir jo skatinimas; požiūrio veiksnys į specialiųjų poreikių turinčių vaikų kūrybingumo ugdymą. Toliau gilinantis išryškėjo, kad yra ir daugiau sričių specialiajame ugdyme, kur nuostatų veiksnys yra labai gajus. Kartais net patys mokytojai nėra linkę svarstyti šių vaikų kūrybingumo prioritetų. Taip pat iškyla ir kūrybingumo vertinimo problema – šiuo metu, kad ir kaip būtų gaila, yra naudojama hierarchinė kūrybingumo vertinimo skalė. Autorė iš karto kelia retorinį klausimą – ar vaiko, kuris yra mažas ir silpnas, kūrybinis darbas, į kurį sudėjo visas savo jėgas, visą savo širdį, yra mažiau vertingas negu atliktas kuris nors mokslinis darbas?

Knygos pristatymo metu į diskusiją aktyviai įsitraukė ir auditorija – buvo užduodami klausimai, susiję su autorės patirtimi, su knygos medžiaga, buvo domėtasi vaikų, kurie turi specialiųjų poreikių, kūrybiškumo ugdymu.

Diskusiją vedė Ugdymo mokslų fakulteto dekanė doc. Alvyra Galkienė. 

Pokalbyje dalyvavo knygos autorė mgr. Vida Petrulionienė, doc. dr. Ala Petrulytė, Specialiosios pedagogikos skyriaus vadovė Edita Norvaišienė.

 

 

 

 

 

 

 

Fotografijų autorius: Tomas Razmus