LAISVALAIKIS
 

SEF studentų laikraštis „MAGISTER VITAE“

 

„Magister vitae“ Nr. 18

2012 m. gruodis

2012 m. gruodžio mėnesį išleistas Socialinės komunikacijos instituto akademinio jaunimo laikraščio „Magister vitae” (Gyvenimo mokytojas) 18-asis numeris.

Šio numerio pagrindinė tema – SKI dėstytojų studentiškas gyvenimas ir akademinė jaunystė, gausiai iliustruota dokumentinėmis nuotraukomis. Galbūt todėl vyresniųjų kolegų rašiniuose vyrauja sentimentų kupini prisiminimai, didaktiniai pamokymai ir ironiški pastebėjimai. Daugeliui būsimų „Magister vitae“ skaitytojų spėlionių gali sukelti ne viena fotografija, tačiau vienas dalykas yra neginčytinas – ir dėstytojai kažkada buvo jauni ir pašėlę, be to, niekas negimė profesoriumi ar lektoriumi. Leidinys ne tik spalvingas ir įdomus, bet ir vertingas - jame paviešintos dėstytojų jaunystės detalės, apie kurias galbūt jie niekada ir neprabiltų.

Laikraštį savo lėšomis išleido studentų asociacija „Drauge kelyje“.

,,Magister vitae“ tradiciškai platinamas šalies miestų bibliotekose, mokyklose, universitetuose ir kolegijose.

  • „Magister vitae“ Nr. 18 (PDF)

 „Magister vitae“ Nr. 17

2010 m. gruodis

2010 m. gruodžio mėnesį išleistas Socialinės komunikacijos instituto akademinio jaunimo laikraščio „Magister vitae” (Gyvenimo mokytojas) 17-asis numeris.

Pagrindinė šio numerio tema - studijos Lietuvoje ir užsienyje, jų kokybė, skirtumai ir panašumai. Leidinys ypatingas dėl keleto priežasčių: apimtis padidėjo 1,5 karto, be to, išsiplėtė jo „geografija“ - straipsnius rašė ne tik keturių Lietuvos universitetų, bet juos specialiai „Magister vitae“ parengė ir penkių Europos valstybių studentai. Šį kartą nenutylėtos tarptautinės studentijos aktualijos: mokslo brangimas, kova už studentų bei
dėstytojų teises, savo šalių kultūrą, švietimą, geresnį gyvenimą. Leidinys gausiai iliustruotas.

Laikraštyje pažymimos ir permainos SKI gyvenime. Jame rasite LR švietimo ir mokslo ministro atsakymus į „Magister vitae“ klausimus, susijusius su aukštojo mokslo reforma Lietuvoje, ataskaitas apie studentų tyrimus, vasaros praktikas, kitas aktualijas.

Leidinyje atsirado naujas skyrius - „Kūryba“. Čia pateikti SKI studentų ir dėstytojų paveikslai, nuotraukos bei kiti darbai.

Laikraštį savo lėšomis išleido studentų asociacija „Drauge kelyje“.
,,Magister vitae“ vėl tradiciškai buvo platinamas šalies miestų bibliotekose, mokyklose, universitetuose ir kolegijose.


„Magister vitae” Nr. 15

2010 m. kovas

Spaudoje pasirodė SKI akademinio jaunimo laikraščio „Magister vitae” (Gyvenimo mokytojas) 15-asis numeris. Tai – spalvotas, gausiai iliustruotas 4-ių spaudos lankų  leidinys, kurio tiražas – 2000 egzempliorių.

Šis numeris jubiliejinis ir išskirtinis keliais aspektais. „Magister vitae“ nėra aprašomos Vilniaus pedagoginio universiteto aktualijos ar problemos, kaip būdavo anksčiau. Leidinyje pateikiamos šalies akademiniam jaunimui svarbios temos: darbo rinkos išbandymai, pateikiama visuotinė diplomų mados tendencija, finansų ekspertai moko, kaip sutaupyti stipendiją, supažindinama su paskolų ir socialinių paramų skirstymo tvarka, aprašoma neseniai susikūrusios studentų asociacijos „Drauge kelyje“ veikla, pasirengimas pirmajai tarptautinei studentų konferencijai, aptariami jaunimo švietimo, kultūrinio gyvenimo, laisvalaikio, mitybos bei kiti klausimai.


„NAVIninkai“ Nr. 5

2010 m. kovas

Kartu su „Magister vitae“ laikraščiu išėjo ir jo integruotas priedas.„NAVIninkai“ – studentų dovana Aukštadvario bendruomenei. Jame aptariamos miestelio aktualijos, specialiame interviu maestro Donatas Katkus atskleidžia savo meilę Aukštadvariui, prisimenami jo 440-ties metų sukakties įspūdžiai ir kt.

Pirmą kartą šių leidinių komandas sudarė buvę ir esami žurnalistikos specializacijos studentai. Abu laikraščius savo lėšomis išleido studentų asociacija „Drauge kelyje“. Jie išplatinti šalies mokyklose, kolegijose, universitetuose, taip pat miestų ir miestelių bibliotekose.


 „Magister vitae“ Nr. 14

2009 m. gegužė

Iš spaudos išėjo SKI akademinio jaunimo laikraštis „Magister vitae” (Gyvenimo mokytojas) Nr. 14

Tai 4 spaudos lankų 2000 egzempliorių tiražo leidinys, kurį parengė jungtinis SKI studentų kolektyvas, vadovaujamas II kurso žurnalistikos specializacijos studentų. Leidinys buvo platinamas 194 mokyklose, aukštosiose mokyklose bei bibliotekose.

Leidinyje aptariamos akademinės bendruomenės bei visuomenės aktualijos. Čia galima rasti LR Švietimo ir mokslo ministro SKI studentų dialogą, trečiakursių tyrimą, atskleidžiantį Lietuvos studentų nuomones apie aukštojo mokslo reformą, ketvirtakursių pamąstymus ir studijų įspūdžiu prieš pakeliant sparnus bei nemažai kitų naudingų ir įdomių temų.

„Magister vitae“ Nr. 14 pasižymi dar ir tuo, jog jame surinktas rekordinis reklamų skaičius.


„Navininkai“ Nr. 4

VPU Socialinės komunikacijos instituto akademinio jaunimo laikraščio „Magister vitae“ priedas

2008 metų gruodį išleistas 4-tas laikraščio „Navininkai“ numeris. Į metus vieną kartą leidžiamas leidinys šįkart dar kitoks nei ankstesni numeriai.

Šis numeris ypatingas tuo, kad miestelio gyventojai mini Aukštadvario vidurinės mokyklos 90 metų jubiliejų. Šia proga laikraštis išėjo su specialiu 4 psl. apimties priedu „NAVOS krantai“.  Priede užfiksuota mokyklos istorija, prisiminti mokytojai, mokiniai. Šventėje dalyvavę laikraščio reporteriai  kalbina buvusius mokyklos mokinius, mokyklos mokytojai pasakoja šventės įspūdžius, buvę auklėtiniai su nostalgija prisimena mokyklos laikus.

Laikraštyje atsirado nauja rubrika „Kiti rašo“, kurioje trumpai primenamos aktualiausios miestelio gyvenimo temos, aprašytos respublikinėje spaudoje.

Kaip ir kiekviename numeryje, yra „Aktualijų“ rubrika. Joje šį kartą apžvelgiamos saugumo bei triukšmo problemos, pasakojama apie būsimą miestelio herbą, publikuojamas aktualus interviu su Trakų rajono meru Edmundu Zenonu Malūku, rašoma apie miestelio seniūnei Jadvygai Dzencevičienei suteiktą veikliausios seniūnės šalyje nominaciją. Pirmuose laikraščio puslapiuose skaitytojams pateikiama per dešimt aktualių trumpųjų žinučių.

Rubrikoje „Verslas“ publikuojami įdomūs ir informatyvūs straipsniai apie miestelyje vykstančias prekybos muges, taip pat apie būsto šildymo biokuru pranašumus bei nekilnojamojo turto kainas Aukštadvaryje.

Kituose laikraščio puslapiuose aprašomi miestelio gyventojai, jų kultūrinis gyvenimas, laisvalaikis, pomėgiai, miestelyje vykę edukaciniai projektai. 

Laikraštis „Navininkai“  yra leidžiamas nuo 2005 metų gruodžio. Idėjos autorius – Rytis Taraila. Projekto vadovė – Jolita Žvirblytė. Spalvotą, 16 puslapių, A3 formato leidinį kasmet leidžia vis kitas VPU SKI kursas. Šį numerį išleido laisvai pasirenkamo dalyko „Reporterio darbas“ studentai – vakarinių studijų socialinės pedagogikos specialybės ketvirtakursiai. 


„Magister vitae“ Nr. 13

2008 m. gruodis

Iš spaudos išėjo SKI akademinio jaunimo laikraštis „Magister vitae” (Gyvenimo mokytojas) Nr. 13

Tai 4 spaudos lankų 1000 egzempliorių tiražo leidinys, kurį parengė jungtinis SKI studentų kolektyvas, pasirinkęs žurnalistikos specializaciją.
Prietarai sako, kad 13 – nesėkmės ženklas, bet nesklandumai šį „Magister vitae“ numerį aplenkė. Leidinyje rasite SKI direktorės prof. Giedrės Kvieskienės sveikinimą, įvarias SKI akademinės bendruomenės kasdienybę ir pasiekimus atskleidžiančias temas. Taip pat gvildenama Vilniaus pedagoginio universiteto pavadinimo keitimo tema, „gerai“ besimokančio studento samprata, absolventų darbo vietos pasirinkimo ypatumai. Numeryje rasite įspūdžių iš garsiai nuskambėjusios žurnalistinės dvikovos tarp dieninių ir vakarinių studijų ketvirto kurso studentų. Susipažinsite su atsikūrusia SKI studentų atstovybe, kursų seniūnais bei būsimų socialinių pedagogų talentais. Laikraštyje tęsiama tema apie socialinę akciją Naujosios Akmenės rajone.


„Magister vitae“ Nr. 12

2008 m. gegužė

Iš spaudos išėjo SKI akademinio jaunimo laikraštis „Magister vitae” (Gyvenimo mokytojas) Nr. 12

Tai 4 spaudos lankų 10 000 egzempliorių tiražo leidinys, kurį parengė jungtinis SKI studentų kolektyvas, kuriam vadovavo dieninių studijų socialinės pedagogikos specialybės žurnalistikos specializacijos trečiakursiai.

Tai specialus leidinys, skirtas šalies mokyklų abiturientams bei kolegijų absolventams.

Šiame „Magister vitae“ numeryje būsimiems studentams pristatomas Vilniaus pedagoginis universitetas bei Socialinės komunikacijos institutas (SKI), kuriame kviečiama studijuoti socialinės pedagogikos ir socialinio darbo specialybių. Numeryje pristatomos skirtingos specializacijos, dėstytojai, įvairios galimybės apsigyventi Vilniuje, studentų veikla Aukštadvaryje, įvairūs studentų parengti leidiniai, apie galimybę studijuoti kitose šalyse per mainų programas ir daug įvairių kitų temų.


„Magister vitae“ Nr. 11

2007 m. kovas

Iš spaudos išėjo SKI akademinio jaunimo laikraštis „Magister vitae” (Gyvenimo mokytojas) Nr. 11

Tai 4 spaudos lankų 2000 egzempliorių tiražo leidinys, kurį parengė jungtinis SKI studentų kolektyvas, pasirinkęs žurnalistikos specializaciją.

Šiame „Magister vitae“ numeryje nagrinėjamos socialinės pedagogikos specialybės studentų pasiekimus ir kasdienybę atskleidžiančios temos. Daug perspektyvų žadantis darbas jau baigus universitetą, praktika, teikianti džiaugsmą. Susipažinsite su studentais, dirbančiais pagal specialybę. Rasite instituto naujokų, pirmakursių mintis. Žinoma, nepamirštami ir universiteto vardą garsinantys dėstytojai: savo kvalifikaciją pakėlusi instituto direktorė Giedrė Kvieskienė, daktaro vardus apsigynusios dėstytojos Odeta Merfeldaitė ir Daiva Šukytė ir prof. Juozas Vytautas Uzdila, gavęs Lazdijų rajono garbės piliečio vardą. Numeryje tęsiama tema apie vykdytą socialinę akciją Naujosios Akmenės rajone. Aptariami ir studentų vykdyti projektai.


„Magister vitae“ Nr. 10

2007 m. gegužė

Iš spaudos išėjo SKI akademinio jaunimo laikraštis „Magister vitae” (Gyvenimo mokytojas) Nr. 10.

Tai 4 spaudos lankų 3000 egzempliorių tiražo leidinys, kurį  pirmą kartą parengė ne dieninių, o vakarinių studijų socialinės pedagogikos specialybės antrakursiai,  pasirinkę žurnalistikos specializaciją.

Šis  „Magister vitae“ numeris –  jubiliejinis, todėl daug dėmesio skirta  laikrasčio istorijai, kalbama apie tai kas  pasikeitė  per 5  laikraščio gyvavimo metus, kokios temos buvo aktualios anksčiau, o  kokios šiuo metu. Laikraštyje publikuojami  interviu su pirmojo „Magister vitae“ numerio redaktore, doktorante Egle Kvieskaite, idėjos autoriumi ir projekto vadovu lektoriumi Ryčiu Taraila. Leidinyje tradiciškai nagrinėjamos akademinės problemos, aprašomos reikšmingos SKI gyvenimo akimirkos. Kaip antai, straipsnis  apie SKI profesorių, habilituotą socialinių mokslų daktarą  Bronislovą Bitiną , kuriam už nuopelnus šalies švietimo sistemai Šiaulių universitetas suteikė garbės daktaro laipsnį.

 Didžiausias dėmesys laikraštyje skiriamas akcijai, kurią  paskatino žurnalistinis tyrimas.  Straipsnyje galima surasti ne tik  vakarinių studijų socialinės pedagogikos specialybės antrakursių išdėstytas mintis ir nuomonę apie vykdytą socialinę akciją Naujosios Akmenės rajone, bet ir fotoreportažą  iš susitikimo su šeimomis, kurioms  visi, kam rūpėjo, sutiko padėti.

„Magister vitae“ redakcija tikisi, kad laikraštyje kiekvienas suras sau įdomų straipsnį. Atsiliepimų laukiame el. adresu magister.vitae@vpu.lt


„Magister vitae“ Nr. 9

2006 m. gruodis

Iš spaudos išėjo SKI akademinio jaunimo laikraštis „Magister vitae” (Gyvenimo mokytojas) Nr. 9

Tai 4 spaudos lankų 3000 egzempliorių tiražo leidinys, kurį parengė dieninių studijų socialinės pedagogikos specialybės antrakursiai, pasirinkę žurnalistikos specializaciją (vyr. redaktorė – Jūratė Bielinytė). Akį traukia ne tik puiki spalvų kokybė, bet ir aktualios temos iš universiteto gyvenimo. Rinkdami temas laikraščiui, studentai atliko universiteto akademinio gyvenimo SSGG  (stiprybės, silpnybės, grėsmės, galimybės) analizę, kuri ir padiktavo temas leidiniui. Laikraštyje pateikiamas interviu su VPU rektoriumi akademiku Algirdu Gaižučiu. Kituose straipsniuose akademinis jaunimas kelia aktualias temas, bando ieškoti jų sprendimo būdų, kalbina universiteto valdžios atstovus. Greta akademinio gyvenimo aktualijų skaitytojas ras straipsnį ir itin skaidžia socialine tema, kuriame savo patyrimą pasakoja vakarinių studijų socialinės pedagogikos specialybės antrakursiai sureagavę į pagalbos šauksmo žinutę SKI svetainėje.

Laikraščio rengėjai skaitytojams siūlo į kasdieninį universiteto gyvenimą pažvelgti bent šiek tiek iš arčiau.


„Magister vitae“ Nr. 8

2006 m. gegužė

Iš spaudos išėjo SKI akademinio jaunimo laikraštis „Magister vitae” (Gyvenimo mokytojas) Nr. 8.

Tai 4 spaudos lankų leidinys, pasižymintis ne tik geresne spalvų kokybe, tiražu - net 3000 egzempliorių, bet ir reklamos gausa. Tęsiant tradicijas, jį parengė dieninių studijų socialinės pedagogikos specialybės antrojo kurso studentai, pasirinkę socialinės komunikacijos specializaciją.

Numeris skirtas Instituto direktorei - doc. dr. Giedrei Kvieskienei - jubiliejaus proga. Laikraščio tema - studijų kokybė - aktuali kiekvienam akademinės bendruomenės nariui.

Naujausiame „Magister vitae” - straipsniai apie studijų kokybę, auditorijų būklę, SKI biudžetą, VPU bibliotekos realybę ir artimiausius planus, kalinių požiūrį į studijas, studentų mainus... Laikraštyje gausu interviu: gvildename problemas su Švietimo ir mokslo ministru - Remigijumi Motuzu, Senato pirmininku - prof. habil. dr. Romualdu Vosyliumi, Katedros vedėja - doc. Valdone Indrašiene. Taip pat atliktas tyrimas, kuriame ne tik paaiškėjo, bet ir iškilo naujų klausimų. Pristatoma ir pirmoji SKI ketvirtakursių išleista knyga - SKI: jau aušta VPU rytas.


„Magister vitae“ Nr. 7

2005 m. gruodis

Iš spaudos išėjo SKI akademinio jaunimo laikraštis „Magister vitae“ (Gyvenimo mokytojas) Nr. 7.

Tai 4 spaudos lankų leidinys, išleistas 1 500 egz. tiražu. Jį parengė dieninių studijų socialinės pedagogikos specialybės antrojo kurso studentai, pasirinkę socialinės komunikacijos specializaciją.

Šis numeris ne toks kaip visi – jis skirtas „Išgyvenimo pedagogikos“ praktikumo pristatymui. Naują projektą vertina patys studentai. Jaunieji žurnalistai pasidomėjo praktikumo priešistore, apžvelgė dėstytojų skirtingus požiūrius, pakalbino „išgyvenusių“ kursų atstovus.

Laikraštis gausiai iliustruotas praktikumo įspūdžių nuotraukomis, kiekvieno puslapio apačioje galima rasti linksmas sentencijas apie Aukštadvarį, praktikumą ir studentų požiūrį į jį. Be Aukštadvario laikraštyje pateikiami įspūdžiai iš rudenį vykusių socialinių pedagogų tinklinio varžybų, gausiai iliustruotas straipsnis apie oranžines linkmybes (socialinių pedagogų dieną). Leidiniui rimtumo suteikia profesoriaus Bronislovo Bitino straipsnis „Studentija: dabarties ir praeities sąšauka“ bei SKI studentų požiūris į Spalio 13 dienos piketą.  Šis laikraščio numeris, turintis didelę išliekamąją vertę, noriai bus skaitomas ir kitais mokslo metais, kuomet į Aukštadvarį kuprines susikraus būsimieji SKI pirmakursai.


„Magister vitae“ priedas „Navininkai“ Nr. 1

2005 m. gruodis

Gruodžio pradžioje iš spaudos išėjo SKI akademinio jaunimo laikraščio „Magister vitae“ (Gyvenimo mokytojas) priedas „Navininkai“. 4 spaudos lankų, gausiai iliustruotas spalvotas leidinys, išleistas 1 000 egzempliorių tiražu – Socialinės pedagogikos katedros dovana Aukštadvario miestelio bendruomenei. Laikraštį „Išgyvenimo pedagogikos“ praktikumo Aukštadvaryje metu parengė dieninių studijų socialinės pedagogikos specialybės ketvirtakursiai. Besidomint miestelio istorija studentai sužinojo, kad žmonės šioje teritorijoje gyveno jau III-I tūkstantmetyje prieš Kristų. X-XIV amžiuje ant piliakalnio stovėjo medinė pilaitė. Jos papėdėje žmonių gyventa iki XV amžiaus, o pati gyvenvietė vadinosi Navininkais. Todėl leidinys ir pavadintas šiuo vardu. Visą savaitę ketvirtakursiai rinko informaciją, apklausė žmones, susitiko su jaunimu, seniūnijos, bendruomenės atstovais,  išsiaiškino problemas, bandė susisiekti su apylinkės įgaliotiniu, paėmė interviu iš Trakų rajono mero pirmojo pavaduotojo Sauliaus Raščiausko. Leidinyje prisimintas garsusis upėtakių ūkis, pasakojama apie draugiškiausios bendruomenės šiokiadienius ir svajones, kalbama apie naujas žemdirbių specialybes, aplankytos gražiausios miestelio sodybos, apžvelgtos dzūkų sveikatos problemos, pakalbinti prekybininkai, aukštadvariečiai patys daug pasakoja apie save ir gyvenimą, pateikta daug kitos informacijos.


„Magister vitae“ Nr. 6

2005 m. gegužė

Iš spaudos išėjo SKI studentų ir dėstytojų laikraščio “Magister vitae” (Gyvenimo mokytojas) 6 numeris. Tai spalvotas 4 spaudos lankų leidinys, išleistas 1500 egzempliorių tiražu.

Šis numeris yra teminis – skirtas Socialinės pedagogikos penkmečiui paminėti. Jame apie mokslo ir darbo šiokiadienius, savo laisvalaikį bei pomėgius rašo visų socialinės pedagogikos specialybės kursų studentai. Laikraštis yra gausiai iliustruotas SKI profesorių ir dėstytojų  knygų pristatymo šventės akimirkomis, jame pasakojama apie naujų SKI rūmų statybą. Pristatomas naujas projektas – trečiakursių kolektyviniai kursiniai darbai. Pirmą kartą lietuviškos spaudos istorijoje net du puslapiai skiriami nuteistųjų - Lukiškių studentų – rašiniams. Socialinės pedagogikos specialybės pirmakursiai viešai protestuoja prieš TV3 rodomą realybės šou “Keičiu žmoną”, trečiakursiai dalijasi įspūdžiais iš SKI studentų Šilalėje vykdyto projekto “Sveikatos stiprinimo efektyvumo didinimas tarp kaimo mokyklų”. Leidinyje pateikiama informacijos apie SKI renginius, konferencijas, projektus ir t.t.


„Magister vitae“ Nr. 5

2004 m. gruodis

Iš spaudos išėjo VPU būsimų socialinių pedagogų laikraščio „Magister vitae“ („Gyvenimo mokytojas“) Nr.5.

Jį išleido dieninių studijų socialinės pedagogikos specialybės antrakursiai. 4 spaudos lankų gausiai iliustruotame A3 formato leidinyje pateikiama daug  informacijos apie šeimynos būklę Lietuvoje, šios vaikų globos institucijos vystymo ir veiklos perspektyvas, problemas, įstatymų spragas, beglobius vaikus, kohabitaciją ir t.t.

Pernai rudenį Socialinės komunikacijos instituto I-III kursų studentai dalyvavo projekte „Nuotykių pedagogika“, kurio privalumus ir trūkumus aprašo kolektyviniame straipsnyje. Spausdinama daug informacijos apie SKI studentų mokslo ir visuomeninės veiklos aktualijas, pateikiama instituto pirmųjų darbo metų mokslinė ataskaita, pluoštelis jaunųjų kūrybos.

Instituto dėstytojai ir studentai aktyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose, stažuotėse, konferencijose. Šį kartą „Magister vitae“ pristato dėstytojų, rudenį viešėjusių JAV ir Norvegijoje, ataskaitas.


„Magister vitae“ Nr. 4
2004 m. birželis

Šiame laikraščio numeryje daug dėmesio skiriama svarbiam įvykiui – įkurtas VPU Socialinės komunikacijos institutas! Pateikta plati ataskaita apie Socialinės pedagogikos katedros posėdį, kuris vyko... Zujūnuose, studentų diskusija apie didelės šeimos liūdnas perspektyvas Lietuvoje. Numeryje yra daug informacijos apie būsimų socialinių pedagogų gyvenimą, gimtosios katedros veiklą, diskutuojama apie studentų pilietinį aktyvumą, universiteto policijos reikalingumą. Visas puslapis skirtas studentų rašytam referatui „Aš – Europos Sąjungos pilietis“.


„Magister vitae“ Nr. 3
2003 m. gruodis

Trečiajame leidinio numeryje greta universiteto gyvenimo aktualijų skaitytojai ras aktualią informaciją socialinės pedagogikos klausimais, diskusijas įvairiomis temomis, socialinių tyrinėjimų ataskaitas, populiarių projektų aprašymus, studentų kelionių įspūdžius, pluoštelį jaunųjų kūrybos ir kt.


„Magister vitae“ Nr. 2
2002 m. gruodis

Leidinyje gausu patarimų studentams, norintiems mokytis ir dirbti, studijuoti užsienyje, dalyvauti įvairiuose projektuose. Didelis fotoreportažas skirtas tarptautinio simpoziumo „Pilietinės visuomenės plėtra socialinių pokyčių fone“ akimirkoms įamžinti. Būsimi socialiniai pedagogai noriai keliauja po pasaulį, mokosi ir dirba, o sukauptais įspūdžiais dalinasi laikraščio puslapiuose. Išradingai pasakojama apie studentiško gyvenimo užkaborius, juoko puslapyje tradiciškai šaipomasi iš dėstytojų ir akademinio jaunimo santykių, pasakojama apie socialinių pedagogų profesinę šventę, pateikiama svarių minčių iš rašyto referato „Mano prezidentas“. Vis brandesnė Universiteto jaunųjų literatų kūryba, kuriai skirtas visas laikraščio puslapis.


„Magister vitae“ Nr. 1
2002 m. birželis

,,Magister vitae'' turbūt vienintelis šalyje laikraštis, kurį leidžia vis kito dieninių studijų kurso studentai, tarp kitų disciplinų pasirinkę ir vieną sociokultūrinio ugdymo dalyką - žurnalistikos pagrindus. Tiesa, toli gražu ne kiekvienam socialinės pedagogikos specialybės dieninių studijų kursui pasiseka įgytas teorines žinias patvirtinti praktiškai. Tuomet tenka laikyti teorijos egzaminą.

,,Magister vitae'' (A3 formato, 4 spaudos lankai) leidžiamas 1 tūkstančio egzempliorių tiražu, platinamas nemokamai.

 

Informacija atnaujinta: 2013-03-02 00:57