Šv. Jono Auksaburnio
K O P L Y Č I A
 

Apie mus

 

Kontaktai


Koplyčios adresas: T. Ševčenkos g. 31-121, LT-Vilnius

 

Adresas korespondencijai:

Studentų g. 39-raštinė, LT-  Vilnius (adresuoti: universiteto kapelionui)

 

Telefonas: ----   
Faksas: --- 
El. paštas:  ---

Vidaus telefonas: ---

Kapeliono kun. Vytauto Rapalio telefono nr.: +370 600 085 11

  

Apie autorines teises

Šiame tinklalapyje paskelbtos informacijos panaudojimas, be išankstinio atitinkamo (raštiško) savininko sutikimo yra laikomas neteisėtu (išskyrus įstatyme numatytus atvejus).