Lietuvos edukologijos universiteto L E I D Y K L A
 

Elektroniniai leidiniai

Greta tradicinio formato spaudinių popieriuje mūsų leidykloje galima parengti ir platinti elektroninio formato spaudinius, arba derinti kartu tiek popierinį, tiek elektroninį formatą, taip pat mes galime parengti interneto svetainę šiems leidiniams pristatyti ir skelbti.

Pateikti spaudai tekstai bus tvarkomi kalbos redaktoriaus bei profesionaliai maketuojami.


 

Mūsų jau publikuotus elektroniniu formatu leidinius galite rasti LEU istitucinėje talpykloje ir Lietuvos akademinėje  elektroninėje bibliotekoje:

biblioteka     elaba

 

Tam, kad būsimas elektroninio formato leidinys būtų užregistruotas, jo autorius ar redakcinė kolegija turi užpildyti ir pateikti paraišką, kurios formą galite atsisiųsti čia.  Taip pat leidiniui ar atskiriems straipsniams gali būti suteiktas DOI (Digital Object Identifier), kuris pagerins leidinio surandamumą internete.

Visais elektroninės leidybos klausimais prašome kreiptis į mūsų specialistą Vigintą Stancelį, Vigintas.Stancelis@leu.lt, tel. 8 6139 3517.


Naujausios mūsų publikacijos atviroje prieigoje:

 

Genetika. Mutacijos: [elektroninis leidinys] : metodinė priemonė. Proscevičius, Juozas. 38 p. ISBN: 978-609-471-064-3. 

Gramatyka współczesnego języka polskiego. Słowotwórstwo rzeczowników: [elektroninis išteklius]: skrypt dla studentów: [wydanie internetowe] = Dabartinės lenkų kalbos gramatika. Daiktavardžių daryba: mokymo priemonė. 123 p. ISBN: 978- 609-471-039-1. 

Individas, šeima, bendruomenė, tauta. Etnografinių tyrimų klausimynai: [elektroninis išteklius]: mokymo priemonė. Sudarė Jonas Mardosa. 116 p. ISBN: 978-995-520-993-5. 

Kristupo Radvilos Perkūno žygis į Maskvą ir trys jo literatūriniai atspindžiai: mokomoji priemonė. Patiejūnienė, Eglė. 59 p. ISBN 978-9955-20-992-8. 

Lietuvos edukologijos universiteto studentų moksliniai darbai. Nr. 1: [elektroninis tęstinis leidinys].Redakcinė kolegija: Juozas Skirius (pirmininkas), Aivas Ragauskas, Daiva Jakavonytė-Staškuvienė, Dainius Vaitiekūnas, Romualda Lazauskaitė, Jonas Balčiūnas, Algis Bitautas, Vytautas Gudzinevičius, Aurimas Palaima. p 142. ISBN978-609-471-076-6. 

Lingvistikos ir literatūros moksliniai tyrimai: IX mokslinės praktinės studentų ir magistrantų konferencijos pranešimų santraukos. 24 p., ISBN: 978-609-471-011-7. 

Magistro darbo/projekto metodiniai reikalavimai socialinių industrijų ir komunikacijos studijų programos magistrantams: [elektroninis išteklius]. Sigita Burvytė, Rima Černiuvienė. 26 p. ISBN: 978-609-471-080-3.

Mitinio pasaulėvaizdžio ženklai Leonardo Gutausko sakmėse vaikams: [elektroninis išteklius]: metodinė priemonė aukštųjų mokyklų studentams. Loreta Žvironaitė-Udrienė. 35 p., ISBN: 978-609-471-038-4. 

Plaisir de lire: [elektroninis išteklius]: mokymo priemonė. Lina Česnulevičienė, Rasa Matonienė. 86 p. ISBN: 978-609-471-021-6. 

Production, recognition, description and transcription of English sounds: teaching aid. Balčytytė - Kurtinienė, Giedrė. 47 p. ISBN: 978-609-471-090-2. 

Reedo ir Kelloggo sintaksės diagramų sistema: [elektroninis išteklius]: metodinė priemonė. Šopauskas, Laisvūnas. 70 p. ISBN: 978-609-471-071-1. 

Socialinės edukacijos ir vadybos tobulinimas: [elektroninis išteklius]: taikomieji tyrimai magistrų ir bakalaurų baigiamuosiuose darbuose. Sudarytojai Anicetas Ignotas, Sonata Matakaitė. 260 p. ISBN: 978-609-471-084-1. 

Sur le mot français: [elektroninis išteklius]: mokymo priemonė. Daiva Mickūnaitytė. 36 p. ISBN: 978-609-471-003-2. 

The African-American literary tradition: [elektroninis išteklius]: teaching aid. Miniotaitė, Daina. 52 p. ISBN: 978-609-471-088-9. 

Tożsamość na styku kultur = Tapatybė kultūrų sankirtoje: zbior studiów / Wileński uniwersytet pedagogiczny. Wydział slawistyki. Katedra filologii polskiej; pod redakcją Ireny Masojć i Romualda Naruńca. Masoit, Irena (sudarytojas). 400 p. ISBN: 978-995-520-375-9. 

Tożsamość na styku kultur = Tapatybė kultūrų sankirtoje: zbior studiów. T. 2 / Litewski Uniwersytet Edukologiczny. Wydział Filologiczny ; pod redakcją Ireny Masojć i Henryki Sokołowskiej. Masoit, Irena (sudarytojas). 586 p. ISBN: 978-995-520-693-4. 

Tożsamość na styku kultur = Tapatybė kultūrų sankirtoje: zbior studiów. T. 3 / Litewski Uniwersytet Edukologiczny. Wydział Filologiczny. Centrum Języka polskiego, kultury ir dydaktyki ; pod redakcją Ireny Masojć i Henryki Sokołowskiej. Masoit, Irena (redaktorius). 424 p. ISBN: 978-609-471-058-2. 

Vabzdžių grupių apžvalga ir siūlymai dėl terminijos vartosenos = A review of insect groups with proposals on Lithuanian terminology: [metodinė priemonė] / J. R. Stonis, V. Sruoga, A. Diškus, A. Remeikis, A. Auksoriūtė, J. Žvironienė ; Lietuvos edukologijos universitetas, Baltijos-Amerikos biotaksonomijos institutas. 320 p. ISBN: 978-609-471-041-4. 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Jonas Balčiūnas. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Vigintas Stancelis. Informacija atnaujinta: 2017-03-07 15:07