Lietuvos edukologijos universiteto L E I D Y K L A
 

Apie mus

Lietuvos edukologijos universiteto leidykla įsteigta 1992 m. Kasmet išleidžia apie 150 naujų pavadinimų knygų, daugiausia – akademinės literatūros: periodinių leidinių, mokslinių monografijų, mokslinių straipsnių rinkinių, mokomųjų priemonių, jaunųjų mokslininkų darbų, jaunųjų rašytojų kūrybą ir kt.

Jei norite išleisti knygą, lankstinuką, kalendorių, jei Jums rikia kompaktinio disko, brošiūrų, plakatų ar vizitinių kortelių, kreipkitės į mus.

Siūlome paslaugas: redaguojame, kuriame dizainą, maketuojame, skenuojame nuotraukas, laminuojame, segame, spausdiname ir platiname.

Leidykla turi savo spaustuvę, tad teikiamos paslaugos apima daugelį leidybos procesų: redagavimą, maketavimą, nuotraukų skenavimą, laminavimą, įrišimą minkštu ir kietu viršeliu, spirale ar susiuvant, grafinio dizaino kūrimą, spausdinimą ofsetiniu ir skaitmeniniu būdu.

 

 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Jonas Balčiūnas. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Vigintas Stancelis. Informacija atnaujinta: 2018-02-25 09:49