Kontaktai

Prof. dr. Vytas Navickas

Kontaktai

Adresas T. Ševčenkos g. 31, 124 kab.
Telefonas (-ai) (8 5) 219 28 55
Vidaus telefonas (-ai) 2 437
Faksas (8 5) 233 95 10
El. paštas vytas.navickas@leu.lt
Atsakomybė

Socialinės edukacijos fakulteto dekanas
Atsakomybė nurodyta Universiteto Statute

Išsilavinimas ir profesija

Vilniaus Universitetas, ekonomistas-matematikas

Mokslo laipsniai ir vardai

Socialinių mokslų daktaras,profesorius

Profesinė patirtis

1974-1989 Mokslų akademija Ekonomikos institutas
1989-1995 Lietuvos Respublikos Vyriausybė:
Ekonomikos reformų skyriaus vadovas 1989-1990
Ekonomikos ministras I,II,III ir VII Vyriausybėse bei ministro pavaduotojas 1990-1996
1996-2004 vadovavimas privataus užsienio kapitalo įmonėms.
2004-2008-Seimo narys , Ekonomikos komiteto pirmininkas 2004-2006
2006-2008-Ūkio ministras
1980-1989,1997-2004 dėstytojas VPU,VU,TVM,VGTU
2008-2010 MRU

Svetimųjų kalbų mokėjimas

vokiečių,rusų anglų

Apdovanojimai

1. Šiaurinės žvaigždės ordinas, 1995, Švedija.

Tai vienas aukščiausių Švedijos karalystės apdovanojimų. Karališkasis Šiaurinės žvaigždės ordinas įkurtas 1748 metais Švedijos Karaliaus Federiko I-ojo. Nuo 1975 m. ordinas teikiamas užsienio piliečiams už pilietinius nuopelnus, atsidavimą darbui, nuopelnus moksle ir literatūroje, naudingus darbus.

2. Ordinas už nuopelnus Lietuvos respublikai Komandoro kryžius 2002.

3. Lietuvos Respublikos prezidento Atminimo ženklas „Už asmeninį indėlį plėtojant Lietuvos transatlantinius ryšius bei Lietuvos respublikos pakvietimo į NATO proga“ 2002.11.23.

4. Lietuvos Prekybos,pramonės ir amatų rūmų asociacijos ordinas „Už nuopelnus Lietuvos gerovei“,2005.

5. Lietuvos lengvosios pramonės garbės ženklas „Auksinė verpstė“, 2006.12.14.

6. Lietuvos kultūros fondas medalis „Morta Lietuvos karalienė“, 2007.07.05.

7. Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus medalis 2008.12.08.

8. Ordinas už nuopelnus Lenkijos respublikai Karininko kryžius 2009 .

9. Vilniaus apskrities trišalės tarybos ir Vilniaus regiono plėtros tarybos Kunigaikščio Gedimino apdovanojimas I laipsnio nominacija už žmogiškojo kapitalo ugdymą. Kunigaikščio Gedimino apdovanojimų komiteto apdovanojimas suteikiamas asmenims, labiausiai spartinantiems Vilniaus apskrities (regiono) socialinę-ekonominę plėtrą. 2010.

10. Nacionalinis M.P.Dragmanovo Pedagoginis Universitetas ,Ukraina medalis „Už ypatingus nuopelnus Universiteto vystymui“ 2010.02.09.

11. Vilniaus Prekybos, pramonės ir amatų rūmų apdovanojimas „Prekybos, pramonės ir amatų rūmų Lietuvoje Padėkos ženklu". (Nr.041,Vilnius 2011.12.15) . Juo apdovanojami Prekybos, pramonės ir amatų rūmų sistemai ypač nusipelnę asmenys: įmonių – Rūmų narių vadovai, Rūmų darbuotojai bei kiti asmenys, kurie aktyviai dalyvauja Rūmų veikloje, garsina juos ar kitokiu būdu juos remia.

Kita veikla

Navickas V. Mokslinių straipsnių leidinio „Ekonominės ir socialinės politikos studijos” redkolegijos narys.

Mokslinio žurnalo Socialinis ugdymas redkolegijos narys.

Mokslinio žurnalo „Business-Engineering „ Gruzijos Technikos Universitetas redkolegijos narys

Lietuvos eksparlamentarų klubo viceprezidentas.

Vilniaus Prekybos,Pramonės ir Amatų rūmų viceprezidentas.

Vilniaus Universiteto Ekonomikos fakulteto Priėmimo –atestacijos komisijos narys

Hansaparlamento ir Baltic sea academy, Vokietijos federacinė respublika, ekspertas

Dėstomieji dalykai

 • Bakalauro studijos
 • Mikroekonomika

  Makroekonomika

  Verslo ir turto vertinimas

  Smulkaus ir vidutinio verslo ekonomika

  Mokesčių poliitka

 • Magistrantūros studijos
 • Viešojo sektoriaus ekonomika

  Mokslinė veikla

 • Mokslinių tyrimų sritys / kryptys
 • Konkurencingumo valdymas
  Lietuvos ekonominė politika
  Viešojo sektoriaus efektyvumas

  Švietimo įstaigų vadovų kompetencijų ugdymas

 • Mokslinės publikacijos
 • Mokslinių ir kitų Publikacijų bei darbų sąrašas

  Monografijos

  1. Rutkauskas A. V. Navickas V. Finansų ir komercijos sprendimų modeliavimas: monografija. Vilnius: Edukologija, 2011, 452 p. ISBN 974-9955-20-594-4.

  2. Ruškytė D., Rutkauskas A.V., Navickas V. Mokesčių ir darbo rinkos sąveika: monografija. Vilnius: Edukologija, 2012, 206 p. ISBN 978-9955-20-747-4.

  3. Rutkauskas A. V., Ignotas A., Stasytytė V., Kvieskienė G., Celiešienė E., Mikulskienė B., Pitrėnaitė-Žilėnienė B., Navickas V., Ruškytė Dž., Podvezko V. Įžvalgi investavimo strategija puoselėjanti universalųjį plėtros tvarumą. Vilnius: BMK leidykla, 2014, 360 p. ISBN 978-609-468-029-8.

  4. Buračas A., Rutkauskas A. V., Navickas V., Ludhiyani A., Joshi S., Girdzijauskas S. Metaeconomics: Stochastics & Nanotech: New Approaches to Contemporary Reality. Saarburcken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014, 226 p. ISBN 978-3659-67-070-1.

  5. Buračas A., Želvys R., Starkevičiūtė M., Navickas V. Intellectual Innovations & Competencies: Multiple Criteria Approach. Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016, 127 p., ISBN978-3-659-94391-1.

  mokslo straipsniai recenzuojamuose (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose) mokslo leidiniuose

  1. Paulavičius K., Navickas V. Darbo rinka: teorija ir valstybės politika. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 1999. 106 (2) p. ISBN: 9986869420.
  2. Paulavičius K. B., Navickas V. Tarptautinių ekonominių santykių pagrindai. D. 1. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2000. 66 p. ISBN: 9986869587.
  3. Zakalskienė R., Navickas V. Mokesčių reforma Lietuvoje: šiuolaikinės mokesčių sistemos sukūrimas ar prieštaringų ir tarpusavyje nesuderintų reglamentų rinkinys?: parengė J. Miniotaitė. Apskaitos ir mokesčių apžvalga. Vilnius : "Pačiolis". 2003, nr. 1. p. 3-20.
  4. Navickas V. Lietuvos ekonominės integracijos į Europos Sąjungą raida. Ekonominės ir socialinės politikos studijos (III). Lietuva Europos Sąjungoje: pasiekimai ir problemos. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2007, p. 11-31. ISBN 978-9955-20-325-4.
  5. Navickas V. Lietuvos pramonės darnios ir inovatyvios plėtros iššūkiai ir galimybės. Ekonominės ir socialinės politikos studijos (V). Visuomenė darni plėtra: problemos ir perspektyvos. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2008, p. 58-68. ISBN 978-9955-20-387-2.
  6. Navickas V. Konkurencingumo metodologiniai kriterijai ir jų taikymo praktika. Lietuvos ekonomikos konkurencingumas ir socialinė sanglauda: mokslinių straipsnių rinkinys. Ekonominės ir socialinės politikos studijos (VII). Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010, p. 96-122. ISBN 978-9955-20-580-7.
  7. Ruškytė D., Rutkauskas A., Navickas V. Mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mąsto ir struktūros įtakos darbo rinkai vertinimas pasitelkiant stochastiškai informatyvią ekspertinę sistemą. Verslas: teorija ir praktika / Business: Theory and practice, 2013 (ISSN 1648-0627 print/ISSN 1822-4202 online) .
  8. Buračas A., Navickas V., Žvirblis A. Knowledge Potential: Main Aggregated Assessment Principles. The Proceeding of 10th International Conference on Knowledge, Economy and Management (ICKEM), 11th International Conference oft he ASIA Chapter of the Academy of Human Resource Developing & 2nd International Conference of the MENA Chapter of the AHRD, Istambul, Nov. 8-10, 2012, p. 312-337. ISBN 978-9944-0203-9-8 ElectronicalPublishing.
  9. Buračas, A., Navickas, V., Žvirblis, A. Knowledge Potential: Main Aggregated Assessment Principles // Bilgi ekonomisi ve yönetimi dergisi = The Journal of Knowledge Economy and Knowledge Management [elektroninis išteklius]. ISSN 1308-3937. Vol. 8, no. 1 (2013), p. 63-86. Prieiga per internetą: <http://beykon.org/dergi/2013/SPRING/A.Buracas.pdf>. [ASOS Index [Akademia Sosyal Bilimler Indeksi].
  10. Ginevičius R., Navickas V. Influence of Small and Medium-Sized Business Innovations on Economic Development in Lithuanian Regions. Knygoje „Strategies and Promotion of Innovation in Regional Policines Around the Mare Balticum. Baltic Sea Academy, Hamburg, 2012, p. 83-97. ISBN 9783848218295.
  11. Buračas A., Žvirblis A., Navickas V. Intelektinių išteklių komponentų kompleksinis vertinimas. Ekonomikos ir verslo socialiniai aspektai. Ekonominės ir socialinės politikos studijos (IX). Vilnius: Edukologija, 2012, p. 9-29. ISBN 978-9955-20-799-3.
  12. Ruškytė D., Rutkauskas A.V., Navickas V. Mokesčių sistemos sandara ir jos efektyvumas. Ekonomikos ir verslo socialiniai aspektai. Ekonominės ir socialinės politikos studijos (IX). Vilnius: Edukologija, 2012, p. 31-77. ISBN 978-9955-20-799-3..
  13. Navickas, V. Ekonomikos konkurencingumo valdymas / Management of Economic Competitiveness: apžvalga: socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas (03 S); Lietuvos edukologijos universitetas, eLABa – nacionalinė Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka, 2013. 46 p. ISBN 9789955208518.
  14. Ruškytė Dž., Rutkauskas A. V., Navickas V. Mokesčių ir socialinio draudimo įmokų masto ir struktūros įtakos darbo rinkai vertinimas pasitelkiant stochastiškai informatyvią ekspertinę sistemą Verslas: teorija ir praktika = Business: Theory and Practice. Vilnius : Technika Vol. 14, no.2 (2013). p. 83-89.
  15. Ginevičius, Romualdas; Navickas, Vytas; Ignotas, Anicetas. Development of Socially Responsible Women's Business in Lithuania // Corporate Social Responsibility and Women's Entrepreneurship Around the Mare Balticum / Baltic Sea Academy. Hamburg: Baltic Sea Academy, 2013. ISBN 9783732278459. P. 409-421.
  16. Ginevičius R., Navickas V. The Lithuanian labour market - the situation of elderly people. Innovative SMEs by gender and age around the mare Balticum, p. 48-60, 2014.By Max Hogeforster, Philipp Jarke (ed.) ; Baltic Sea Academy. ISBN 9783735791191.
  17. Buračas A., A. Žvirblis, V. Navickas. Complex Assessment of Essential Financial Indicators in Corporate Governance. - Proceedings of OFEL 2nd Intl Conf. on Governance, Management, Entrepreneurship: Inside and Outside of Managerial Mind. Building the bridges between disciplines. Dubrovnik (Croatia), Apr. 5-6, 2014, p.285-298.
  18. Buračas A., Navickas V. Criteria of Global Talent Competitiveness: Cases of Turkey & Lithuania. - 12th International Conference on Knowledge, Economy & Management Proceedings: Uluslararasi bilgi, ekonomi ve yönetim kongresi bildirileri, p.1-14. Ed. by Ibrahim Guran Yumusak, Nov 2014, Istanbul-Türkiye. ISBN 978-605-86036-2-2.
  19. Navickas V., Ruškytė Dž. Indicators of Sustainable Economic Growth and Their Management. The 8th international scientific conference "Business and Management 2014": May 15-16, 2014, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vol. II. Vilnius: Technika, 2014. P. 849-857. ISSN: 2029-4441
  20. Rutkauskas A. V., Navickas V., Stasytytė V. Universally Sustainable Development as a Framework of Small Countries Economic Efficiency and National Self-sufficiency. The 8th international scientific conference "Business and Management 2014": May 15-16, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vol. II. Vilnius: Technika, 2014. P. 877-885. ISSN: 2029-4441.
  21. Navickas V., Rutkauskas A. V., Stasytytė V.Women Employment Trends and Related Factors in Lithuania / Innovative SMEs by Gender and Age Around the Mare Balticum [This book contains the presented papers and a summary of the discussion of the participants of the 9th Hanseatic conference, 17-19 February 2014, Hamburg]. Hamburg : Baltic Sea Academy, 2014. p. 37-47. ISBN: 9783735791191.
  22. Navickas V. 2014. Integral Cluster of Knowledge, Innovation and Technologies as a Key Resource and Implementation Technology of Universally Sustainable Development. The 18th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics: WMSCI 2014 July 15 - 18, 2014 – Orlando, Florida, USA, Volume II, 13-17 ISBN-13:978-1-947-1763-05-06 (Volume II), ISBN -13:978-1-941763-03-2(Collection).
  23. Navickas V. 2014. Enhancement of Opportunities for Economic Activities of Elderly People in Lithuania. Building the Socially Responsible Employment Policy in Baltic States. Printed by: BoD-Books on Demand, Norderstedt, Hamburg, Germany, 15–30. ISBN 9783735790484.
  24. Ruškytė Dž., Navickas V. Verslumo ugdymo turinio kaita bendrojo ugdymo mokyklos bendrosiose programose. Socialinis ugdymas: mokslo darbai. 2015, t. 40, Nr. 1. p. 25-38. ISSN: 1392-9569 ; DOI: 10.15823/su.2015.32.
  25. Buračas A., Navickas V. Managing Global Competitiveness: Impact of Talents on Innovations in Baltic States. Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai = Applied economics: systematic research. T. 9, nr. 1 (2015). p. 13-28. ISSN: 1822-7996
  26. Buračas A., Navickas V. Contents of Global Talent Evaluations: Baltics & Serbia. TEM journal - Technology, Education, Management, Informatics. Vol. 4, No. 2 (2015). ISSN 2217-8309 p. 187-196.
  27. Buračas A., Navickas V. Criteria of Global Talent Competitiveness: Cases of Turkey & Lithuania.- Journal of Knowledge Economy and Knowledge Management / Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi. Spring 2015 Cilt: X Sayı: I, p. 129-141. ISSN: 1308-3937. Available online at: http://www.beykon.org/dergi/2015/SPRING/2015X.I.10.A.Buracas.pdf
  28. Buračas A., Navickas V. Global Competitiveness of World Superpowers: Education, Talents & Innovations. 8th EBES (Eurasia business and economics society) conference, Sharjah, U.A.E. January 8-10, 2016 : [e-conference proceedings]. Sharjah : American University of Sharjah (AUS) School of Business Administration, 2016. p. 161-178.
  29. Buračas A., Navickas V. (2017). Global Competitiveness of World Superpowers: Talents & Innovations. - Empirical Studies on Economics of Innovation, Public Economics and Management. Vol. 6. Proceedings of the 18th Eurasia Business and Economics Society Conference. Bilgin, M.H., Danis, H., Demir, E., Can, U. (Eds.), p. 129-147. Springer, Thomson ReutersConference Proceedings Citation Index. ISBN 978-3-319-50163-5. DOI 10.1007/978-3-319-50164-2-
  30. Ruškytė Dž., Navickas V. Efficiency of Teaching and Learning Methods for Development of Learner Entrepreneurship. Vilnius: Pedagogika, t. 126, nr. 2, 2017, p. 168-184. ISSN 1392-0340
  31. Ruškytė Dž., Barkauskaitė M., Navickas V. Multiple Criteria Evaluation of Influence of Components of Entrepreneurship Education Programmes on Formation of Competencies. European journal of economics and business studies (EJES). London: European center for science : education and research (EUSER), 2017, Vol. 8, Nr. 1. p. 176-185. ISSN: 2411-9571; eISSN: 2411-4073.
  32. Ruškytė Dž., Barkauskaitė M., Navickas V. Multiple Criteria Evaluation of Influence of Components of Entrepreneurship Education Programmes on Formation of Competencies. 12th International Conference on Social Sciences: Conference Proceedings, 19-20 May 2017, Amsterdam, The Netherlands. Vol. III. Amsterdam : European Center for Science Education and Research, 2017. p. 143-152. ISBN: 9788890916151.
  33. Navickas, V., & Ruškytė, D. (2017). Assessment of Active Teaching and Learning Methods Applied in Entrepreneurship Education. Business-Engineering: The 5th International Economic Conference – IEC 2017: National Models of the Economic Development: Yesterday, Today, Tomorrow. Quarterly refereed and reviewed international scientific journal. Tbilisi: Georgian Technical University, Akaki Tsereteli State University, Georgian Academy of Engineering, 2017, No. 3. pp. 220-223. ISSN: 1512-0538
  34. Buračas, A.; Navickas, V. ; Empirical studies on economics of innovation, public economics and management. : proceedings of the 18th Eurasia business and economics society conference / editors: Mehmet Huseyin Bilgin, Hakan Danis, Ender Demir, Ugur Can . (Eurasian studies in business and economics). Cham : Springer, 2017, Vol. 6. p. 129-147.eISBN: 9783319501642 ; ISBN: 9783319501635 ; ISSN: 2364-5067 ; eISSN: 2364-5075 ; DOI: 10.1007/978-3-319-50164-2_7
  35. Ruškytė, Dž ; Navickas, V. ; Efficiency of teaching and learning methods for development of learner entrepreneurship.Pedagogika : mokslo darbai. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas, 2017, t. 126, Nr. 2. p. 168-184. [Recenzuojamas leidinys].ISSN: 1392-0340 ; DOI: 10.15823/p.2017.27
  36. Ruškytė, Džiuljeta ; Barkauskaitė, Marijona ; Navickas, Vytas ; Multiple criteria evaluation of influence of components of entrepreneurship education programmes on formation of competencies.12th International conference on social sciences : conference proceedings, 19-20 May 2017, Amsterdam, The Netherlands. Vol. III. Amsterdam : European center for science education and research, 2017. p. 143-152 ISBN: 9788890916151

  Skaityti pranešimai konferencijose.:

  1. Navickas V. Lietuvos ekonomikos raida ir Lietuvos bei Vokietijos ekonominis bendradarbiavimas. Tarptautinė mokslinė konferencija „Vokietijos ekonominiai ryšiai“, Berlynas, Europäische Akademie, 2009 m. kovo mėn. 26 d.

  2. Navickas V. Verslo inovatyvumo didinimas Baltijos jūros regione. Tarptautinė mokslinė konferencija, Berlynas, Hamburgo miesto atstovybė Berlyne ir Hansa parlamentas, 2009 m lapkričio 4 d.

  3. Navickas V. ES 2007-2013 m. finansinės paramos verslui efektyvumo didinimas. Mokslinė konferencija „Eurointegraciniai procesai: politiniai, ekonominiai ir socialiniai aspektai“, Vilnius, Vilniaus pedagoginis universitetas, 2009 m. gruodžio 2 d.

  4. Navickas V. Mokslo ir verslo bendradarbiavimo stiprinimas Baltijos regione. Hamburgas., Hamburgo televizija, 2010 m. vasario 23 d.

  5. Navickas V. Lietuvos ekonomikos konkurencingumas. Konferencija – seminaras. Ekonominė finansinė krizė: sprendimų analizė ir jų pasekmės. Vilnius, Vilniaus pedagoginis universitetas, 2010 m. lapkričio 25 d.

  6. Navickas V. Konkurencingumo valdymo lygmenys ir veiksniai globalizacijos sąlygomis. Nacionalinė mokslinė konferencija. Socialiniai ir humanitariniai mokslai Lietuvos integracijos į pasaulio bendruomenę perspektyvoje: nacionalinė mokslinė konferencija. Vilnius, Lietuvos edukologijos universitetas, 2011 m. lapkričio 22 d.

  7. Navickas V. Pranešimas tema „Prekybos ir amatų rūmų vaidmuo Lietuvos profesinio rengimo sistemoje“. Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų ir Hansa Parlamento (Vokietija) tarptautinė konferencija „Profesinio rengimo patrauklumo verslui didinimas“. Panevėžys, 2011 m. rugsėjo 30 d.

  8. Navickas V., Ginevičius R. Influence of Small and Medium-Sized Business Innovations on Economic Development in Lithuanian Regions.- 7-oje Hanseatic konferencijoje „Innovation Promotion and Innovation Strategies in Regional Policies around the Mare Balticum“, Hamburgas (Vokietija), 2012 m. gegužės mėn. 14-16 d.

  9. Navickas V. Panelinės diskusijos „Inovacijų plėtra ir regionų vystymasis “pranešėjas. Baltic Sea Academy 7-oje Hanseatic konferencijoje “Innovation Promotion and Innovation Startegies in Regional Policies around the Mare Balticum“, Hamburgas (Vokietija) 2012 m. gegužės mėn. 14-16 d.

  10. Buračas A., Navickas V., Žvirblis A. Knowledge Potential: Main Aggregated Assessment Principles. The Proceedings of 10th International Conference on Knowledge, Economy and Management (ICKEM), 11th International Conference of the ASIA Chapter of the Academy of Human Resource Developing & 2nd International Conference of the MENA Chapter of the AHRD, Istambul, Nov. 8-10, 2012.

  11. Navickas V. Viešųjų projektų vertinimo rizikų valdymas. Nacionalinė mokslinė konferencija. Globalizacijos iššūkiai: visuomenė, švietimas ir kultūra postmoderniame pasaulyje. Vilnius, Lietuvos edukologijos universitetas, 2012 m. lapkričio 22 d.

  12. Navickas V., Rutkauskas A.-V. Integruotas darbo vietų, migracijos mastų, valstybės skolos ir mokesčių struktūros sąveikos tyrimas. Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Lietuvos užimtumo gairės 2014-2020 m. laikotarpiu. Problemos ir perspektyvos“. Konferencijos rengėjai: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Mykolo Riomerio universitetas, Lietuvos socialinių tyrimų centro Darbo ir socialinių tyrimų institutas, Vilnius, Lietuvos Respublikos Seimas, 2013 gegužės 17 d.

  13. Navickas V. Evaluation of Public and Corporate Social Responsibility Integration in Lithuania. Taptautinė konferencija. 8 Hanse-Tagung Corporate Social Responsibility and Women‘s Entrepreneurship arond the Mare Balticum, 6-7 th June, 2013.

  14. Navickas V. Verslumas ir užimtumo politika. Lietuvos edukologijos Universitetas. Nacionalinė konferencija „Verslumo ugdymo ir konkurencingumo didinimo problemos“ , 2013 birželio 13 d.

  15. Rutkauskas V., Navickas V., Maknickienė N. Integruotas darbo vietų, migracijos mastų, valstybės skolos ir mokesčių struktūros sąveikos tyrimas. Lietuvos Respublikos Seimas, konferencija „Lietuvos užimtumo politika iki 2020“, 2013 gegužės mėn. 20 d.

  16. Navickas V. Evaluation Cooperation between Public and Privat Corporate Social Responsibility. Pranešimas konferencijoje “Corporate Social Responsibility“, Hansaparlamentas, Hamburgas .2013.06.07

  17. Navickas V. Verslumas ir užimtumo politika // Verslumo ugdymo ir konkurencingumo didinimo problemos, Vilnius, Lietuvos edukologijos universitetas, 2013 m. birželio 13.

  18. Navickas V., Stasytytė V. Women Employment Trends and Related Factors: the Case of Lithuania. The 9th Hanseatic Conference, ”Innovative SMEs by Gender and Age around the Mare Balticum”. Hamburg, February 17-19.

  19. Navickas V. Female Potentials –Adding the Perspective of the European Union. Panel discussion on the Workshop “Women in the Baltic Sea Region: Qualification and Labour Market Integration“, Organizer - Hamburg institute of International Economics, Germany(HWWI), Hanse- office, Brussel, 4 March ,2014.

  20. Darbu pagrįsto mokymosi skatinimas aukštosiose mokyklose ir universitetuose. Panelinės dikusijos dalyvis. Zehnte Hanse-Tagung „Work based Learning around Mare Balticum“. Hamburg, January 19-21, 2015.

  21. Navickas V. Švietimo įstaigų veiklos efektyvumo vertinimas. Nacionalinė konferencija „Socialinė įtrauktis ir švietimo įstaigų veikla: sumaniosios edukacijos link“, 2016 m. lapkričio 24 d., Vilnius.

  22. Navickas V. Transfer Business in the Baltic Region. Baltijos jūros regiono programos Interreg projekto Combesta – „Cooperative Models for Business Transfers to Ensure Growth and Survival of Innovative Companies and Entrepreneurs“ partnerių susitikimas - konferencija. Gdanskas, Lenkija. 2016 m. lapkričio 14-16 d.

  23. Navickas V. International Aspects of Entrepreneurship. The 5th International Economics Conference IEC 2017, Kutaisi, Georgia, October 10, 2017.

  24. Navickas V., Ruškytė Dž. Assessment of Active Teaching and Learning Methods Applied in Entrepreneurship Education. The 5th International Economics Conference IEC 2017, Kutaisi, Georgia, October 24, 2017.

  25. Navickas V. Verslo perdavimo ekonominis pagrįstumas. Nacionalinė mokslinė konferencija, Lietuvos edukologijos universitetas, 2017 m. lapkričio 8 d.

  26. Navickas V. Verslumo ugdymo ir verslo perdavimo tikslai ir strategijos (diskusija su ekspertais). Tarptautinė švietimo konferencija „Meistrai formuoja ateitį! Nauji mažų ir vidutinių įmonių verslininkų ir vadovų mokymo būdai“, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai su Baltijos jūros akademija ir Hanzos parlamentu (VFR), 2017 m. lapkričio 17 d., Vilnius

  Projektinė veikla

 • Nacionaliniai projektai
  1. Lietuvos mokslo tarybos projektas Mokesčių ir socialinių draudimo įmokų politikos priemonių įtaka užimtumui, nedarbui ir darbo rinkai, vykdytas siekiant įgyvendinti nacionalinės mokslo programos „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“ (Žin. 2009, Nr. 134-5843) pagal 2.3 priemonę „Darbo rinkos ir užimtumo politikos priemonių efektyvumo tyrimai“ (vadovas doc. dr. V. Navickas, projekto vykdymo trukmė 2011-05-02–2012-04-30).
  2. Lietuvos mokslo tarybos projektas „Investavimo strategijos nedideliai šaliai parengimas, siekiant universalaus plėtros tvarumo“ (Projekto kodas VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-060) vykdomas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-07-K priemonę „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“; (Mokslinio tyrimo grupės vadovas prof. habil. dr. A.V. Rutkauskas, projekto vadovas doc. dr. A. Ignotas, projekto vykdymo trukmė 2013-05-02–2015-06-30, Vyriausiasis mokslo darbuotojas).
 • ES struktūrinių fondų projektai
  1. ESFA finansuotas projektas „Inovatyvių metodų diegimas verslumo ugdymo procese“, projekto kodas Nr. VP1-2.2-ŠMM-05-K-02-009 vykdomas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“, įgyvendinamas pagal priemonę Nr. VP1-2.2-ŠMM-05-K „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“ (Projekto vadovas: doc. dr. Vytas Navickas; Projekto vykdymo trukmė: 2011 08 03 – 2013 04 03)

 • Tarptautiniai projektai
  1. Verslo perdavimo kooperacijos modeliai užtikrinantys inovatyvių įmonių ir verslininkų veiklos tęstinumą ir augimą.(COMBESTE).Interreg V B Europos Sąjungos strategija Baltijos jūros regionui Nr. #S93.Partneris – LEU. Projekto koordinatorius prof. dr. Vytas Navickas.Projektas vykdytas 2016-02-19 – 2017-03-31.
  2. Inovatyvūs verslo perdavimo modeliai smulkioms ir vidutinėms įmonėms Baltijos jūros regione (INBETS BSR)„Innovative Bussiness Transfer Model for SMEs in the BSR“ Nr, #051. Interreg V B Baltijos jūros regiono programa.Projekto vykdytojas – Baltic Sea Academy.Projekto partneris – Lietuvos edukologijos universitetas. Koordinatorius prof. dr. Vytas Navickas.Projektą vykdo 14 partnerių.Projektas vykdomas 2017-2020 m

  Mokslo taikomoji veikla

 • Ekspertinė veikla
 • Ugdymo plėtotės centro bendrojo lavinimo mokyklų vadovėlių ekspertas

 • Darbas rengiant mokslininkus
 • Dalyvauta 8 disertacijų gynimo komitetuose LEU,VU,VGTU